Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПобудова сіткового графіка в масштабі часу
Читайте также:
  1. Загальна організаційна побудова аналітичного процесу
  2. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах
  3. Побудова діаграми
  4. Побудова ефективної системи продажу: канали та мотивація надання страхових послуг.
  5. Побудова запиту на оновлення даних.
  6. Побудова множини цілих чисел. Зображення цілих чисел на числовій прямій.
  7. Побудова навчального курсу.
  8. Побудова облікового апарату в умовах комп'ютеризації
  9. Побудова полів зі списками у формах.
  10. Побудова правильних многогранників.

 

Для наочності і доступності розрахований сітковий графік подають в масштабі часу. При цьому можна зберегти сітковий метод побудови або перевести сітковий графік в лінійну модель.

Приклад сіткового графіку у вигляді лінійного графіка представлений на рис. 7.19. При цьому послідовність побудови є наступна:

 

1. Креслимо масштабну лінійку.

2. Записуємо шифри робіт, їх тривалість та часткові резерви часу.

3. За ранніми початками робіт будуємо лінійний графік, зображуючи роботи за їх тривалістю суцільною лінією і резерви часу пунктирною лінією.

Послідовність побудови сіткового графіку в масштабі часу.

1. Креслимо масштабну лінійку.

2. За ранніми початками будуємо сітковий графік (рис. 7.20).

 


 

     
Шиф-ри робіт Трива-лість робіт, дн. Частк.резерв часу Календарні дні (травень)
...                          
Робочі дні
     
0-1 0                                        
0-2                                        
0-3                                        
1-2                                        
1-4                                        
2-4                                        
3-4                                        
3-5                                        
4-6                                        
5-6                                        

Рис. 7.19.Сітковий графік у вигляді лінійного графіку 


 

Рис. 7.20. Побудова сіткового графіка в масштабі часу.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты