Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСуть та передумови потокового виробництва
Читайте также:
  1. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  2. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  3. Вплив на довкілля мартенівського виробництва сталі.
  4. Дані для складання кошторису витрат виробництва продукції
  5. До теми "Статистика виробництва та реалізації продукції".
  6. Ефективність виробництва – це комплексне відображення кінцевих результатів використання робочої сили (працівників) і засобів виробництва за певний проміжок часу.
  7. Загальна характеристика і методологія визначення ефективності виробництва.
  8. Загальна характеристика ливарного виробництва.
  9. Застосування теорії систем до виробництва товарів (послуг).
  10. Історичні та економічні передумови виникнення фінансів

 

Потокове виробництво є найбільш досконалим за чіткістю і завершеністю методом організації виробництва.

Потоковим виробництвом у промисловості називається форма організації виробництва при якій узгоджені у часі основні і допоміжні операції виконуються ритмічно на спеціалізованих робочих місцях, розміщених у порядку проходження операцій технологічного процесу.

Характерні такі особливості потокового методу організації виробництва:

· розділення виробничого процесу на окремі операції та довготривале їх закріплення за певними робочими місцями;

· спеціалізація кожного робочого місця на виконанні певної операції;

· розміщення робочих місць за ходом технологічного процесу;

· ритмічне виконання усіх операцій на усіх робочих місцях;

· переміщення предметів праці з одного робочого місця на інше спеціальними транспортними пристроями з мінімальними перервами.

· високий рівень механізації та автоматизації основних і допоміжних операцій.

Варіант потокового планування виробництва наведений на рис.8.1.

 

 


де РМ-1, РМ-2, РМ-3, РМ-4 – робочі місця.

 

Основною ланкою потокового виробництва є потокова лінія – розміщена за ходом технологічного процесу група робочих місць, на яких виконується виробничий процес.

Потокові лінії бувають:

· одно предметні (безперервно-потокові та перервно-потокові);

· багатопредметні (безперервно-потокові, перервно-потокові, групові)

В основі цієї класифікації лежить кількість найменувань виробів та кількість детало-операцій.

Так, одно предметною називається потокова лінія, на якій проходять обробку вироби одного найменування, а робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї детало-операції.

Безперервно-потокові лінії характеризуються синхронністю виконання операцій, безперервністю виробничого процесу та рівномірністю виробництва. Використовуються переважно у складальних цехах масового і велико серійного виробництва. Вони бувають:

a) з робочим конвеєром, коли операції виконуються в межах робочої зони;

b) з розподільчим конвеєром, на яких операції виконуються на стаціонарних робочих місцях, розміщених з однієї або з двох сторін конвеєра.

Стаціонарні безперервно-потокові лінії організовуються для виробництва великогабаритних виробів зі складними монтажно-складальними операціями. При цьому на стаціонарних робочих місцях знаходиться одночасно декілька виробів, а операції здійснюють бригади робітників, переходячи від одного виробу до іншого з заданим ритмом.Перервно-потокові лінії – характеризуються відсутністю єдиного ритму. Для організації потоку здійснюють між операційні оборотні заділи. Такі лінії використовують при обробці трудомістких операцій на різному устаткуванні.

Змішано-потокові лінії організовуються при обробці виробів із різною трудомісткістю і технологічними маршрутами. Вона відноситься до багатопредметних ліній. Для організації такого потоку трудомісткість виконання одного з виробів приймається за умовну одиницю, до якої приводиться трудомісткість виконання інших виробів.

Багатопредметні потокові лінії організовуються при виготовленні партій виробів різних найменувань і типорозмірів, які послідовно чергуються.

Автоматичні потокові лінії забезпечують випуск продукції за рахунок узгодженої роботи обладнання.

Найважливішою умовою організації потокового виробництва є забезпечення єдиного ритму потоку. Це досягається застосуванням спеціальних прийомів, серед яких є: інтенсифікація роботи на операціях з більшою трудомісткістю; раціоналізація робочих прийомів; розчленування операцій на переходи і комбінування порядку їх виконання; уведення паралельних робочих місць, тощо.Для здійснення потокової форми організації виробництва необхідні технологічні, конструкторські, організаційні та матеріальні передумови.

Технологічні передумови – розчленування технологічного процесу на окремі операції, підбір обладнання на кожній з них таким чином, щоб забезпечити ритм потокової лінії.

Конструкторські передумови – дотримування однотипності конструкцій, взаємозамінюваності елементів конструкції і технологічності, стандартизації вузлів і деталей виробів, розчленованості виробу на блоки і вузли, які можна складати паралельно до загального збирання.

Організаційні передумови – достатній обсяг виробництва для повного завантаження робочих місць, чітка спеціалізація робочих місць, забезпечення системи їх обслуговування, визначення режиму роботи потокової лінії, регламентовані перерви.

Матеріальні передумови – організація безперебійного матеріально-технічного постачання виробництва, забезпечення кожного робочого місця необхідним запасом комплектів оснащення.

Важливими організаційно-виробничими заходами запровадження потокового виробництва є розрахунок потокової лінії та забезпечення її безперервної роботи.

Потокова лінія проектується у такому порядку:

1) вибирається тип потокової лінії;

2) розробляється схема складання;

3) розраховується ритм потокової лінії;

4) коригується технологічний процес і синхронізуються операції;

5) визначається кількість робочих місць;

6) проектуються робочі місця і планується потокова лінія;

7) робиться розмітка розподільного конвеєра;

8) обчислюється швидкість і довжина конвеєра.

Детально усі розрахунки потокової лінії розглянуті у [15. с. 78-92].

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 56; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты