Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА 10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Читайте также:
  1. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  2. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  3. Види забезпечення функціонування ПК
  4. Використання ІТ в управлінні соціально-економічними системами
  5. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  6. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУП РОЗРОБЛЮВАЧІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ШТОРМ, НОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ.
  7. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  8. Життєзабезпечення видавництва
  9. Життєзабезпечення видавництва
  10. З дисципліни

1. Поняття режиму законності і дисципліни в державному управлінні

2. Загальна характеристика способів забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні

3. Контроль як спосіб забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні

ТЕМА 11: МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ПЕРЕКОНАННЯ ТА ПРИМУС В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

1. Поняття та ознаки методів державного управління

2. Види методів державного управління

3. Переконання як метод державного управління

4. Поняття й особливості адміністративного примусу

5. Види заходів адміністративного примусу

6. Застосування вогнепальної зброї як спосіб попередження та припинення правопорушень

7. Адміністративне затримання громадян як вид адміністративного примусу

8. Поняття та види адміністративних стягнень

ТЕМА 12: СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Поняття та склад адміністративного проступку

2. Об’єкт адміністративного правопорушення

3. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення

4. Суб’єкт адміністративного правопорушення

5. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення

6. Види складів адміністративних проступків

ТЕМА 13: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Поняття, ознаки та принципи адміністративної відповідальності

2. Підстави притягнення до адміністративної відповідальності

3. Вік, з якого настає адміністративна відповідальність

4. Відповідальність неповнолітніх

5. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність

6. Адміністративна відповідальність юридичних осіб

7. Звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення

8. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

9. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність

10. Строки притягнення до адміністративної відповідальності

11. Відшкодування шкоди внаслідок незаконного притягнення до адміністративної відповідальності

ТЕМА 14: АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

1. Адміністративні правопорушення, що посягають на трудові права громадян і здоров'я населення

2. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність

3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури4. Адміністративні правопорушення в галузі сільського господарства і ветеринарії

5. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку

6. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління

7. Адміністративні правопорушення проти громадського порядку

8. Поняття та засади адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав

 

ВСТУП

 

 

Пам’яті мого Вчителя

Шкарупи Віктора Костянтиновича

Однією з основних галузей національного законодавства є адміністративне. Саме норми цієї галузі є основою для здійснення державного управління в багатьох галузях і сферах суспільного життя, адже власне й переклад латинського слова „адміністрація” означає „управління” „керівництво”. Та попри традиційне „управлінське” бачення адміністративного права, в Україні формується новий підхід до визначення його місця і ролі в системі національного права, відповідно до якого адміністративне право має опосередковувати демократичну діяльність держави та уповноважених нею органів щодо практичної реалізації законів та інших правових актів шляхом використання обґрунтованих, вивірених форм і методів управління, реалізація яких дозволила б не лише забезпечувати якісне управління державними справами, але й реалізовувати та захищати визначені Конституцією України права і свободи людини і громадянина.Адміністративне право являє собою право державного управління, що передбачає владний вплив держави, в особі державних органів і посадових осіб, на різноманітні суспільні відносини. Одночасно, метою адміністративного права є закріплення таких форм і напрямків діяльності зазначених органів, їх посадових осіб, які б забезпечували повсякденний демократичний режим цих відносин на основі непорушності конституційних прав і свобод людини і громадянина. Конституційна вимога щодо переходу від пануючої у минулому ідеології “домінування держави” над людиною до нової ідеології – “служіння держави” людині повинна стати основним принципом адміністративного права і пройти через весь його зміст.

Цей навчальний посібник не охоплює всього курсу навчальної програми з адміністративного права, а розкриває лише питання Загальної частини, проте він базується на досвіді викладацької роботи автора у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Саме робота із студентами, в ході якої спростовувалися або ж знаходили своє підтвердження окремі аспекти адміністративного права, а також тенденції розвитку адміністративного законодавства дозволили сформувати авторське бачення на багато питань адміністративного права. У посібнику представлене як традиційне, так і нетрадиційне, авторське бачення багатьох проблем адміністративного права.Зрозуміло, автор не вважає, що в даному навчальному посібнику висвітлено всі теоретичні питання адміністративного права чи хоча б окреслені перспективи розвитку цієї галузі на майбутнє, адже велика кількість питань була й залишається предметом дискусій багатьох вчених. Крім того, адміністративне право, як і всі інші галузі національного права динамічно розвивається. Проте автор щиро сподівається, що даний навчальний посібник допоможе читачам зорієнтуватися в сучасному адміністративному праві, додасть бажання вивчати адміністративне право й надалі та використовувати відповідні знання у практичній діяльності.

З огляду на зазначене, автор сподівається, що навчальний посібник стане цікавим для слухачів і студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, а також для широкого кола читачів.

Автор висловлює вдячність всім, хто був причетний до підготовки та видання цієї книги.


ТЕМА 1: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

 

1. Предмет правового регулювання адміністративного права

2. Методи правового регулювання адміністративного права

3. Поняття адміністративного права

4. Система адміністративного права

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты