Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТермінологічний словарь
Читайте также:
  1. АНГЛ О-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 1 страница
  2. АНГЛ О-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 2 страница
  3. АНГЛ О-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 3 страница
  4. АНГЛ О-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 4 страница
  5. Биологический смысл основных религиозных понятий. Краткий словарь.
  6. Краткий словарь дефиниций
  7. Краткий словарь дефиниций
  8. Краткий словарь дефиниций
  9. Краткий словарь дефиниций
  10. Краткий словарь дефиниций
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1. Захисні огородження рухомих частин машин, приводів, робочих органів (постійні, тимчасові) - захищають від виходу з небезпечної зони стружки металів, крапель розплавленого металу, агресивних рідин, гарячої води, різних випромінювань, іскор, викиду частини зруйнованого робочого органу.

2. Блокуючи пристрої. за допомогою яких можна виключати з роботи певний привод, якщо з нього знято огородження; припиняти передачу руху на робочі органи машини, якщо оператор зійшов зі свого робочого місця або знаходиться у небезпечній зоні; блокувати відкриття дверей у приміщення з високої концентрацією шкідливих речовин, якщо вийшла з ладу вентиляція...

3. Запобіжні пристрої – можуть запобігати механічним перевантаженням (муфти, обмежувачі вантажопідйомності...), переміщенню частин машини за встановлені межі (упори...), перевищення тиску (зворотній клапан), температури, перевищення сили електричного струму понад допустимі межі (плавки запобіжники).

4. Гальмівні пристрої – для швидкої зупинки машин, рухомих частин виробничого обладнання, утримання машин на схилах, вантажів у піднятому положенні...

 

3 Рекомендована литература .

 

Назва
Закон України "Про охорону праці" в редакції від 21.11.2002 р. № 229 – ІУ. Ж. «Охорона праці» № 1 2003 р.
Кодекс Законів про працю України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.
Купчик М.П., Гандзюк М.П. та ін.. Основи охорони праці.- Київ: Основа, 2000. – 416с.
Жидецький В.Ц, , Мельников О.В. Основи охорони праці. Навч. посібник. – Вид. 4-е, доп. – Львов: Афіша, 2000. – 350с.
Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях. Навчальний посібник. - С. «Довкілля», 2003 – 390 с.
Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу охорона праці. Сумський НАУ, кафедра охорони праці. 2003 -2007р.р.
Закон України "Про пожежну безпеку".
Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підруч. для студ. вищих навч. закладів. – Київ.: Каравела, 2004. – 408 с.
Геврік Є.О. Охорона праці: Навчальний посібник. – Київ: Єльга, Ніка – Центр, 2003 – 280 с.
Михайлов В.Н. Охрана труда в сельском хозяйстве. Справочник. М., Агропрпомиздат, 1989.

Тема3.2. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДМАЙДАНЧИКА,

 

План лекції

 

1.КЛАСИФІКАЦІЯ І СКЛАД ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОЕКТІВ.

2..ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РУХУ ТРАНСПОРТУ ПО ТЕРИТОРІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА.

4.БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ

5.НЕБЕЗПЕЧНІ ЗОНИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 37; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты