Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Застосування поняття
Можна дати проблемне завдання: ……..

Поняття вважається сформованим, якщо учень знає його визначення і розуміє зміс (істотні ознаки та зв’язки між ними) та вільно може оперуватим ними у різних навчальних і життєвих ситуаціях.

 

4. Для розуміння основного, суттєвого в географічних об’єктах і явищах необхідно вміти розкривати причинно-наслідкові зв'язки.

Завданням вчителя є : 1) організувати засвоєння учнями тих зв'язків, які є в готовому вигляді у його викладі, в тексті підручника,; б) навчити учнів самостійно встановлювати причинно-наслідкові зв'язки у знайомих та нових навчальних ситуаціях.

Для цього, готуючись до уроку необхідно: 1) виділити ті зв'язки, які стануть об'єктом вивчення на уроці; 2) визначити методи і прийоми їх вивчення.

Засвоєння зв'язків у готовому вигляді організовують методом пояснення, застосовуючи прийом побудови логічного ланцюжка «причина»-«наслідок» (нахил земної осі до площини орбіти—зміна кута падіння сонячного проміння від полюсів до екватора—широтний розподіл теиператур—зональний розподіл рослинного і тваринного світу). В кінці необхідно зробити висновок—перша причина визначає цілий спектр природних властивостей.

Для вивчення зв'язків також використовують схеми , таблиці.

Приклад таблиці:

Причини зміни рівнин Наслідки
Діяльність рік Формування річкових долин
Вітру Здуває верхній шар грунту з підвищених місць
Діяльність людини Створює кар'єри, насипи

 

Головним засобом самостійного пошуку причинно-наслідкових зв'язків є самостійна робота учнів. Для цього вчитель найчастіше використовує проблемні завдання різного характеру, евристичну бесіду, частково-пошуковий метод.

Вивчення ПНЗ підводить учнів до розуміння закономірностей.

 

5. Закономірність-це усталений зв'язок, який обов'язково повторюється, як тільки виникають ідентичні умови. Географічні закономірності відзначаються високим рівнем узагальнення, тому мають непростий шлях засвоєння.

Найважливіші прийоми: порівняння, зіставлення, знаходження причинно-наслідкових зв’язків, узагальнення.

 

Розуміння існуючих зв’язків у просторі і пошук нових—основа географічного мислення.

Запитання і завдання для самостійної роботи і самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні етапи формування географічних понять.

2. Наведіть приклади відмінності засвоєння емпіричних і теоретичних знань. Зробіть висновки

3. Які прийоми допомагають у засвоєнні причинно-наслідкових зв’язків?

4. Запропонуйте схему формування географічної закономірності


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 131; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты