Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекція .
Читайте также:
  1. Лекція 1
  2. ЛЕКЦІЯ 1.
  3. Лекція 1. Атмосфера, ії будова, склад і властивості
  4. Лекція 1. Вступ. Мета і завдання курсу.
  5. Лекція 1. Загальні відомості про відходи
  6. Лекція 1. Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини
  7. Лекція 1. Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини
  8. Лекція 1. Міжнародний проект і його структура
  9. Лекція 1.Основні показники діяльності гірничого підприємства

ТЕМА 3.5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АПАРАТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ.

План лекції

1. Вимоги безпеки до апаратів, які працюють під тиском.

2. Парові та водонагрійні котли.

3. Ацетиленові генератори.

4. . Балони для стиснутих, зріджених і розчинених газів.

1. Вимоги безпеки до апаратів, які працюють під тиском

Вимоги безпеки, які висуваються до обладнання, виготовлен­ня та експлуатації посудин, що працюють під тиском, визначені "Правилами обладнання, безпечної експлуатації посудин, що пра­цюють під тиском". Ці правила поширюються й на інші, найбільш небезпечні за можливими наслідками вибухів місткості: посудини, що працюють під надлишковим тиском понад 0,07 МПа (кгс/см2); цистерни і діжки для зберігання й перевезення зріджених газів, рідин і сипких матеріалів, випорожнення яких відбувається під тиском газу понад 0,07 МПа; балони для перевезення і зберігання стиснених, зріджених чи розчинених газів під тиском понад 0,07 МПа. Чинні Правила не поширюються на посудини і балони місткістю до 25 л, в яких добуток місткості (літри) на робочий тиск (кгс/см2) дорівнює не більше 200.

Після реєстрації посудин, що працюють під тиском, у терито­ріальних органах Держгіртехнагляду інженер-контролер Держгіртехнагляду видає дозвіл на їх експлуатацію на основі техніч­ного огляду (внутрішнього і зовнішнього) і гідравлічного випро­бування до запускання в роботу, періодичного огляду в процесі експлуатації і дострокового огляду. Внутрішній і зовнішній ог­ляд (з метою визначення стану внутрішніх і зовнішніх поверхонь та впливу середовища на стінки посудин) повинен проводитися не рідше одного разу на чотири роки. Гідравлічні випробування необхідно здійснювати не рідше одного разу у вісім років. Для посудин, що працюють при температурі стінки 200—400 °С проб­ний тиск повинен перевищувати робочий у 1,5 раза, а при темпе­ратурі стінки понад 400 °С — у 2 рази. Згідно з вимогами Правил, посудину, що працює під тиском, слід зупинити з появою ознак аварійної ситуації, підвищенні тиску в посудині понад норму, незважаючи на дотримання всіх, зазначених в інструкції, вимог; несправності запобіжних кла­панів; виявленні у посудинах тріщин, вигинів, значного утоншення стінок, пропусків чи запотіння у зварювальних швах, протікан­ня у заклепкових і болтових з'єднаннях, розривів прокладок; виникненні пожежі, що загрожує посудині; несправності мано­метра і неможливості визначити тиск за іншими приладами, не­справності (відсутності) передбачених проектом запобіжних і бло­куючих пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики.До обслуговування таких посудин допускають осіб, які досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд, спеціальне навчан­ня та атестацію кваліфікаційної комісії, а також інструктаж із безпеки обслуговування посудин.

Особи, які обслуговують посудини, що працюють під тиском, повинні проходити перевірку знань щорічно, а інженерно-технічні працівники — раз у три роки. Перевірку знань здійснює комісія під головуванням інженера-контролера Держгіротехнагляду. Облік атестації і періодичних перевірок із знання правил та інструкцій Держгіротехнагляду веде механік у спеціальному журналі (фор­ма 15)(табл. 9.1).

Таблиця 9.1. Форма 15

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 23; Нарушение авторских прав  П.І.Б. Наз­ва квалі­фіка­ції Свідоцтво про складання правил Дата проведення чергового іспиту
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты