Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ КАРКАСНИХ, ПАНЕЛЬНИХ І БЛОЧНИХ БУДІВЕЛЬ
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  4. БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
  5. Вибір площадки під промислове підприємство і розміщення виробничих будівель на її території
  6. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  7. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  8. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  9. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  10. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Загальні вимоги техніки безпеки.Монтажними роботами повинні керувати досвідчені інженерно-технічні працівники відповідно до ПВР і технологіч­них карт, де передбачаються всі заходи безпеки. Основними причинами травматизму під час монта­жу конструкцій є:

- недотримання технологічної послідовності мон­тажу збірних конструкцій;

- несправність такелажних пристосувань та непра­вильне стропування конструкцій;

^ відсутність огорож пристроїв і відповідного об­ладнання для цих робіт;

- відсутність засобів індивідуального захисту та
нагляду за їх застосуванням.

Проект виконання монтажних робіт погоджують з відповідними відомствами і організаціями, максимально механізують, використовуючи справні машини та механізми. Бригадир, який керує монтажем, і всі мон­тажники повинні ознайомитися з ПВР та технологіч­ними картами, дотримувати послідовності операцій застосування допоміжних пристроїв, особливо розчалок, траверс, якорів, стропів та засобів стропування.

Перед монтажем конструкції та устаткування очи­щають від бруду, льоду та іржі, намічають осьові лінії та у разі необхідності підсилюють конструкції наклад­ками. Конструкції без монтажних петель піднімати заборонено; на них влаштовують драбини, риштуван­ня, помости, тимчасове кріплення тощо. Подаванням конструкції на висоту керує одна особа — бригадир, майстер чи виконроб. При великих відстанях, що не охоплює зір, з машиністами встановлюється дистан­ційний зв'язок.

Ростроповують елементи монтажу тільки після міцного і надійного закріплення їх. Фарбування та антикорозійний захист конструкцій і обладнання про­водять до початку монтажу, а в місцях стиків конст­рукцій — після монтажу.

Щоб запобігти небезпеці, особливу увагу приділя­ють своєчасному випробуванню, оглядам та ремонту стропів та інших пристроїв і обладнання. Під час мон­тажних робіт забороняється:

- перебувати робітникам в захватці на розташо­ваних нижче поверхах;

- горизонтально підтягувати збірні елементи кра­ном, перш ніж їх підняти;

- допускати тертя стропів, тросів та інших при­строїв чи перелом їх на гострих ребрах конструкцій; щоб уникнути цього, підкладають дерев'яні підкладки;

- порушувати правила і норми складування залі­зобетонних конструкцій;- виконувати монтажні роботи в котлованах, де є тріщини на похилах або несправності в кріпленнях;

- переносити конструкції краном над робочим місцем монтажників;

- проводити монтажні роботи, коли сила вітру до­сягає 15 м/с і більше або настає

-

-

-

- ожеледь, гроза чи падає великий сніг, а також монтувати вертикальні глухі панелі, якщо сила вітру становить 10 м/с і більше;

- залишати підняті елементи у висячому положенні.

Тимчасові розчалки монтованих елементів закрі­плюють за надійні опори. Для роботи монтажників застосовують інвентарні риштування і помости.

Для пересування монтажників по конструкціям за­стосовують спеціальні міцні й надійні монтажні дра­бини, трапи і пересувні помости (рис.8). Для пе­реходів по нижньому поясу ферм застосовують на­тягнутий міцний канат для карабінів застережних по­ясів. Місця закріплення запобіжних поясів вказує май­стер.

Під час монтажу уникають розгойдування еле­ментів, а стропують їх інвентарними стропами, облад­наними коушами (рис.9) і пристроями, які замика­ються (рис. 10).

Змонтовані міжповерхові перекриття будинків об­городжують поручнями заввишки 1м з бортовими і середніми проміжними елементами і обладнують по­переджувальними сигналами. _•До монтажних робіт на висоті допускаються робітники, які досягли 18 років, мають III розряд і вище та стаж ро­боти більше року. Вони повинні пройти медичний огляд, вивчити правила техніки безпеки, скласти ек­замени і отримати посвідчення. їх забезпечують вип­робуваними запобіжними поясами, касками, спецвзуттям та спецодягом.

Заходи безпеки при монтажі каркасних буді­вель.Для зручності елементи каркаса складають у штабелі з прокладками, що дає змогу підводити стро­пи під елементи, не кантуючи і не піднімаючи їх. Не можна гнути монтажні петлі, які повинні виготовляти­ся з гарячекатаної арматурної сталі і мати потрійний запас міцності, до встановлення елемента в проект­не положення. Забороняється монтувати елементи наступного поверху, не закінчивши роботи на нижньо­му, а також роботи, пов'язані з закріпленням і зварю­ванням вузлів і стиків.

Рис. 8. Інвентарні драбини (а) пересувні помости (б):

 

1 —драбина, яку навішують на проміжні елементи конструкцій; 2—драбина,

яку зачіпляють за верх_ конструкцій; 3 — пересувна стрем’янка з площадкою; 4 – телескопічний котючий столик – поміст.

Блоки сходових маршів і площадок встановлюють одночасно та обладнують їх поручнями. Монтовані конструкції спочатку закріплюють лише тимчасово. Наприклад, колони закріплюють за допомогою кон­дукторів (рис.11а,б,в), потім їх вивіряють та приво­дять у проектне положення.

 

Рис. 10. Гак із зівом, що

замикається замикається.

 

 

Рис. 9. Сталевий

коуш.

Якщо кондукторів не­має, то колони кріплять металевими розчалками чи дерев'яними клина­ми (рис.11,в). Розчалок повинно бути не менше трьох, що кріпляться до хомута, а внизу — до якорів, бетонних масивів або плит. При кріпленні клинами з кожного боку колони потрібно встановлювати по два клини, тобто вісім на всю конструкцію.Знімати стропи з підкранових балок чи кроквяних ферм можна тільки після їх тимчасового кріплення розтяжками або кондукторами.

Збирання конструкцій, нарізання різі, згинання труб, підганяння стиків виконують у спеціально призначе­них для цього місцях.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 72; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты