Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття адміністративного права
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  7. II.3. Закон как категория публичного права
  8. Ius gentium и его роль в истории права
  9. IV.2.1) Понятие и классификация исков частного права.
  10. IV.4.5) Презумпции и фикции преторского права.

 

Адміністративне право як самостійна галузь права, має свій предмет і метод правового регулювання, але воно тісно пов’язана й з іншими галузями права.

Специфіка суспільних відносин, які регулюються нормами адміністративного права, полягає у тому, що вони направлені на виконання законів та інших нормативно-правових актів у процесі управлінської діяльності держави щодо керівництва господарською, соціально-культурною, адміністративно-політичною сферами.

Адміністративне право являє собою юридичну форму або модель управління, для якої характерні:

1. Визначення та реалізація завдань і функцій держави у сфері управлінської діяльності, способів і засобів їх реалізації.

2. З’ясування меж втручання держави в приватне життя особи та в господарську діяльність юридичних осіб.

2. Дослідження характеру і змісту правовідносин, які складаються у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності органів державної влади.

3. Визначення меж та напрямків діяльності громадських організацій і громадян у сфері управлінської діяльності.

Єдиного підходу до визначення поняття адміністративного права немає. Кожен дослідник, вивчаючи специфіку цієї галузі, має своє бачення щодо її юридичного змісту. Крім того, адміністративне право можна розглядати як науку, галузь права та як навчальну дисципліну. Завдяки відсутності догматичного розуміння адміністративного права як самостійної галузі, у наукових колах сформувалося декілька точок зору на цю проблему причому кожна з них є правильною та розкриває сутність адміністративного права з різних точок зору.

Адміністративне право являє собою сукупність юридичних норм, встановлених або санкціонованих державою, які регулюють суспільні відносини у сфері державного управління. Це визначення є найбільш поширеним, хоча в повній мірі не відбиває всіх тих відносин, які мають місце в державному управлінні, оскільки не вказує на імперативний характер адміністративних норм тощо.

Адміністративне право можна розглядати і як сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади реалізації та захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку та громадського порядку.Адміністративне право можна також розглядати і як систему правових норм, що видаються органами виконавчої влади та іншими органами держави для організації і функціонування державного управління, регулювання різноманітних функціонально-юридичних режимів, забезпечення юрисдикційно-охоронної діяльності. Зокрема, до таких режимів можна віднести режим державної таємниці, режим забезпечення безпеки державного кордону та інші.

Адміністративне право можна визначити як галузь права, засобами якої формуються публічно-управлінські відносини, а також організується і забезпечується публічно-управлінська діяльність. Такий підхід до розуміння адміністративного права також є логічним, оскільки в межах саме цієї галузі визначається специфіка взаємовідносин публічної влади (уповноважених нею осіб) з іншими суб’єктами, як наділених владними повноваженнями (наприклад, державними органами виконавчої влади місцевого рівня), так і тих, що не мають відповідних повноважень та реалізують свої власні, а не делеговані права, свободи й обов’язки (право на освіту, охорону здоров’я, право на оскарження рішень і дій державних органів тощо).Адміністративне право – це самостійна галузь права, що являє собою сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються під час забезпечення органами виконавчої влади всіх рівнів і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного і самоврядного управління в сферах соціально-економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони громадського порядку.

Можна також стверджувати, що адміністративне право – це самостійна галузь права, норми якої забезпечують ефективну діяльність виконавчої влади як інструмента реалізації прав і свобод громадян, забезпечують демократичну організацію виконавчої влади, створюють умови для реалізації громадянами, їх об’єднаннями та юридичними особами прав і свобод у сфері державного управління та сприяють захисту громадян та суспільства в цілому від зловживань, некомпетентності та інших порушень з боку апарата державного управління.

Таким чином, адміністративне право як галузь вітчизняного права має дуже велике значення в питаннях не лише забезпечення регулювання владних відносин у політичній, економічній та соціально-культурній сферах в межах Української держави, але й щодо державного забезпечення прав і свобод громадян, захисту їх від протиправних посягань.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты