Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Суть та передумови потокового виробництва
 

Потокове виробництво є найбільш досконалим за чіткістю і завершеністю методом організації виробництва.

Потоковим виробництвом у промисловості називається форма організації виробництва при якій узгоджені у часі основні і допоміжні операції виконуються ритмічно на спеціалізованих робочих місцях, розміщених у порядку проходження операцій технологічного процесу.

Характерні такі особливості потокового методу організації виробництва:

· розділення виробничого процесу на окремі операції та довготривале їх закріплення за певними робочими місцями;

· спеціалізація кожного робочого місця на виконанні певної операції;

· розміщення робочих місць за ходом технологічного процесу;

· ритмічне виконання усіх операцій на усіх робочих місцях;

· переміщення предметів праці з одного робочого місця на інше спеціальними транспортними пристроями з мінімальними перервами.

· високий рівень механізації та автоматизації основних і допоміжних операцій.

Варіант потокового планування виробництва наведений на рис.8.1.

 

 


де РМ-1, РМ-2, РМ-3, РМ-4 – робочі місця.

 

Основною ланкою потокового виробництва є потокова лінія – розміщена за ходом технологічного процесу група робочих місць, на яких виконується виробничий процес.

Потокові лінії бувають:

· одно предметні (безперервно-потокові та перервно-потокові);

· багатопредметні (безперервно-потокові, перервно-потокові, групові)

В основі цієї класифікації лежить кількість найменувань виробів та кількість детало-операцій.

Так, одно предметною називається потокова лінія, на якій проходять обробку вироби одного найменування, а робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї детало-операції.

Безперервно-потокові лінії характеризуються синхронністю виконання операцій, безперервністю виробничого процесу та рівномірністю виробництва. Використовуються переважно у складальних цехах масового і велико серійного виробництва. Вони бувають:

a) з робочим конвеєром, коли операції виконуються в межах робочої зони;

b) з розподільчим конвеєром, на яких операції виконуються на стаціонарних робочих місцях, розміщених з однієї або з двох сторін конвеєра.

Стаціонарні безперервно-потокові лінії організовуються для виробництва великогабаритних виробів зі складними монтажно-складальними операціями. При цьому на стаціонарних робочих місцях знаходиться одночасно декілька виробів, а операції здійснюють бригади робітників, переходячи від одного виробу до іншого з заданим ритмом.

Перервно-потокові лінії – характеризуються відсутністю єдиного ритму. Для організації потоку здійснюють між операційні оборотні заділи. Такі лінії використовують при обробці трудомістких операцій на різному устаткуванні.

Змішано-потокові лінії організовуються при обробці виробів із різною трудомісткістю і технологічними маршрутами. Вона відноситься до багатопредметних ліній. Для організації такого потоку трудомісткість виконання одного з виробів приймається за умовну одиницю, до якої приводиться трудомісткість виконання інших виробів.

Багатопредметні потокові лінії організовуються при виготовленні партій виробів різних найменувань і типорозмірів, які послідовно чергуються.

Автоматичні потокові лінії забезпечують випуск продукції за рахунок узгодженої роботи обладнання.

Найважливішою умовою організації потокового виробництва є забезпечення єдиного ритму потоку. Це досягається застосуванням спеціальних прийомів, серед яких є: інтенсифікація роботи на операціях з більшою трудомісткістю; раціоналізація робочих прийомів; розчленування операцій на переходи і комбінування порядку їх виконання; уведення паралельних робочих місць, тощо.

Для здійснення потокової форми організації виробництва необхідні технологічні, конструкторські, організаційні та матеріальні передумови.

Технологічні передумови – розчленування технологічного процесу на окремі операції, підбір обладнання на кожній з них таким чином, щоб забезпечити ритм потокової лінії.

Конструкторські передумови – дотримування однотипності конструкцій, взаємозамінюваності елементів конструкції і технологічності, стандартизації вузлів і деталей виробів, розчленованості виробу на блоки і вузли, які можна складати паралельно до загального збирання.

Організаційні передумови – достатній обсяг виробництва для повного завантаження робочих місць, чітка спеціалізація робочих місць, забезпечення системи їх обслуговування, визначення режиму роботи потокової лінії, регламентовані перерви.

Матеріальні передумови – організація безперебійного матеріально-технічного постачання виробництва, забезпечення кожного робочого місця необхідним запасом комплектів оснащення.

Важливими організаційно-виробничими заходами запровадження потокового виробництва є розрахунок потокової лінії та забезпечення її безперервної роботи.

Потокова лінія проектується у такому порядку:

1) вибирається тип потокової лінії;

2) розробляється схема складання;

3) розраховується ритм потокової лінії;

4) коригується технологічний процес і синхронізуються операції;

5) визначається кількість робочих місць;

6) проектуються робочі місця і планується потокова лінія;

7) робиться розмітка розподільного конвеєра;

8) обчислюється швидкість і довжина конвеєра.

Детально усі розрахунки потокової лінії розглянуті у [15. с. 78-92].

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 245; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты