Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Позабюджетні кошти бюджетних установ
 

З метою встановлення однакових вимог до порядку використання, обліку позабюджетних коштів бюджетних установ і звітності про них, відповідно до задач, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом Президента України „Про Державне казначейство України” і Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою КМУ, встановлений єдиний порядок обліку і використання позабюджетних коштів бюджетних організацій.

Даним указом було визначено, що позабюджетні кошти бюджетних установ – це кошти, які бюджетні установи й організації одержують понад асигнування, виділювані їм з державного або місцевого бюджетів.

Позабюджетні кошти поділяються за принципом походження і використання:

· спеціальні кошти;

· депозитні кошти;

· суми за дорученнями

· інші позабюджетні кошти.

Вони використовуються строго за цільовим призначенням.

Спеціальні кошти – це доходи бюджетних установ і організацій, які вони одержують від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції або іншої діяльності, що здійснюється відповідно до затверджених нормативно-правових актів, і використовують за цільовим призначенням відповідно до єдиного кошторису доходів і витрат установ.

Суми за дорученнями – це кошти, які бюджетні установи й організації одержують від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб і благодійних фондів для виконання певних доручень.

Депозитні суми – це кошти, що надходять у тимчасове розпорядження бюджетних установ і організацій і з настанням відповідних умов підлягають поверненню.

Інші позабюджетні кошти – це позабюджетні кошти, що не входять до складу спеціальних коштів, сум за дорученнями і депозитних сум.

Як правило, розпорядниками позабюджетних коштів є керівники бюджетних установ і організацій, їм надане й право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями.Основна діяльність бюджетних установ і організацій – діяльність відповідно до потреб суспільства, що здійснюється в загальнодержавних інтересах.Позабюджетна діяльність бюджетних установ і організацій полягає в наданні платних послуг, виконанні робіт або здійсненні іншої діяльності, пов’язаної з основною діяльністю установ або організацій. Доходи від цієї діяльності повинні бути спрямовані в основному на здійснення витрат, передбачених єдиним кошторисом і не має за мету одержання прибутку.

Планування і напрямок використання спеціальних коштів бюджетних установ і організацій (далі – установ) здійснюється відповідно до порядку, установленого постановою Кабінету Міністрів України „Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і витрат бюджетної установи й організації”.При цьому планування сум за дорученнями і депозитними сум не проводиться.Порядок витрачання сум за дорученнями, депозитних сум і інших позабюджетних коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

Бухгалтерський облік операцій з позабюджетними коштами здійснюється на єдиному балансі. Аналітичний облік позабюджетних коштів (записи в картках, відомостях, меморіальних ордерах і т.п.) здійснюється в окремих бухгалтерських регістрах.Для проведення операцій з позабюджетними коштами установами відкриваються поточні рахунки, але тільки в тих банках, у яких ними відкриті бюджетні рахунки або реєстраційні рахунки на Єдиному казначейському рахунку відповідного органа Державного казначейства. Рахунки відкриваються за балансовим рахунком „Інші кошти клієнтів, що утримуються на державному бюджеті” або „Інші кошти клієнтів, що утримуються на місцевих бюджетах”. Після переводу на обслуговування позабюджетних коштів до органів Державного казначейства поточні рахунки установ закриваються і відкриваються аналогічні їм реєстраційні рахунки.

Тимчасово вільні позабюджетні кошти можуть направлятися на витрати, передбачені розділом „Бюджетні асигнування” єдиного кошторису доходів і витрат установи, на здійснення витрат по захищених статтях, з наступним відшкодуванням, якщо інше не встановлене нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України і Головного управління Державного казначейства України.

Рішення про направлення позабюджетних коштів на бюджетні витрати і їхнє відшкодування приймається розпорядником позабюджетних засобів самостійно й оформлюється наказом установи. Про це розпорядник засобів зобов’язаний письмово повідомити відповідний орган Державного казначейства або місцевий фінансовий орган, на території якого він знаходиться.

Міністерство, інші центральні органи виконавчої влади розробляють, у разі потреби, на підставі відповідних інструкцій Кабінету Міністрів України галузеві інструкції про порядок використання й обліку позабюджетних коштів і погоджують їх з Головним управлінням Державного казначейства України.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 406; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты