Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Читайте также:
  1. Lobus posterior закладывается позднее, чем передняя доля, путем
  2. Валовий внутрішній продукт та національний дохід
  3. Валовий внутрішній продукт. Чистий національний продукт і національний дохід
  4. Використання закладок
  5. Виховання в закладах закритого типу. М. Даниленко.
  6. Геологічна основа для закладання свердловин
  7. Державний борг, його сутність, роль і значення в економіці
  8. Державний брендінг в міжнародних відносинах
  9. Державний бюджет України та його призначення
  10. Державний бюджет. Податки

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з нормативної навчальної дисципліни

Введення до інтелектуальної власності

для студентів денної та заочної форми навчання

 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ в сфері інноваційній діяльності»

Галузь знань: 1801 Специфічні категорії

Спеціальність 8.18010011 Інтелектуальна власність

Кваліфікація 2149.2 Професіонал з інтелектуальної власності

ВИЩАШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ, ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

Укладач: Каїра З.С., д.е.н., проф.

 

 

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Управління якістю»

Протокол № 1 від «05» «вересня» 2013р.

 

 

Донецьк, 2013р


 


ЗМІСТ

вступ
Тема 1. Основні поняття та еволюція інтелектуальної власності
Тема 2. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності.
Тема 3. Міжнародна співпраця України по захисту ІВ
Тема 4. Захист інтелектуальної власності і комп`ютерного авторського права
Тема 5. Оформлення і подача заявки на винахід (корисну модель). Експертиза заявки на винахід (корисну модель)
Тема 6 Інтернет та питання права

ВСТУП

В умовах вступу України до СОТ особливе значення має вдосконалення управління нововведеннями, їх правова охорона та захист як об’єктів інтелектуальної власності, та комерціалізаціящо є інструментом підвищення конкурентоспроможності виробленого в країні продукту й товару.

В умовах посилення конкурентної боротьби постає нова для нашої економіки проблема — добір конкуруючих нововведень. Мова йде про ринок нововведень, що формується. У цих умовах сучасний фахівець із менеджменту, інтелектуальноївласності повинний уміло орієнтуватися в питаннях освоєння і поширення нововведень у різних сферах діяльності і не тільки орієнтуватися, але і приймати особисту участь.Важливою складовою в цьому процесі є перетворення інновацій, створених людськими ресурсами, в інтелектуальні ресурси, якими фірма може володіти. Тому головне завдання керівництва фірми (менеджера) – трансформувати активи людського капіталу в інтелектуальні активи.Метою конспекту лекцій є дати студентам теоретичні основи пропонованої дисципліни і практичні рекомендації по їх застосуванню в своїй майбутній діяльності.

Завдання дисципліниполягають у забезпеченні інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом вивчення основ інноваційних та економічних аспектів інтелектуальної власності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

науково-економічні концепції у сфері інтелектуальної власності;

норми чинного законодавства України в галузі інтелектуальної власності, включаючи міжнародні угоди, які підтримані та підписані державою Україна;

норми чинного законодавства України в галузі інноваційної діяльності,

особливості та зміст інтелектуального капіталу, інтелектуальних активів та інтелектуальної власності;

механізм та кругообіг продуктів інтелектуальної праці в процесі господарської діяльності;

вміти:

здійснювати пошук інформації щодо патентування винаходів;

використовувати механізм оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності;

застосовувати основні поняття в області інтелектуальної власності згідно з урахуванням національного законодавства та міжнародних угод.виконувати дослідження у сфері інноваційної діяльності,

управляти нововведеннями,

оцінювати їх ефективність,

приймати рішення, зв'язані з розвитком інтелектуального потенціалу.

Конспект лекцій «Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності» для студентів денної форми навчання спеціальності: 8.18010011 «Інтелектуальна власність» враховують нормативні документи МОН України, Освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності: 8.18010011 «Інтелектуальна власність»», Освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) даного напрямку, «Засоби діагностики якості вищої освіти рівня магістр», відбиває основні методичні напрямки навчально-наукового інституту «Вища школа економіки і менеджменту».

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності» для студентів денної форми навчання спеціальності: 8.18010011 «Інтелектуальна власність» розроблено на основі: навчального плану підготовки магістрів професійного спрямування 8.18010011 «Інтелектуальна власність» «Специфічні категорії».

Змістовний модуль 1 Поняття, суть, зміст та стан інноваційної діяльності

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты