Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтруктура процесу навчання географії
· Первинна діагностика й актуалізація знань та досвіду учнів

· Постановка вчителем мети та усвідомлення учнями завдань

· Сприйняття учнями нового матеріалу

· Усвідомлення нового матеріалу

· Закріплення первинної інформації, формування нових умінь і навичок

· Застосування отриманих знань, умінь, навичок

· Контроль якості знань

· Корекція

· Узагальнення та систематизація

 

Завдання процесу навчання:

· Освітні

· Розвивальні

· Виховні

 

 

Освітні цілі передбачають: формування конкретних елементів географічних знань: уявлень, понять, законів, закономірностей; взаємозв’язків та взаємозалежностей між об’єктами і явищами природи (наприклад, сформувати поняття "географічна карта”, "природний комплекс”, "міграція населення ”і т.д., уявлення про взаємозв’язок сфер географічної оболонки), формування власне предметних умінь на основі засвоєних географічних знань (наприклад, уміння визначати азимут, уміння читати план місцевості, уміння визначати природний приріст населення, вміння працювати з статистичним матеріалом, поміщеним у додатках підручника); формування знань і вмінь про спеціальні методи дослідження природи (наприклад,сформувати поняття "спостереження”, уміння проводити спостереження за погодою, фенологічними явищами тощо).

Розвивальні цілі передбачають: розвиток всіх психічних процесів учня, що відбуваються шляхом оволодіння відповідними видами діяльності (наприклад, формувати уміння аналізувати, виділяти істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки, доводити судження і т. д.); розвивати вміння виконувати способи раціональної навчальної діяльності (наприклад, розвивати вміння складати цілеспрямований опис об’єкта чи явища природи за типовим планом, схемою, таблицею, вміння будувати схеми, план розповіді і т. д.).

Виховні цілі передбачають: формування певних компонентів тих чи інших якостей особистості (розумових, моральних, естетичних, трудових, екологічних та ін.)

 

 

Запитання і завдання для самостійної роботи та самоконтролю

1. Назвіть головні умови активної діяльності учнів на уроках географії.

2. Наведіть 2-3 приклади поєднання вивчення основ географічної науки з видами повсякденної діяльності.

3. Яким чином ви б реалізували на майбутньому своєму уроці принцип емоційності навчання?

4. Використовуючи програму та підручники покажіть, як розвиваються від класу до класу система знань: геолого-геоморфологічних, кліматологічних, гідрологічних, про природні комплекси. Чому вони не вивчаються відразу, в одному класі?

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 22; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты