Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТехніка безпеки під час роботи автонаванта­жувачів, конвеєрів, лебідок і домкратів.
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  5. Аналіз небезпеки підприємства
  6. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  7. Апаратні засоби роботи з відео
  8. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  9. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  10. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств

Автона­вантажувачі. Майданчики для роботи автонаванта­жувачів потрібно добре розпланувати, ущільнити грунт і забезпечити відведення поверхневих вод, а взимку очистити від снігу, льоду та посипати піском чи шла­ком. У транспортному положенні рама автонаванта­жувача повинна бути нахилена назад, а вантаж підня­тий на ЗО...40 см від поверхні землі.

Під час руху забороняється робити повороти і гальмувати автонавантажувачі, піднімати, опускати, нахиляти вантаж. Беруть і укладають вантаж на вилкові захвати так, щоб виключити можливість його падіння.

Вантаж слід укладати на підкладки такої висоти, щоб можна було вільно витягувати вилки; громіздкі вантажі і вантажі великої маси прив'язують до ка­ретки. Якщо вантаж закриє видимість водієві, то ав­тонавантажувач повинен рухатись заднім ходом або в супроводі робітника-сигнальника. Маса вантажу ніколи не повинна перевищувати вантажності авто­навантажувача. Перевозити людей на них не можна. Під час укладання вантажів у штабелі і розбирання з них автонавантажувачем у зоні цих робіт ручні робо­ти виконувати забороняється. Балони, бутлі з кисло­тою та інші вибухонебезпечні вантажі перевозять у спеціальній тарі або контейнерах.

Конвеєри (транспортери). Для транспортуван­ня на невеликі відстані сипких та інших матеріалів використовують стрічкові конвеєри, нахил яких не повинен сприяти зсовуванню вантажу назад. Конвеє­ри, під якими можуть бути люди або які подають по­штучні вантажі, обладнують бортами. Якщо конвеєр розміщений над проходом або проїздом, то влашто­вують захисні навіси. Електропроводи повинні бути у гумових шлангах, а раму треба заземлювати. Не мож­на транспортувати конвеєр без вимкнення джерела живлення, а також під час роботи очищати стрічку або щось підкладати під неї для усунення пробуксо­вування. Всі переміщення конвеєрів проводять під керівництвом виконроба чи майстра. Для його об­слуговування по обидва боки слід мати вільні прохо­ди завширшки не менш як 1 м.

Лебідки і домкрати. Під час експлуатації їх слід насамперед запобігати електроураженням. Ці меха­нізми повинні мати захищену зубчасту передачу та електромагнітні гальма. Рубильники, магнітні пускачі і запобіжники треба надійно закривати. При одно­часній роботі двох лебідок швидкість навивання тросів на їхні барабани має бути однаковою.

Лебідки. кріплять до фундаментів чи завантажують вантажем, що вдвічі перевищує робоче навантажен­ня, чи кріплять якорями. Статичне випробування леб­ідок, талів проводять вантажем, що в півтора рази перевищує їхню паспортну вантажність, а для динам­ічного випробування — на 10% більше, ніж їхня ван­тажність. Кожна лебідка забезпечується паспортом заводу-виготовлювача, де зазначаються вантажність, кількість витків каната, дата виготовлення, випуску і технічного огляду та заводська марка. Категорично забороняється експлуатувати лебідки без паспорта. До їхнього управління не допускаються ненавчені особи, а також ті, що не пройшли інструктажу з техні­ки безпеки на робочих місцях. Довжина каната має бути такою, щоб реборда барабана при піднятті ван­тажу була вище над верхнім ярусом каната на один виток, а при опусканні вантажу на барабані було неменше півтора витка, не враховуючи витків каната під затискачем.Для піднімання конструкцій на невелику висоту, при вивірянні та установленні їх у проектне положення використовують домкрати, частіше з ручним приводом. Кожний домкрат повинен мати паспорт, де зазнача­ють вантажність, робочу висоту піднімання вантажу, дату виготовлення. їх повинні обслуговувати підготовлені робітники. Як правило, домкрати мають гвинтові, рей­кові, гідравлічні або пневматичні підіймальні пристрої. Випробовують їх один раз на рік під навантаженням, що перевищує паспортне на 10%, протягом 10 хв. Гвин­тові та рейкові домкрати повинні мати стопорні при­строї, які виключали б можливість виходу рейки чи гвин­та з корпусу домкрата. У гідравлічних і пневматичних домкратах деталі мають бути надійно з'єднані, щоб рідина і повітря не просочувалися з робочих циліндрів. Вони повинні мати спеціальні пристрої повільного опускання штока і опломбовані манометри.

Електродомкрати забезпечуються пристроями не­гайного вимкнення. Звільняти домкрати чи перестав­ляти їх можна лише після надійного закріплення-вантажу.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 61; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты