Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди адміністративних правовідносин
Читайте также:
  1. Види адміністративних норм
  2. Види складів адміністративних правопорушень
  3. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
  4. Екологічні правовідносини та їх відмінні риси від суміжних правовідносин: підстави виникнення, змінення та припинення екологічних правовідносин
  5. Земельна реформа - шлях до удосконалення земельних правовідносин
  6. Земельні правовідносини в селянському (фермерському) господарстві
  7. Основні види та особливості зміст екологічних правовідносин: співвідношення правових і технічних норм у врегулюванні екологічних правовідносин.
  8. Поняття та види адміністративних стягнень
  9. Структура адміністративних правовідносин, підстави їх виникнення

Управлінська діяльність держави супроводжує людину практично все життя. Реалізовуючи свої права, обов’язки, відповідаючи за свої протиправні вчинки тощо, людина вступає у правові відносини. Існує велика кількість адміністративно-правових відносин. Тому в науці адміністративного права їх поділяють на окремі відносно самостійні групи.

В залежності від мети управлінської діяльності відносини можуть бути регулятивними або охоронними, різновидом останніх є деліктні правовідносини.

Регулятивні правовідносини передбачають правове регулювання організа­ційних, управлінських відносин у суспільстві, пов’язаних з реаліза­цією позитивних завдань виконавчої влади. Регулятивні правові відносини спрямовані на регулювання позитивної поведінки суб’єктів.

Охоронні правовідносини регулюють правоохоронну діяльність шляхом встановлення правових заборон (наприклад, заборона віддавати паспорт у заставу) і застосування до поруш­ників адміністративного примусу, наприклад, заходи адміністратив­ного припинення (затримання правопорушників), адміністративної відповідальності (застосування визначених законом санкцій) та інших заходів адміністративного впливу. Деліктні правовідносини мають місце тоді, коли є адміністративне правопорушення – делікт. Так, заходи адміністративного примусу можуть бути застосовані до законослухняних осіб – введення комендантської години передбачає заборону вільного пересування всіх осіб, незалежно від наявності чи відсутності конфлікту із законом. В той же час заходи адміністративної відповідальності застосовуються лише до тих осіб, які винуваті у вчиненні адміністративного правопорушення і відсутні обставини, які б давали можливість звільнити особу від відповідальності (крайня необхідність, неосудність чи необхідна оборона).

За змістом адміністративно-правові відносини поділяють­ся на матеріальні та процесуальні. Матеріальні адміністративно-правові відносини виникають на основі матеріальної норми. Адміністративно-процесуальні відносини – це відносини, що складаються у зв’язку з вирішенням індивідуальних справ у сфері управління та регулюються адміністративно-процесуальними нор­мами.

За характером дій зобов’язаного суб’єкта адміністративно-правові відносини можуть бути активними, тобто зобов’язаний суб’єкт повинен вчинити певні дії (громадянин, якому виповнилося 16 років, зобов’язаний одержати паспорт, з одержанням повістки з’явитися у військкомат), або пасивними – зобов’язаний суб’єкт мусить утриматися від вчинення певних дій (від вчинення правопорушення: дисциплінарного, адміністративного).Залежно від розподілу прав і обов’язків між сторонами адміністративно-правових відносин вони можуть бути як односторонні (кожна із сторін має або ж права, або ж обов’язки, що не обумовлюються обов’язками/правами іншої сторони), так і двосторонні(взаємно обумов­лені права та обов’язки суб’єктів правовідносин).

За складом учасників розрізняють внутріапаратні та поза апаратні. У першому випадку обов’язковий суб’єкт (носій адміністративної влади) вступає у відносини з іншими представниками державного апарату. В поза апаратних відносинах обов’язковий суб’єкт взаємодіє з громадянами, недержавними організаціями, державними підприємствами, установами.

Значна частина адміністративних правовідносин – це вертикальні відносини, при яких один суб’єкт – носій державної влади підпорядковується іншому суб’єкту – носію державної влади. Все більше зростає питома вага горизонтальних відносин, учасники яких не мають владних повноважень стосовно один одного, або хоча і мають такі повноваження, та з окремих питань виступають як рівноправні суб’єкти (укладання адміністративно-правових договорів).Серед відносин, що виникають у сфері здійснення виконавчої влади В.Б. Авер’янов виділяє:

Ø відносини у сфері загального управління (сфера відання Кабінету Міністрів України, обласних і районних державних адміністрацій);

Ø відносини у сфері галузевого управління (сфера відання галузевих органів влади – як правило, міністерств);

Ø відносини у сфері міжгалузевого управління (сфера відання міжгалузевих органів виконавчої влади – Міністерства фінансів, Державної митної служби України, Державного комітету статистики, Служби безпеки України тощо).

За станом взаємної підпорядкованості суб’єктів, що беруть участь у правовідносинах вони проходять:

1. Між підпорядкованими суб’єктами, тобто між вище стоячими та нижче стоячими органами виконавчої влади (наприклад, між Кабінетом Міністрів України та Міністерством освіти і науки України);

2. Між непідпорядкованими суб’єктами одного ієрархічного рівня: між міністерствами, державними адміністраціями районів, областей тощо.

3. Між непідпорядкованими суб’єктами різного ієрархічного рівня: між обласною адміністрацією однієї області та райдержадміністрацією іншої області.

4. Між органами виконавчої влади і організаціями, які їм організаційно не підпорядковані: між податковою адміністрацією і підприємством.

5. Між адміністрацією підприємства та керованим персоналом тощо.

Адміністративно-правові відносини можна поділити також на майнові і немайнові, такі, що захищаються в адміністративному і судовому порядку, відносини субординації і координації тощо.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты