Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види навчальної діяльності учнів на уроці
На уроці поєднуються різні види роботи учнів – індивідуальна, фронтальна і групова. Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання учнем завдання відповідно до рівня його навчальних можливостей за безпосередньою чи опосередкованою допомогою вчителя. Взаємодію з іншими учнями ця форма роботи виключає. На уроках географії цей вид діяльності найчастіше застосовують для формування умінь (робота з картою, розв’язування задач, побудова та аналіз графіків, заповнення контурних карт, складання ментальних карт тощо). Індивідуальна робота сприяє диференційованому підходу до навчання учнів, дає можливість використовувати завдання різного рівня складності у т. ч. творчих, розвиваючи пізнавальний інтерес до географії.

Фронтальна робота передбачає одночасне виконання всіма учнями одного і того ж завдання під керівництвом вчителя. Вона застосовується під час викладу нового матеріалу (розповідь, пояснення, бесіда, шкільна лекція, перегляд фільму, робота з картами найчастіше поєднуються з цим видом роботи учнів), інструктування перед виконанням практичної роботи, опитування (географічний диктант, усне опитування тощо). Найскладнішою проблемою застосування фронтального виду діяльності є підтримування уваги та інтересу учнів протягом тривалого часу. Для цього вчителеві необхідно змінювати прийоми і методи, засоби навчання.

Групова (колективна, командна) робота на уроці географії передбачає взаємодію учнів між собою в процесі вирішення навчальних завдань. Група учнів отримує спільне завдання, над яким працює і результат представляє у вигляді колективної відповіді. Цей вид роботи є основою інтерактивного навчання, яке стає дедалі популярнішим в школі. Основною проблемою цього виду роботи учнів є залучення всіх членів групи до роботи, налагодження їх взаємодії у процесі виконання завдання.

Видами групової роботи є:

- робота в парах – учень переказує іншому отриману інформацію, що сприяє її якісному засвоєнню через спілкування;

- ланкова робота – учні об’єднані у постійні групи для розв’язання конкретних навчальних завдань. Усі ланки одержують єдине завдання та виконують його під керівництвом лідера групи. Завдання вчитель планує так, щоб можна було врахувати та оцінити індивідуальний внесок кожного члена ланки;

- бригадна робота – учні об’єднуються у тимчасові групи для виконання навчальних завдань. Розрізняють кооперативно-групову (кожна группа виконує частину загального завдання – наприклад характеризує з допомогою карт, посібників якийсь компонент зонального ПТК, чи підгалузь конкретної галузі виробництва) та диференційовано-групову (кожна группа виконує окреме завдання відповідно до рівня навчальних можливостей (можна застосовувати під час вивчення окремих регіонів, країн;

-колективна (командна) робота – учні працюють, усвідомлюючи спільну мету, власну відповідальність за її досягнення, розподіляють між собою функції, обов’язки, взаємно контролюють один одного). Цей вид діяльності вимагає поступового привчання учнів до її специфіки і може застосовуватись під час проблемного вивчення комплексних питань (країн світу, галузей, регіонів тощо).


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 592; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты