Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РУХУ ТРАНСПОРТУ ПО ТЕРИТОРІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Вибір виду транспорту: вид вантажу, відстань і маршрут перевезення.
  4. Вибір площадки під промислове підприємство і розміщення виробничих будівель на її території
  5. ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
  6. Види транспорту. Загальна характеристика.
  7. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  8. Визначити єдині вимоги до тур продукту.
  9. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  10. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!

Велике значення для безпечного руху транспор­ту має створення відповідних умов. Тому на будівель­ному майданчику слід заздалегідь установити обме­жувачі швидкості, місця стоянок транспорту, покажчики поворотів та інші дорожні знаки.

Будівельні матеріали на майданчику транспорту­ють, як правило, залізничним, автомобільним і спеці­альним транспортом (тракторним, канатним, водним, по трубах тощо). Перед початком роботи проводять ретельний технічний огляд транспортних засобів на справність усіх узлів, гальмових пристроїв» механічних та енергетичних частин і деталей.

Не можна переїжджати автогужовим транспортом і самохідними машинами через колії у невстановлених місцях. На переїздах через колії повинні бути по­переджувальні знаки: «Бережись поїзда» і «Свисток», а під'їзди до колій мають бути обгороджені стовпа­ми чи поручнями .

Вагони і платформи, поставлені під розвантажен­ня, зчіплюють між собою, загальмовують і закріплю­ють гальмовими башмаками або вагонними підклад­ками. Двері вагона слід відчиняти на себе, а зачиняти від себе, щоб завжди бути під захистом полотна две­рей. Якщо треба відкрити борти платформ і люків для саморозвантаження піввагонів, то спочатку відкри­вають запірні гаки висувних стояків посередині плат­форми, а потім — з країв, увесь час перебуваючи поза зоною можливого падіння вантажу.

Переходити залізничні колії треба лише під пря­мим кутом. Не можна ходити вздовж залізничних колій.

На естакадах, які використовують для руху вагоне­ток, приладнують з обох боків поручні заввишки 1 м з бортовими дошками заввишки 15 см; ширина про­ходу між краями вагонеток і поручнями повинна бути не менш як 1 м.

Вантаж у залізничних вагонах і кузовах автомашин треба закріплювати, прив'язувати або встановлювати так, щоб він не зміщувався під час транспортування.

Керує вантажно-розвантажувальними роботами на залізничних станціях спеціально виділена особа. Ви­користовуваний інвентар (сходи,містки, плати, важелі підпору тощо) повинен відповідати вимогам техніки безпеки.

Безпечність роботи автотранспорту залежить від його справності. За справність автомашин відпові­дає адміністрація автогосподарства.

Автосамоскиди обов'язково треба обладнувати страхуючою штангою, без якої не можна працювати під піднятим кузовом. Подавати автосамоскиди під навантаження з бункера чи екскаватора слід так, щоб кабіна не перебувала під бункером, а ківш екскавато­ра не переміщувався над кабіною.

Перебувати в кузові автосамоскида під час його навантаження забороняється. При навантажуванні автомашини краном чи екскаватором водій повинен вийти з кабіни.

Коли засипають траншеї та виїмки або розванта­жують матеріали чи деталі на насипах, автосамоскид

не повинен під'їжджати ближче ніж на 1 м до краю обриву, причому заздалегідь слід обвалити козирок обриву. Чистять піднятий кузов автосамоскида від землі після розвантаження спеціальними скребачка­ми або лопатами з довгими ручками. Не можна уда­ряти по кузову знизу, розвантажувати автосамоскид на ходу або рухатися з піднятим кузовом, перевозити довгомірні вантажі, що виходять за межі кузова, без причепа. Люди, які супроводжують вантаж, повинні сідати в кабіну автосамоскида. Навантажувати нава­лом дозволяється лише до рівня бортів. У разі по-- треби борти кузова можна наростити.Для перевезення довгомірних, важковантажних, ве­ликогабаритних матеріалів використовують спеціалі­зовані транспортні засоби (панелевози, фермовози, балковози тощо). У разі використання бортових авто­мобілів з причепом їх з'єднують за допомогою жорст­кого дишля і чеки так, щоб дишель вільно повертався. Причіп, призначений для перевезення довгомірних ван­тажів, обладнують поворотними пристроями. Вантаж­на висота причепа повинна бути на одному рівні з підлогою кузова.

Під час перевезення будівельних деталей на панелевозах, а також коли будівництво ведуть «з коліс», тоб­то з транспортних засобів (без перевантажувальних операцій), треба додержувати таких вимог безпеки:

- до місць розвантаження влаштовують наскрізніпроїзди;

- розвантаження здійснюють лише кранами відпо­відної вантажності;

- у разі одночасного перевезення кількох пане­лей, які розвантажують у різних місцях, перед кожним переміщенням панелевоза панелі, що залишаються
в касеті, закріплюють.

Вибухові, радіоактивні, отруйні й легкозаймисті ван­тажі відповідно до правил та інструкцій перевозять спеціальним транспортом, який супроводжують про­відники (для небезпечних вантажів).

Автоцистерни, в яких перевозять бензин, гас, масла та інші горючі рідини і хімікати, забезпечують протипожежним обладнанням. На цистернах роблять відповідні на­писи: «Вогненебезпечно» або «Небезпечно». Аби запо­бігти спалахуванню від статичної електрики, що виникає від тертя рідини об стінки цистерни під час руху, авто­цистерни обладнують заземлюючим ланцюгом, один кінець якого приварюють до цистерни, а до другого при­кріплюють металевий стрижень, що ковзає по дорозі.

Автомобілі, призначені для перевезення балонів з газом, обладнують спеціальними стелажами з виїм­ками по діаметру балонів, оббитими повстю, або пе­ревозять їх у вертикальному положенні з викорис­танням спеціальних кондукторів.Кислоти, каустик, хімікати у бутлях перевозять в пле­тених кошиках, які розміщують вертикально в кузові й добре закріплюють.

Перевозити балони в одному кузові з людьми за­боронено. Вантажні бортові автомашини для пере­везення людей обладнують лавами, прикріпленими до кузова на 15 см нижче від бортів. Лави, розміщені вздовж бортів, повинні мати міцні спинки заввишки не менш як ЗО см. Бортові гаки надійно закріплюють. Зверху кузова влаштовують тент для захисту від вітру та опадів. Для посадки і висадки людей прикріплю­ють драбину або приварюють скоби.

На стіні кабіни, що виходить до кузова автомобіля, повинні бути написи: «В кузові не стояти», «На бортах не сидіти». У дорожньому листі автомобіля для пере­везення людей роблять запис: «Придатний для пере­везення пасажирів» і зазначають кількість пасажирів. Цей запис підписує адміністрація автогосподарства. Кількість людей, яких перевозять у кузовах бортових автомобілів, не повинна перевищувати кількості об­ладнаних для сидіння місць.

На автомобілях, що систематично перевозять лю­дей, повинні працювати досвідчені шофери з правом управління транспортом категорій С і О, які мають спеціальне дозвіл керівника автогосподарства. Шофери, які відпрацювали одну зміну, не допускають­ся до перевезення людей у другу зміну. Не можна перевозити людей на необладнаних для цього ватажних автомашинах, а також у кузовах автосамо­скидів, на причепах і цистернах. При перевезенні лю­дей призначають відповідальних за перевезення осіб і старших груп.

Для вертикального транспортування, навантажу­вання й розвантажування вантажів використовують автонавантажувачі, оснащені змінним робочим облад­нанням, різні вантажні підйомники, крани. Експлуату­ючим їх треба додержувати спеціальних вимог, про які йтиметься далі. Однак загальні вимоги до екс­плуатації всіх перелічених машин і механізмів такі:

- ретельно перевіряти справність перед почат­ком робіт;

- використовувати їх за призначенням;

- не використовувати для піднімання і спускання людей;

- майданчики, де працюють навантажувачі і кра­ни, повинні бути рівними, з відведенням поверхневих вод;

- узимку майданчики, на яких розміщуються ма­шини і механізми, слід регулярно очищати від снігу,льоду і посипати піском або шлаком;

- вантажі, які піднімають, надійно закріплюють;

- обслуговують машини і механізми лише спеці­ально навчені особи, які склали іспити.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 47; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты