Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Суть, зміст і завдання організації праці
 

Процес матеріального виробництва являє собою єдність трьох основних факторів – праці, предметів праці і знарядь праці. Вони характеризують відповідно: доцільну діяльність людей, спрямовану на пристосування предметів природи до власних потреб; все те, на що спрямована праця людей; те, за допомогою чого люди впливають на предмети праці, видозмінюючи їх для досягнення кінцевої мети виробництва. Основним серед цих факторів є процес праці, під час якого люди впливають на предмети праці, витрачаючи фізичну і нервову енергію. За допомогою знарядь праці люди впливають на природу в процесі матеріального виробництва.

Завдання організації виробництва полягає у забезпеченні найбільш раціонального використання живої праці (робочої сили) та знарядь праці і предметів праці (засобів виробництва). Отже, організація праці є складовою частиною організації виробництва. Вона має за мету створення сприятливих умов праці, збереження і підтримання на високому рівні працездатності працівників, підвищення ступеню привабливості праці. Поряд з тим вона спрямована на досягнення повного використання засобів виробництва.

Організація праці повинна забезпечити розв’язання трьох взаємопов’язаних задач:

1) економічної – досягнення економії живої праці;

2) психофізіологічної – створення сприятливих виробничих умов в процесі праці і підвищення працездатності людини;

3) соціальної – створення умов для підвищення культурно-технічного рівня працівників.

Для сучасного виробництва характерним є зростання інтелектуалізації трудової діяльності. Механізація та автоматизація виробничих процесів змінили співвідношення на користь інтелектуалізації праці. Функції людини зосереджуються переважно на регулюванні та контролі, прийнятті певних рішень залежно від виробничої ситуації. У зв‘язку з цим дедалі зростає важливість вирішення двох останніх задач – психофізіологічної та соціальної.

Рівень організації праці береться за основу при визначенні способу виконання робіт та при встановленні рівня продуктивності праці. Його зростання є необхідною умовою підвищення ефективності виробництва.

Основними напрямками покращення організації праці на підприємстві є:

· удосконалення розподілу і кооперування праці;

· удосконалення організації та обслуговування робочих місць;

· вивчення і впровадження передових прийомів і методів праці;

· удосконалення організації добору, підготовки кадрів, підвищення їх класифікації.

· удосконалення нормування праці;

· поліпшення умов праці;

· раціоналізація режиму праці і відпочинку;

· виховання добросовісного ставлення до праці.

Зазначене свідчить, що покращення організації праці є комплексною задачею. Для цього необхідне поєднання теорії і практики багатьох наук – технічних, менеджменту, ергономіки тощо.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 146; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты