Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні причини травматизму під час роботи на будівельних машинах і механізмах.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  4. VI. Основні етапи заняття
  5. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  6. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  7. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  8. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  9. Апаратні засоби роботи з відео
  10. Аспекти роботи над зв'язним мовленням

 

Нещасні випадки в процесі роботи трапляються здебільшого з таких причин:

- порушення загальних вимог техніки безпеки (неправильне встановлення машин, відсутність захис­них засобів навколо небезпечних зон або обертових деталей і частин, заземлення, робота на несправних ма­шинах і механізмах, недостатня освітленість робочої зони);

- недодержання вимог безпечної експлуатації машин і механізмів (перевищення вантажопідйомності, неправильне стропування й переміщення вантажів);

- відсутність належного нагляду за роботою ма­шин і механізмів з боку адміністративно – технічного персоналу, несвоєчасне, неякісне проведення інструк­тажів і навчання, нехтування розпорядженнями Держнаглядохоронпраці.

Під час роботи на будівельних машинах і механіз­мах заборонено:

- піднімати вантаж, маса якого разом з тарою і вантажозахватними пристроями більша від паспорт­ної вантажопідйомності машини чи механізму за да­ного вильоту стріли і висоти башти;

- переміщати людей на підіймальних пристроях;

- приймати піднятий на вантажопідіймальну пло­щадку вантаж, підтягуючи платформу руками без спеціального пристрою;

- підтягувати (волочити) вантажі підіймальними машинами навкісним натягом каната або поворотом стріли;

- переносити вантаж над людьми;

- допускати до роботи не атестованих кранівників, стропувальників, такелажників;

- використовувати підіймальне обладнання після закінчення строку його випробування;

- працювати, якщо є тріщини у відповідальних місцях металоконструкцій, а також гаками, тросами й канатами, спрацьованими понад норму;

- працювати, якщо виявлено несправність механіз­му піднімання вантажу або зміну вильоту стріли, гальм, обмежувачів висоти піднімання, повороту і вантажопідй­омності, сигнального обладнання, а також у разі відсут­ності заземлення або несправності електропроводки;

- залишати кліті, платформи або вантажі в підвіше­ному стані під час перерв або після закінчення роботи;

- ремонтувати підіймачі, не зупинивши їх переносити вантаж у горизонтальному напрям­ку при висоті, нижчій за 1 м від перешкоди на шляху переміщення, користуватись відкритим вогнем для ро­зігрівання вузлів машин;

- подавати вантажі у віконні й дверні прорізи і на балконні плити;- працювати на крані, коли сила вітру перевищуєшість балів, під час ожеледі, туману, снігопаду і в грозу.

Відстань кранів від укосів виїмок зазначено в табл. З СНиП ІІІ-4-80*, вона залежить від стану грунту.

Відповідальність за додержання заходів з техніки безпеки при експлуатації будівельних машин покла­дають на адміністрацію будівельних організацій — керуючих і головних інженерів трестів, начальників і головних інженерів будівельних і монтажних уп­равлінь і дільниць, а також на осіб лінійного інже­нерно-технічного персоналу, що безпосередньо керують механізованими роботами. Адміністрація організації, де виконують ці роботи, зобов'язана при­значити інженерно-технічних працівників, відпові­дальних за безпечне проведення механізованих робіт. Ці працівники повинні пройти перевірку знань правил та інструкцій з безпечного виконання робіт. Особи, відповідальні за справний стан машин, зобов'язані не рідше одного разу в 10 днів перевіря­ти їхній технічний стан і контролювати порядок про­ведення щомісячного огляду.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты