Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗастосування поняття
Читайте также:
  1. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  2. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  3. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
  4. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  5. Багатозначність поняття топології
  6. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  7. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  8. Відношення між поняттями
  9. Встановлення змісту та застосування іноземного права.
  10. ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ

Можна дати проблемне завдання: ……..

Поняття вважається сформованим, якщо учень знає його визначення і розуміє зміс (істотні ознаки та зв’язки між ними) та вільно може оперуватим ними у різних навчальних і життєвих ситуаціях.

 

4. Для розуміння основного, суттєвого в географічних об’єктах і явищах необхідно вміти розкривати причинно-наслідкові зв'язки.

Завданням вчителя є : 1) організувати засвоєння учнями тих зв'язків, які є в готовому вигляді у його викладі, в тексті підручника,; б) навчити учнів самостійно встановлювати причинно-наслідкові зв'язки у знайомих та нових навчальних ситуаціях.

Для цього, готуючись до уроку необхідно: 1) виділити ті зв'язки, які стануть об'єктом вивчення на уроці; 2) визначити методи і прийоми їх вивчення.

Засвоєння зв'язків у готовому вигляді організовують методом пояснення, застосовуючи прийом побудови логічного ланцюжка «причина»-«наслідок» (нахил земної осі до площини орбіти—зміна кута падіння сонячного проміння від полюсів до екватора—широтний розподіл теиператур—зональний розподіл рослинного і тваринного світу). В кінці необхідно зробити висновок—перша причина визначає цілий спектр природних властивостей.

Для вивчення зв'язків також використовують схеми , таблиці.

Приклад таблиці:

Причини зміни рівнин Наслідки
Діяльність рік Формування річкових долин
Вітру Здуває верхній шар грунту з підвищених місць
Діяльність людини Створює кар'єри, насипи

 

Головним засобом самостійного пошуку причинно-наслідкових зв'язків є самостійна робота учнів. Для цього вчитель найчастіше використовує проблемні завдання різного характеру, евристичну бесіду, частково-пошуковий метод.

Вивчення ПНЗ підводить учнів до розуміння закономірностей.

 

5. Закономірність-це усталений зв'язок, який обов'язково повторюється, як тільки виникають ідентичні умови. Географічні закономірності відзначаються високим рівнем узагальнення, тому мають непростий шлях засвоєння.

Найважливіші прийоми: порівняння, зіставлення, знаходження причинно-наслідкових зв’язків, узагальнення.

 

Розуміння існуючих зв’язків у просторі і пошук нових—основа географічного мислення.

Запитання і завдання для самостійної роботи і самоконтролю1. Охарактеризуйте основні етапи формування географічних понять.

2. Наведіть приклади відмінності засвоєння емпіричних і теоретичних знань. Зробіть висновки

3. Які прийоми допомагають у засвоєнні причинно-наслідкових зв’язків?

4. Запропонуйте схему формування географічної закономірності


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты