Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТехніка безпеки під час роботи автокранів і кранів на гусеничному ходу.
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  5. Аналіз небезпеки підприємства
  6. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  7. Апаратні засоби роботи з відео
  8. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  9. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  10. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Для стійкості авто­кранів під час роботи слід встановлювати спеціальні виносні опори на міцних прокладках. Працювати на автокрані можуть особи, які мають посвідчення. Авто-і гусеничними кранами можна виконувати роботи лише тоді, коли вони цілком справні та за наявності справних інструментів і такелажних пристроїв. Піднімають і опускають вантаж тільки за знаком сиг­нальника. Під час переміщення крана стрілу опуска­ють і закріплюють за передню частину шасі. Став­лять кран на щільному рівному грунті. Нахил крана не повинен перевищувати паспортний. Щоб запобігти сповзанню крана, його загальмовують ручним галь­мом. Навантажують кран повільно, без поштовхів і ударів, не допускаючи розгойдування вантажу і сте­жачи при цьому за правильним положенням його на стропах.

Машиністам кранів заборонено:

- вимикати коробку передач під час руху крана згори;

- волочити вантаж при нахиленому канаті або по­воротом стріли;

- навантажувати довгоміри до встановлення сто­яків на автомобілях і причепах;

- піднімати вантаж масою понад паспортну ван­тажність;

- допускати до стропування вантажів ненавчених робітників;

- працювати на несправному автокрані, поблизу лінії електропередач або під ними на відстані, меншій за допустиму;

- відривати краном примерзлий або завалений вантаж;

- залишати піднятий вантаж на вису та перено­сити його над людьми й машинами;

- працювати в темряві без достатньої освітленості;

- встановлювати гусеничні й автомобільні крани та екскаватори для роботи на свіжонасипаному і не ущільненому грунті.

Підіймальні стріли автокранів фарбують у черво­ний колір, а на гаку роблять напис про максимальну вантажність крана.

Для нормальної безпечної роботи колісних і гусе­ничних машин ПВР повинна передбачатись необхід­на підготовка майданчика: планування, укочування ґрунтової основи, а при наявності слабких вологонасичених грунтів—укладання дорожніх плит, спеціаль­них матів. Гусеничні крани вантажністю до 25 т транс­портують по дорогах на трайлерах. Кран в'їжджає самоходом на трайлер стрілою вперед по настилу з похилом не більше ніж 10°. На трайлері кран вста­новлюють гусеничними візками впоперек платфор­ми, а стрілою — вздовж напрямку руху.

Автопоїзд рухається у такому порядку. Попереду їде автомобіль із встановленими на ньому габари­тами автопоїзда, за ним на відстані 10... 15 м — ав­топоїзд з краном і далі з розривом 10... 15 м — автомобіль-прикриття з персоналом, який обслуговує кран. Перед транспортуванням крана погоджують сигнали взаємодії. До початку транспортування ко­лісного крана на буксирі виконують такі основні опе­рації: кран встановлюють у транспортне положення стрілою вздовж осі у бік ведучого моста, монтують буксирні засоби і відключають передній міст; пневмосистему керування стоянковим гальмуванням крана підключають до пневмосистеми тягаря за допомогою спеціального шланга; габаритні сигна­ли та сигнали гальмування на крані підключають до системи тягаря.Під час буксирування крана його супроводжує ма­шиніст, який керує транспортуванням і наглядом за ходовою частиною крана. Якщо кран рухається по дорогах із складним рельєфом, а також якщо на тя­гачі немає пневмосистеми для керування гальмами крана, машиніст повинен використовувати індивіду­альну пневмосистему, що працює від виключеного дизеля крана.

Не можна виконувати монтажні роботи під час ожеледі , туману, снігопаду, грози, при температурі повітря нижчій, а при швидкості вітру вищій, ніж пе­редбачено нормами.

Будівельно-монтажними роботами, які виконують із застосуванням машин в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередач (ЛЕП), керують інже­нерно-технічні працівники, які відповідають за безпе­ку проведення робіт. Для цього обов'язково треба мати письмовий дозвіл організації — власника ме­режі і наряд-допуск, що визначає безпечні умови праці і видається відповідно до правил. Наряд-допуск зат­верджує головний інженер будівельної організації та відповідальна особа за безпечне проведення робіт від електрогосподарства. Перед початком роботи будівельних машин в охо­ронній зоні знімають напругу з ЛЕП. Якщо в даній зоні цього зробити не можна, то роботи проводять за умови виконання вищезгаданих вимог, а також до­держання відстані від підйомної чи висувної частини будівельної машини в різному її положенні до верти­кальної площі, що створюється проекцією на землю ближнього дроту, який перебуває під напругою цієї лінії. Ця відстань залежить від напруги у ЛЕП.

Будівельні машини можуть працювати безпосеред­ньо під проводами, якщо в повітряних ЛЕП напруга не перевищує 1^кВ. Відстань від підйомної чи висув­ної частини машин або від вантажу, який переноситься, в різних положеннях до найближчого дроту повин­на бути не менша від розмірів, зазначених у норма­тивних таблицях. Машиніст вантажопідіймальної ма­шини повинен мати кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче II.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 139; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты