Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ КАМ'ЯНИХ РОБОТАХ
Основними причинами нещасних випадків при .кам'яних роботах є порушення правил техніки без­пеки під час подання матеріалів до робочих місць, недостатня стійкість і міцність помостів або ришту­вань, падіння з висоти матеріалів та інструментів, не­правильні прийоми роботи.

Для безпечного спускання робітників у котловани встановлюють драбинки. Щодня до початку робіт, пов'язаних з укладенням фундаментів, і протягом ро­бочого дня потрібно перевіряти стан кріплень стін, траншей або похилів. Скидати каміння, цеглу або бе­тон з тачок у котлован з бровки забороняється. Це можна робити за допомогою коробів, або жолобів чи похилих площин з бортиками заввишки не менш як ЗО см, причому нижній-кінець цих пристроїв не дово­дять до дна на 50 см.

Збірні конструкції подають у виїмки механізовано, з зовнішнього боку будівлі, не розгойдуючи їх, а розстроповують лише після вивірення і остаточного вста­новлення.

Ширина настилу риштувань на цих роботах повин­на бути не меншою ніж 2 м. Катальні ходи, якщо є кріплення стінок, влаштовують не ближче ніж за один метр від бровки або за призмою обвалювання. У мірі зведення фундаментів у траншеях пазухи з обох боків засипають грунтом і трамбують, не допускаючи од­нобічного навантаження.

Між стіною, що будується, контейнерами із цеглою, ящиками з розчином залишають проходи завширш­ки не менш як 0,6 м.

Якщо стіни зводять з внутрішніх риштувань, то на фасаді потрібно влаштовувати захисні козирки по всьому периметру стін (рис.7). Перший ряд козирків встановлюють на висоті, не більшій ніж 6 м від землі, і залишають до виведення стін на всю висоту, другий ряд — через 6...7 м над першим, а далі переставля­ють його через кожні 6...7 м по висоті. Ширина за­хисних козирків становить не менш як 1,5 м. Встановлюють їх, піднімаючи від стіни вгору під кутом 110°. Гаки для навішування кронштейнів закріплюють у стіні на відстані 3 м один від одного. Робітники, що вста­новлюють або розбирають ці козирки, повинні при­в'язуватись запобіжними поясами. Використовувати козирки як риштування або складати на них матері­ал забороняється.

Без захисних козирків можна зводити стіни буді­вель заввишки до 7 м. У цьому разі по периметру будівлі, на землі, на відстані не менш як 1,5 м від стін влаштовують паркан.

Якщо стіни кладуть з внутрішніх риштувань, то над входами до сходових кліток влаштовують навіси розмі­ром не менш як 2x2 м. При висоті будівлі понад 12 м розміри навісів збільшують.

Не можна починати кладку наступних поверхів без .міжповерхових перекриттів площадок, маршів або без тимчасового настилу по балках. Після кожного пере­міщення засобів підмощування рівень кладки пови­нен бути не менш ніж на 0,7 вище від рівня робочого настилу чи перекриття. Якщо є необхідність викону­вати кладку нижче цього рівня, то потрібно застосо­вувати запобіжні пояси чи спеціальні сітчасті захисні огорожі. Зовнішні шви розшивають з риштувань або з перекриття після укладання кожного ряду цегли.Працювати, стоячи на стіні при ЇЇ товщині менш як 75 см,заборонено.

Карнизи виступом понад ЗО см кладуть із зовнішніх приставних риштувань. При цьому слід передбачити обладнання для тимчасового кріплення карнизів, яке не можна знімати до повного затвердіння розчину і влаштування даху. Під час кладки карнизів робітники не повинні перебувати внизу, під місцем роботи.

Оздоблюючи фасад керамічним камінням та обли­цювальними плитами, їх встановлюють за допомогою тимчасових кріплень, які не знімають доти, доки рівень цегляної кладки не досягне верху плити і кладка не набуде достатньої надійності, встановленої проектом.

Тимчасові кріплення облицювальних плит не мож­на закріплювати за настили та стояки помостів.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 111; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты