Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗЕМЛЯНИХ РОБОТАХ
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  4. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  5. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  7. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  8. Вимоги безпеки перед початком роботи
  9. Вимоги безпеки перед початком роботи
  10. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Загальні вимоги.Основними причинами трав­матизму під час проведення земляних робіт є: відсутність чи недостатнє кріплення грунту; переви­щення критичної висоти розробки грунту без кріплен­ня: порушення правил розробки кріплень; скочуван­ня по укосу брил грунту на робітників, які працюють у котлованах чи траншеях; рух транспортних засобів і механізмів у межах призми обвалень; недодержан­ня безпечних методів навантаження грунту в транс­портні засоби; недостатній нагляд за безпечним ста­ном вибою, особливо в туман і нічний час; можливість падіння людей по укосу взимку внаслідок його обледеніння.

Земляні роботи виконують відповідно до ПВР і за наявності письмових дозволів від організацій, комуні­кації яких розміщені в зоні1 робіт, а також схем з вка­зівками про розміщення і глибину закладання кому­нікацій. Земляні роботи повинні бути максимально механізовані. Перед початком їх встановлюють знаки, що показують розміщення підземних комунікацій.

З наближенням до ліній цих комунікацій земляні роботи проводять під наглядом виконавця робіт, а якщо це електрокабелі, то і в присутності працівників електрогосподарства. Грунт у таких місцях розроб­ляють землекопними лопатами обережно, без ударів. Не можна користуватися ломами і кирками.

Виявивши в процесі робіт непередбачені планом підземні комунікації, споруди, вибухонебезпечні ма теріали чи боєприпаси, земляні роботи треба припи­нити до з'ясування їхнього характеру і одержання відповідного дозволу.

Перед початком проведення земляних робіт на ділянках з можливим патогенним зараженням грунту (звалище, скотомогильники, кладовища) потрібно мати дозвіл органів Державного санітарного нагляду. Якщо можлива поява шкідливих газів, то робітників треба попередити і проінструктувати про засоби захисту від нього. Будівельні організації повинні бути забез­печені протигазами та індикаторами для визначення газу. У разі раптового виявлення газу роботи негай­но припиняють і виводять робітників до повного усу­нення його. До початку проведення земляних робіт відводять поверхневі та грунтові води, відкачують їх або влаштовують дренажі. Викинутий з виїмки грунт розміщують не ближче ніж за 0,5 м від верхньої бров­ки котлованів. Для спускання і піднімання робітників у широких виїмках встановлюють драбинки завшир­шки не менш як 0,6 м з поручнями заввишки 1 м і бортовою дошкою заввишки 15 см, а для вузьких тран­шей застосовують приставні драбини. Спускання ро­бітників по розпірках кріплень заборонено. Всі виїм­ки треба обгороджувати на відстані 1 м від бровки, а вночі освітлювати, на огорожах треба встановлювати попереджувальні знаки і написи.Встановлюють кріплення згори донизу по мірі роз­робки виїмок на глибину не більш як 0,5 м, а розби­рають при засипанні виїмок — знизу догори.

Для переходу через канави будують місточки зав­ширшки 0,6 м з поручнями заввишки 1 м і бортовою дошкою і освітленням.

Категорично забороняється розміщення різних ма­шин, а також ведення будь-які^х робіт у межах призми обвалення грунту. З настанням весни чи після опадів і обігрівання грунту розкріплення виїмок, зроблені взимку, перекріплюють заново. Якщо грунт підігріва­ють димовими газами, водою чи парою, треба захис­тити робітників від опіків. Не можна вести інші роботи до закінчення механізованих земляних робіт.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 113; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты