Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозпреділення температури повітря по вертикалі в тропосфері.
Читайте также:
  1. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  2. Атмосферний тиск повітря, та його зміни з висотою та горизонтально
  3. Вертикальний градієнт температури
  4. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  5. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.
  6. Відносна вологість повітря. Точка роси.
  7. Вологість повітря, її визначення та вимірювання.
  8. Добовий та річний хід температури грунту
  9. Залежність опору металів від температури. Надпровідність
  10. Залежність температури грунту від рельєфу, рослинності та снігового покриву

 

Розпреділення температури в атмосфері з висотою називають стратифікацією атмосфери. Графічно стратифікація атмосфери може бути представлена кривою стратифікації.

За даними таблиці 23 можна проаналізувати розподіл температури в атмосфері.

Зниження температури повітря триває з підняттям угору до 13 км, де вона стабілізується і дорівнює – 540С. Найбільш різке падіння температуру з різницею – 270С спостерігається на висоті 5 – 10 м. Середнє значення ВГТ в цій зоні (тропосфері) становить 0,60С/100 м.

Таблиця 23.

Розподіл температури повітря по вертикалі.

 

Висота, м Температура, 0С Висота, м Температура, 0С
4,6 -4,9 -16,9 -30,7 -44,4 -52,8 -54,4 -54,3

 

Від стратифікації атмосфери залежить її стабільність, тобто можливість переміщення окремих мас повітря в вертикальному напрямку. Висхідні течії повітря виникають при тепловій конвекції, при русі повітря по гірському схилу, в областях пониженого тиску. Низхідні течії повітря виникають при опусканні повітряних мас з гір, в областях підвищеного тиску. Такі переміщення великих мас повітря проходять майже без обміну теплом з оточуючим середовищем, тобто адіабатично. При цьому змінюється температура та тиск повітряної маси, яка пересувається. Якщо маса повітря рухається вверх, то вона переходить в шари з меншим тиском і розширюється, в результаті чого температура знижується. При опусканні повітря проходить зворотній процес.

Зниження на 10С температури повітряної маси, ненасиченої водяною парою, при підніманні вгору на кожні 100 м називається сухоадіабатичнимтемпературним градієнтом. При переміщенні вгору насиченого водяною парою повітря падіння температури на кожні 100 м по вертикалі в середньому становить 0,5-0,60С. Це вологодіабатичний температурний градієнт. Він має менше середнє значення, ніж сухоадіабатичний градієнт, оскільки з насиченого повітря конденсується частина водяної пари, вивільнюється прихована теплота, яка протидіє падінню температури.

Рух повітря у вертикальному напрямку залежить від вертикального температурного градієнта.

При ВГТ = 1,00С/100 м настає байдужа рівновага. Температура мас, які піднімаються і температура навколишнього повітря – однакові. Тобто повітря практично ні піднімається, ні опускається.При ВГТ 1,00С/100 м (вологоадіабатичний процес) виникає стійкий стан атмосфери: маса повітря, яка піднімалася, більш холодна та щільна, чим оточуюче середовище, тому вона знову буде спрямовуватись униз.

При ВГТ 1,00С/100 м (сухоадіабатичний процес) виникає нестійкій стан атмосфери: маса повітря, яка піднімається, охолоджується кожні 100 м тільки на 1,00С, на всіх висотах буде тепліше навколишнього середовища і тому вертикальний рух буде продовжуватись.

Нестійкій стан виникає при сильному нагріванні підстилаючої поверхні. Зазвичай в жарку літню погоду нестійкій стан охоплює приземний шар атмосфери, а потім в результаті переносу тепла вверх за рахунок турбулентності та конвекції ВГТ збільшується і в більш високих шарах. це Сприяє подальшому розвитку конвекції, яка розповсюджується до висоти, на які температура висхідної течії стає рівною температурі навколишнього середовища. При великі нестійкості атмосфери виникають купчасто-дощовіхмари, з яких випадають небезпечні для народного господарства зливи та град. Таким чином ВГТ є показником стану атмосфери. 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты