Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості організації потоків у будівництві
Особливості організації потокового виробництва у будівництві обумовлені його специфікою. Якщо у промисловому виробництві робочі місця і бригади людей є “нерухомими” а предмети праці переміщаються, то у будівельному виробництві бригади людей переміщаються по робочих місцях, виконуючи певні види робіт, а предмети праці залишаються нерухомими.

Потоковим методом називається такий метод організації будівництва, при якому планомірний, ритмічний випуск готової будівельної продукції здійснюється на основі неперервної роботи трудових колективів (бригад, ланок) незмінного складу, забезпечених необхідними матеріально-технічними ресурсами.

Для організації потокового будівництва необхідно:

· розчленувати складний виробничий процес зі спорудження об’єкту на складові технологічні процеси (окремі види або комплекси робіт);

· закріпити окремі види робіт за окремими бригадами робітників;

· розділити об’єкти на захватки таким чином, щоб тривалість виконання процесів на кожній з них була приблизно однаковою;

· визначити технологічну послідовність процесів на захватках і здійснити їх ув’язку між собою, забезпечивши максимальне суміщення виконання різнорідних процесів у часі і у просторі.

Характерною рисою потокового будівництва є ритмічність видачі готової продукції.

Ритм потоку – це час виконання часткового потоку (як правило, певного виду роботи) на захватці.

Захваткою називається частина об’єкту або його конструктивного елементу, в межах якого бригада (ланка) виконує вид або комплекс робіт за визначений проміжок часу (ритм бригади).

Розмір захваток встановлюють виходячи з планувальних, об’ємних і конструктивних рішень об’єктів. Захватками можуть бути окремі прольоти, секції, поверхи, конструктивні об’єми по групі осей, тощо. При розбивці на захватки повинна бути забезпечена стійкість і просторова жорсткість несучих конструкцій в умовах їх самостійної роботи в межах захватки.

Бажано, щоб границі захваток співпадали з температурними і усадочними швами. Тривалість виконання роботи на одній захватці повинна бути не меншою, ніж одна зміна.

Об’єкти, як правило, ділять на захватки з постійними границями для виконання різних процесів.

При потоковому методі, роботи виконуються комплексними або спеціалізованими бригадами. Як правило, склад їх постійний. Переходячи з захватки на захватку, вони виконують якийсь вид або комплекс робіт.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 102; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты