Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 3.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  3. Аналіз небезпеки підприємства
  4. Вибір та розрахунок кількості транспортного обладнання
  5. ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
  6. Визначити єдині вимоги до тур продукту.
  7. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  8. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  9. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  10. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

План лекції

1. Вимоги техніки безпеки.

2. Вимоги безпеки, що становляться до розміщення сільськогосподарських підприємств,

виробничого обладнання, виробничих процесів.

3. Технічні засоби забезпечення безпеки.

4. Знаки безпеки.

 

1. Вимоги техніки безпеки.

Техніка безпеки – це система організаційних і технічних заходів і засобів, спрямованих на попередження дії на людину небезпечних факторів.

Задача техніки безпеки – розробити такий комплекс технічних і організаційних заходів, щоб вони мали змогу попередити дію небезпечного фактору на людину навіть тоді, коли вона не дотримується вимог безпеки праці.

Мета – огородити працюючого від небезпек, які призводять до травм, аварій, пожеж, вибухів.

Центральним поняттям техніки безпеки є небезпечна зона – це простір, у якому можлива дія на робітника шкідливого або небезпечного виробничого фактора.

Робоче місце – це простір, наділений необхідними засобами, в якому здійснюється трудова діяльність.

 

2. Вимоги безпеки, що становляться до розміщення сільськогосподарських підприємств,

виробничого обладнання, виробничих процесів.

Вибір території і розміщення на ній сільськогосподарських підприємств, ремонтних майстерень, пунктів технічного обслуговування, агрохімкомплексов та підприємств для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції повинен відповідати санітарним і протипожежним вимогам СН 245-71, СНиП ІІ-99-76, СниП ІІ-35-76).

Місце для проектування підприємства обов’язково погоджується з санітарною інспекцією.

Вибираючи майданчик для будівництва, треба враховувати аерокліматичну характеристику та рельєф місцевості. Не можна розміщувати підприємства поблизу джерел водопостачання; на ділянках, забруднених органічними та радіоактивними відходами; в місцях можливих підтоплень.

Не допускається розміщення сільськогосподарських підприємств, складів і сховищ сільськогосподарської продукції в місцях з рівнем ґрунтових вод менш 1,5 м, а складів мінеральних добрів і пестицидів ближче ніж за 2 км від рибогосподарських водойм.

Усі об’єкти та виробничі комплекси відокремлюють від житлових і громадських приміщень санітарно-захисними зонами. Ширина санітарно-захисної зони залежить від ступеня шкідливості та класу підприємства і встановлюється згідно із СН 245-71.

І санітарно - захисна зона – 1000 м (хімічні комбінати, склади отрутохімікатів більш 500 т, тваринницькі комплекси, особливо птахофабрики).

ІІ СЗЗ – 500 м (млини, комбікормові заводи, склади отрутохімікатів до 500т).

ІІІ СЗЗ –300 м (виробництво смол, деяких будівельних матеріалів).

ІУ СЗЗ – 100 м (тваринницькі приміщення з кількістю до 100 голів).

У СЗЗ – 50 м ( ремонтні майстерні, невеликі склади ГММ, сховища фруктів, овочів, зерна).

Виробниче обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-74 “ССБТ. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки”, а виробничі процеси – ГОСТ 12.3.002-75 “ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки”.На робочих місцях необхідна наявність інструкцій по охороні праці. Необхідно слідкувати за рівнем підготовки працюючих , за санітарним станом приміщень.

Виробниче обладнання має задовольняти вимогам безпеки при монтажі, експлуатації, ремонті, транспортуванні й зберіганні. У процесі експлуатації воно не повинне забруднювати викидами шкідливих речовин навколишнє середовище (повітря, ґрунт, водойми)..

Рухомі частини виробничого обладнання, якщо вони є джерелом небезпеки, мають бути огороджені або обладнані іншими засобами захисту; засобами сигналізації, які попереджають про пуск обладнання; засобами зупинки і відключення від джерела енергії.

Для переміщення персоналу необхідно обладнати безпечні і зручні за конструкцією і розміром проходи і пристрої (робочі площадки, переходи, сходи, перила).

 

3. Технічні засоби забезпечення безпеки..

.До технічних засобів безпеки праці відносять:

1)захисні огородження рухомих частин машин, приводів, робочих органів

2)блокуючи пристрої

3)запобіжні

4)гальмівні пристрої

 

4. Знаки безпеки

В умовах виробництва досить часто виникає необхідність попередити працюючих про можливі небезпеки, заборону певних дій або зобов’язати чи дозволити виконувати такі дії тощо. В цих випадках широко застосовують сигнальні кольори, сигналізацію, знаки та плакати безпеки.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 138; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты