Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  2. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  3. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  4. Аналіз руху працівників на підприємстві
  5. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  6. Б) інтелектуалізація праці
  7. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  8. Безпека праці під час експлуатаціїелектронно-обчислювальних машин
  9. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  10. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації

Продуктивність і безпечність праці багато в чому залежать від організації будівельного майданчика і порядку на ньому. Тому до організації будівельного майданчика, розміщення на ньому машин, транспор­ту, проїздів, розвантажувальних майданчиків, складів, майстерень, санітарно-побутових приміщень і при­строїв треба ставитися особливо продумано.

Щоб не допустити сторонніх осіб на територію будівельного майданчика, його обгороджують. Об'єкти, що будуються вздовж вулиць населених пунктів або проїздів загального користування, слід обгороджувати суцільним парканом заввишки не менш як 2 м. Огорожу в місцях масового переміщен­ня людей обладнують суцільним захисним навісом завширшки не менш як 1 м, який роблять похилим під кутом 20°.

Конструкції огорож повинні відповідати вимогам ГОСТ 23407-78 (рис. 1).

У ненаселених місцях можна ставити дротяні, кап­ронові чи канатні огорожі, в яких передбачаються во­рота для проїзду автотранспорту і хвіртки —для про­ходу людей.

За функціональним призначенням огорожі поділя­ють на такі види:

- захисно-охоронні заввишки 2 м, призначені для запобігання доступу сторонніх осіб на території і дільниці з небезпечними і шкідливими виробничими факторами та забезпечення охорони матеріальних цінностей будівництва;

- захисні заввишки 1,6 м без козирків і 2 м з ко­зирками, які запобігають доступу сторонніх осіб на території і дільниці з небезпечними і шкідливими ви­робничими факторами;

- сигнальні заввишки не менш як 0,8 м, що попе­реджають про межі території і дільниці з небезпеч­ними і шкідливими виробничими факторами.

 


 
 

За конструктивним рішенням огорожі поділяють на - панельні, панельно-стоякові, стоякові та з добірними елементами. Вони можуть бути також суцільними та розрідженими до 80... 100 мм. Захисно-охоронні ого­рожі роблять тільки суцільними. Перехід для пішо­ходів не повинен бути меншим за 1,2 м. Поручневі огорожі кріплять до стояків з внутрішнього боку на висоті 1,1 м від рівня тротуару, а проміжний горизонтальний елемент — на висоті 0,5 м. На елементах і деталях огорож, особливо поручнях, не повинно бути гострих кромок і задирок, що спричинюють травму­вання рук. Лісоматеріал для огорож має бути з лис­тяних та хвойних порід не вище третього сорту. Підприємство-виготовлювач огорож має супровод­жувати кожну партію паспортом, робочими креслен­нями. Крім того, всі елементи огорож повинні бути промаркированими. Будівельний майданчик, ділянки робіт, робочі місця, проїзди і підходи до них у темний час доби повинні освітлюватись. Освітленість має бути рівномірною, не повинна осліплювати працюю­чих. Виконувати роботи в неосвітлених місцях забо­роняється. Прожектори над робочим майданчиком встановлюють на висоті не менш як 6 м на металевих пересувних інвентарних опорах.Колодязі, шурфи та інші виїмки в грунті у місцях можливого доступу людей закривають кришками, на­дійними щитами чи обгороджують. У темний час доби огорожі помічають електричними сигнальними лам­пами напругою не більш як 42 V.

Складують матеріали, прокладають рейковий шлях, установлюють опори для повітряних ліній електропе­редачі і зв'язку за межами призми обвалення грунту котловану чи траншеї.

Місце складування будівельних матеріалів, як і весь будівельний майданчик, влаштовують відповідно до будівельного генерального плану.

Різні санітарно-побутові%та адміністративно-госпо­дарські приміщення (прохідні, диспетчерська, конто­ри інженерно-технічних працівників, гардеробні, ду­шові, кімнати для приймання їжі) мають розміщуватися з боку входу на територію будівельного майданчика. Санітарно-гігєнічні приміщення обладнують вну­трішнім водопроводом, каналізацією, опаленням і вен­тиляцією. Біля зовнішніх входів у ці приміщення повинні бути пристрої для чищення і миття взуття. Гардеробні, вбиральні, вмивальні і душові кімнати влаштовують ок­ремо для чоловіків і жінок. У гардеробах окремо збе­рігають домашній і робочий одяг.Особливе значення для безпеки робіт мають пра­вильна організація і обладнання проїздів на буді­вельному майданчику. Проїзди треба розміщувати так, щоб можна було вільно під'їжджати до всіх спо­руджуваних об'єктів і майданчиків для складування і зберігання матеріалів. Щоб не створювались зато­ри і зіткнення машин, встановлюють покажчики проїздів, напрямів руху та зменшення швидкості руху автомобілів.

 

Під час будівництва об'єкта треба якнайбільше ви­користовувати дороги постійного призначення. Якщо це неможливо, то тимчасові автомобільні дороги слід розміщувати так, щоб автомобілі могли проїжджати по колу. При будуванні тупикових шляхів підвищується можливість виникнення небезпечних випадків.

Радіуси заокруглень автомобільних проїздів слід брати не менш як 10м.

Якщо на майданчик доставляються конструкції і матеріали спеціальними машинами, то радіуси зао­круглень повинні бути завчасно визначеними і вка­заними на будгенплані.

Перед зонами, небезпечними для руху, встанов­люють спеціальні огорожі чи попереджувальні напи­си і сигнали. Ці попереджувальні знаки мають бути розміщені так, щоб їх було видно вдень і вночі.Ширину проїзної частини доріг встановлюють відповідно до проекту будівництва, вона має бути не меншою за 3,5 м для руху в один бік і не меншою за 6 м для двостороннього руху.

Найнебезпечнішими ділянками є перехрестя ав­томобільних доріг із залізничними коліями. У цих місцях треба робити переїзди із суцільних настилів, що вкладаються на одному рівні з верхом головок рейок і контррейок. Ширина проїзної частини на пе­реїздах не повинна бути меншою за 4,5 м, ділянки автодороги до і після переїзду протягом не менш як 25 м у кожний бік повинні мати тверді покриття. Пе­реїзди обладнують світовою сигналізацією, а при інтенсивному залізничному русі їх обгороджують шлагбаумами, що охороняються

Дороги різного призначення очищають від сміття, будівельних матеріалів, відходів, а взимку — від снігу та льоду і посипають піском, шлаком чи золою.

Для переїзду чи проходу через викопані котлова­ни і траншеї роблять мости, естакади, пішоходні містки з поручнями та огорожами. Містки для пішоходів по­винні мати ширину не менш як 0,6 м і поручні зав­вишки не менш як 1 м. Опори містків вкладають не безпосередньо на грунт, а на опорні підкладки.

При в'їзді на будівельний майданчик встановлю­ють схему руху транспортних засобів, а на узбіччях доріг і проїздів — дорожні знаки, які добре видно: швидкість руху автотранспорту поблизу місця вико­нання робіт не повинна перевищувати 10 км/год на прямих ділянках і 5 км/год на поворотах.

Проїзди, проходи та робочі місця потрібно пост­ійно чистити, не захаращувати, а ті, що розташовані поза будівлями, взимку посипати піском чи шлаком.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 176; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты