Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВипробування риштувань і помостів. Основні принципи розрахунку риштувань.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  5. Алгоритм розрахунку сіткових графіків
  6. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  7. Антикорупційні принципи
  8. Базові принципи бухгалтерського обліку
  9. Бюджетна система і принципи її побудови
  10. В отечественной психологии существуют две принципиальные позиции в понимании критических возрастов.

Сучасні методи розрахунків на міцність і стійкість риштувань основані на припущенні, що відповідним вибором розра­хункових навантажень у різних з'єднаннях, а також прийняттям різних коефіцієнтів запасу забезпечується непорушність усієї конструкції. Абсолютної непоруш­ності не може бути, якщо навантаження перевищують розрахункові, характер їх розподілу часто змінюється,

Рис. 14. Випускні риштування.

впливають різні умови роботи тощо. Про те слід об­межувати імовірність обвалень і руйнувань.

Міцність риштувань залежить від умови, колиS ≤ R
де S — навантаження, що діє на конструкцію;
R — несуча здатність матеріалу, з якого виготовлено конструкцію. ;

Враховуючи специфічні складні умови роботи риш­тувань і помостів та трудність забезпечення неруйнівності, перед застосуванням їх випробовують інже­нерно-технічні працівники, які складають акт.

Підвісні риштування і помости випробовують про­тягом 1 рік статичним навантаженням, що на 20% більше від розрахункового, а підіймальні помости — протягом 15 хв. динамічним навантаженням, що на 10% перевищує розрахункове. Після цього складають акт на допуск до роботи.

Підвісні колиски і вишки перед початком роботи оглядають і випробовують статичним навантаженням, що перевищує розрахункове на 50%, а динамічне — на 10%, після чого складають акт.

Сталеві канати для підняття колисок розрахову­ють на дев'ятикратне напруження. Не можна працювати на колисках та вишках при швидкості вітру по­над 10 м/с (5 балів) і під час грози.

Риштування і помости розраховують на максималь­не навантаження, яке залежить від виду робіт, фак­тичної маси матеріалів, інвентаря, транспортних за­собів, а також від кількості людей, що працюють. Настили і поперечки, що їх підтримують, в риштуван­нях для кам'яних та штукатурних робіт перевіряють на дію зосередженого вантажу масою 130 кг (маса людини з вантажем), та розраховують на рівномірно розподільче навантаження: для кам'яної кладки,— 2500 Н/м2, для штукатурних робіт — 2000 Н/м2 і для монтажних— 1000 Н/м2. Несучі поперечки розрахо­вують аналогічно: розрахунок балок на двох опорах з консоллю як статично визначальна система, при цьому зв'язок консольного кінця поперечки з анкерним кріпленням не враховують.

Особливу уваогу при­діляють тиску вітру. Металеві риштування до стін закріплюють за допомогою анкерів — планок, дере­в'яних пробок, гвинтів та гаків, що вкручуються в ко­нічну муфту пробки. Після закінчення робіт ці гаки легко викручуються.

Захист риштувань від грози.Дія блискавки поді­ляється на первинне і повторне її проявлення. До первинних належить безпосередній контакт блискавки з риштуваннями, до повторних — електростатична індукція, електромагнітний вплив струму грозового розряду та електромагнітні хвилі, що спричинюють ви­никнення високих потенціалів, шкідливих для людей. У цьому випадку для захисту людей передбачають блискавковідводи, що складаються з блискавкоприймачів, струмовідводів і заземлювачів.Для блискавкоприймачів застосовують металеві труби діаметром 60 мм та завдовжки не менш 3,5 м, які з'єднують з верхніми кінцями стояків. Кінець труби сплющують та заварюють. Струмовідводами є сто­яки риштувань, а також можуть бути стрижньові і тросові блискавкоприймачі. Кількість блискавкоприй­мачів встановлюють з урахуванням загальної дов­жини риштувань, висоти блискавковідводів та захис­ної зони, яка дорівнює не менше ніж 2 м над рівнем робочого настилу, а відстань між блискавкоприймачами не перевищує 20 м.

Якщо немає постійних заземлювачів, то ними мо­жуть бути металеві труби діаметром 60...70 мм, які забивають у землю та з'єднують між собою дротом

Кількість труб та смуговою сталлю завтовшки не менш як 6 мм. глибина, на яку їх заглиблюють, за­лежить від характеру і вологості грунту. Опір зазем­ленню для металевих трубчастих риштувань повинен бути не більше як 10...20 Ом. Якщо стояк металевих риштувань знаходиться в землі і цим створюється опір заземленню не більш як 15 Ом, то виконувати спеціальне заземлення не обов'язково.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1.Які вимоги техніки безпеки при монтажі і демонтажі засобів підмощування?

2. Які вимоги техніки безпеки при експлуатації засобів підмощування?

3. Який захист від грози у металевих лісах ?

 

ЛІТЕРАТУРА
Тема 4.1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 57; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты