Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  4. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  5. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  7. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  8. Вимоги безпеки перед початком роботи
  9. Вимоги безпеки перед початком роботи
  10. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Штукатурні роботи.Під час виконання цих робіт причинами нещасних випадків можуть бути: падіння робітників з риштувань, колисок, а також предметів з висоти; бризки окропу частинок негашеного вапна або хімічних речовин, які застосовують узимку; не­справність будівельних механізмів; недостатня квал­іфікація робітників; неправильні прийоми роботи.

Внутрішні штукатурні роботи починають після влаштування перекриттів, встановлення перегоро­док, віконних та дверних коробок, вентиляційних ко­робів тощо. Виконують ці роботи з інвентарних по­мостів, а також із пересувних столиків, які обгороджують з боків. Суцільні або стрічкові помости повинні мати поручні по всьому периметру. Штукатур повинен працювати в комбінезоні, а для насікання поверхні мати захисні окуляри із скельцями, які не б'ються, і рукавиці.

 

 

Зовнішні штукатурні роботи виконують з інвентар­них риштувань чи пересувних баштових помостів. Схо­дові клітки штукатурять із спеціальних помостів, у яких одна пара стояків коротша за другої. Як правило, транспортування розчину і пристосувань механізо­ване. Якщо ж обсяг робіт невеликий, то користують­ся драбинами. Настили виконують завширшки не менш як 1,5 м, завтовшки 40мм,

Роботи з хлорованими розчинами.Хлоровані розчини застосовують лише для зовнішніх штукатур­них робіт. Під час виконання внутрішніх робіт ни­ми можна оштукатурювати тільки радіаторні ниші, оскільки в процесі тверднення розчину в повітря ви­діляється шкідливий для людей газоподібний хлор.

Приготовляють хлорований розчин у приміщеннях заввишки не менше як 3,25 м і об'ємом з розрахунку 40 м3 на одного працюючого. У приміщенні влашто­вують припливно-витяжну вентиляцію, а припливний отвір розташовують на висоті 1 м від підлоги.

Хлорований розчин зберігають в окремому при­міщенні, в якому не повинно бути вибухових, мастиль­них і вогненебезпечних речовин та в тарі, яка щільно закривається. Працюють з цим розчином у щільному одязі, гумових рукавицях і чоботях, обов'язково наді­ваючи респіратори або протигази. Готувати хлоро­ваний розчин на відкритому повітрі потрібно на відстані, не меншій ніж 500 м від житлових приміщень, а робота з ним у підвалах та виїмках заборонена.

Застосовуючи взимку соляну кислоту, слід пам'я­тати, що вона може спричинити опіки тіла. Тому, роз­бавляючи її, потрібно лити не воду в кислоту, що зу­мовлює бурхливу реакцію з виділенням великої кількості теплоти, а навпаки, кислоту у воду, а також застосовувати всі засоби індивідуального захисту (рес­піратори, захисні окуляри, гумові рукавиці, чоботи).Сушіння приміщень.Після штукатурних робіт, особливо в зимовий час, треба просушувати приміщен­ня нагрівальними приладами, що працюють на рідко­му паливі, газі й електроенергії. Застосовувати манга­ли, жаровні, бочки з відкритим вогнем заборонено.

Для просушування приміщення призначені також калорифери на рідкому пальному (гас, бензин), га­зові пальники різноманітних конструкцій, що працю­ють від газової мережі або на зрідженому пропан-бутані з балона, електрокалорифери, що підтримують у приміщенні високу температуру (до 30°С). Усі уста­новки повинні бути відрегульовані, за ними стежать під час роботи. Робітники проходять спеціальне на­вчання і вивчають протипожежні правила.

Калорифери, які не охолонули, не можна ремонту­вати і заливати в них бензин чи гас. Вони повинні мати металеві кожухи та надійні підставки. Відстаньміж балонами з газом і діючим пальником становить не менш як 1,5 м, а до електропроводів — не менш як 1 м. Перебування людей більше 3 год. у приміщен­нях, що сушаться, заборонено. ч

Малярні роботи.Зовнішні малярні роботи вико­нують з риштувань або колисок. Робітники, які фарбу­ють металоконструкції чи світлові ліхтарі на висоті, по­винні користуватися запобіжними поясами. Внутрішні малярні роботи виконують з інвентарних помостів.

Застосовуючи фарби, що виділяють шкідливі пари, у будівлях потрібно відчинити вікна, забезпечити доб­ру вентиляцію або наскрізне провітрювання при­міщень. Під час роботи з нітрофарбами користують­ся респіраторами, після її закінчення миють руки теплою водою з милом. Категорично заборонено ку­рити. Перебування людей у пофарбованих при­міщеннях не повинно перевищувати 4 год. Робіт­ники, які працюють з небезпечними речовинами, через кожні три місяці проходять медичний огляд, їх обов'язково забезпечують ізолюючими присто­суваннями та теплою водою для миття рук. Вико­нуючи малярні роботи розпилюванням фарб, треба вжити заходів проти пожеж та вибухів парів. При фарбуванні внутрішніх поверхонь цистерн застосо­вують переносні вентилятори.

Під час варіння та розігрівання оліфи, воску, кані­фолі та інших матеріалів потрібно запобігати попа­данню вологи у посуд, в якому варять, а також розбриз­куванню і займанню оліфи, воску тощо. Заповнювати казан, в якому варять оліфу, слід не більше ніж на 3/4 його об'єму, а температура розчинника повинна бути нижчою від температури кипіння.

Роботи з нітрофарбами виконують надворі або в при­міщенні, де є припливно-витяжна вентиляція. Курити та використовувати вогонь у таких місцях заборонено.Робітників, які працюють у колерній майстерні, за­безпечують індивідуальними засобами, а майстерню обладнують припливно-витяжною вентиляцією.

Перхлорвінілові лакофарбові матеріали і розчин­ники для них отруйні, тому зберігати їх потрібно у вогнестійких, заглиблених у землю приміщеннях з приплив­но-витяжною ветиляцією. Електродвигуни повинні бути вибухобезпечними, а вимикачі — винесені в безпечне місце. Працювати з перхлорвініловими сполуками слід у протигазах і з примусовою подачею повітря.

Стару олійну фарбу всередині приміщення випа­люють за допомогою паяльних ламп при постійному наскрізному провітрюванні.

Порожню тару від лакофарбових матеріалів вино­сять в окреме приміщення. Фарбуючи покрівлю, ко­ристуються запобіжними поясами, страхувальними мотузками і м'яким нековзним взуттям.

Очі захищають від пилу, пари, фарбового аерозо­лю захисними окулярами, а шкіру — спеціальними па­стами та мазями, які після роботи насухо витирають; тіло миють теплою водою з милом.

Заходи безпеки під час роботи на розчинонасосних і пневматичних апаратах.Останнім часом для механізації оздоблювальних робіт застосовують розчинонасоси і пневматичні апарати, які потрібно ретельно випробувати перед початком роботи на тиск, що в 1,5 раза перевищує його робочий тиск. Слід також перевіряти наявність на манометрах і запобі­жних клапанах пломб і строків випробування мано­метрів. Ці дані записують у журнал робіт або в акт.

Робота механізмів під тиском, що перевищує за­значений у паспорті, заборонена. Всі ремонтні робо­ти виконують тільки після зняття тиску і відімкнення машин. Розриви у шлангах з'єднують спеціальними хомутами, а не дротом. Шланги не повинні перегина­тись, мати тріщини, продувають їх тільки за відсут­ності сторонніх людей.

Між сопловниками, які повинні працювати в за­хисних окулярах, і мотористами має бути справна зву­кова і світлова сигналізація, а зона дії штукатурних апаратів — обгороджена і мати попереджувальні на­писи. Зупиняти роботи на цих апаратах можна, лише перекривши вентиль і знявши тиск у шлангах.

Склярські роботи.Основними причинами трав­матизму під час виконання цих робіт є порізи рук, пошкодження очей, падіння з висоти тощо. Оскільки не можна різати скло, внесене з морозу, мокре і не обігріте, його розкроюють, як правило, централізова­но, в спеціально обладнаному приміщенні, на спеці­альних столах розміром 1 х З м, оббитих повстю. Відхо­ди скла складають у ящики. Глухі віконні рами склять до їхнього установлення, монтаж та протирання скла фрамуг виконують із застосуванням запобіжного по­яса. При склінні багатоповерхових будівель скло по­винно подаватися механізовано, а також має бути визначена небезпечна зона, що охороняється. Вітрин­не скло підвозять і розвантажують механізовано,йо­го переносять листами, а встановлюють з риштувань чи підвісних колисок. Світлові ліхтарі та вікна верх­нього освітлення склять з драбин завширшки не менш як 60 см, на які через кожні ЗО...40 см прибивають по­перечні бруски перерізом 4x6 см, які повинні мати гаки для закріплення.

Облицювальні роботи.Під час проведення цих робіт потрібно вжити загальних заходів з техніки без­пеки. Насікаючи бетонні, залізобетонні і цегляні по­верхні, а також обробляючи камінь, робітники повинні користуватися захисними окулярами і рукавицями. Відколюють, підрізають і свердлять камінь і плитки справними інструментами і пристроями. Глазуровані і метлаські плитки ріжуть спеціальними різцями з твердих сплавів.

Магнолітову або ксилолітову масу готують на відкритому повітрі або у вентильованих приміщеннях, застосовуючи респіратори, а всю підготовчу роботу, пов'язану з облицюванням, виконують на землі. Щоб зменшити шкідливу дію синтетичних матеріалів, особ­ливо при влаштуванні лінолеумних та пластикових підлог, застосовують захисні засоби (респіратори, про­тигази, захисні окуляри, рукавиці), а також захисні ма­стила і пасти.-Робітники, які працюють з хлорвінілом, смолами, дихлоретаном, проходять медичний огляд раз в 6 місяців, а із стиролом, полістиролом, дивінілом і розчинниками (бензолом, толуолом, ксилолом і складними спиртами) – раз на рік. Приміщення, де ведуть ці роботи, забезпечують не менш ніж двократним обміном повітря на годину; робітники повинні мати захисні окуляри, респіратори, а в деяких випадках – і протигази.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 221; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты