Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема: 3.4. Електробезпека .
Читайте также:
  1. Банковская система: структура, цели и основные функции
  2. Двухуровневая банковская система: Центральный и коммерческие банки.
  3. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
  4. Информационная система: определение, классификация, структура.
  5. Командно-административная система: предпосылки возникновения, этапы формирования, структура и цели.
  6. Лекция 2 Тема: Экологические факторы. Правила Ю. Либиха и В. Шелфорда.
  7. Лекция Тема: Биоритмические процессы в биосфере
  8. Лекция Тема: Естественные и искусственные экосистемы как составные части биосферы
  9. Лекция Тема: Экосистемный подход (экосистемный уровень организации живой материи).
  10. Лекція 9. Тема: Налаштування та робота з IE. Пошук інформації
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

План лекції

1. Електробезпека

2.Дія електричного струму на організм людини.

3. Захисне заземлення та занулення.

4. Класифікація приміщень за небезпекою уроження людини електричним струмом та умовами виробничого приміщення.

5. Техніка безпеки при роботі на комп’ютерах.

1. Електробезпека

Електробезпека – це система організаційних та технічних засобів та заходів спрямованих на відвернення електричного струму, електродуги, атмосферного та статичного струму.

 

2.Дія електричного струму на організм людини.

При проходженні електричного струму крізь організм людини він може викликати наступну дію:

1)термічні опіки тіла;

2)електроліз рідини (крові та плазми);

3)біологічний вплив – судорожні скорочення м’язів (рук, серця, легень).

На характер дії струму впливає маса людини, її фізичний стан, стан нервової системи, сила струму, шлях проходження струму в організмі, тривалість дії, опір підлоги та взуття...

Сила струму, що проходить через тіло людини є основним чинником, який обумовлює наслідки ураження.

Виходячи з цього розпізнають 3 види подразнення електричним струмом:

1. Ушкодження нервової системи без втрати свідомості (тримтіння пальців, рук, судороги).

2. Невідпускаюча дія електричного струму (судорожні скорочення м’язів рук, у яких затиснутий провідник.

3. Параліч серця (фібриляція).

Допустимі порогові значення дії електроструму на організм людини

 

Вид струму порогові значення (мА)

Відчутний невідпускаючий фібриляційний

 

Змінний 50 Гц 0,5-1,5 6-10 80-100

 

Постійний 5 –7 50 – 80 300

 

Найбільш шкідливий шлях проходження електричного струму крізь:

--права рука – ноги (крізь серце проходить 6,7 % струму);

--ліва рука – ноги (3,7 %);

--рука – рука (3,3 %).

Значення прикладеної напруги впливає на наслідки ураження, оскільки згідно закону Ома визначає силу струму, що проходить через тіло людини, та його опір.

Умовно безпечною для життя людини прийнято вважати напругу, що не перевершує 42 В (в Україні така стандартна напруга становить 36 та 12 В),при якій не повинен статися пробій шкіри людини, що призводить до різкого зменшення загального опору її тіла.

Для розрахунків опір тіла людини умовно приймають рівним 1000 Ом. При зволоженні, забрудненні, пошкодженні опір тіла людини зменшується до 500 – 700 Ом.

 

3. Захисне заземлення та занулення.

При використанні електричних установок та в інших випадках застосування електричного струму ураження працюючих електричним струмом може трапитись від дії напруги дотику і напруги кроку.

Напруга дотику – це різниця потенціалів між двома точками кола струму, замкненого на землю (на корпус), до яких одночасно дотикається людина.

Крокова напруга – це різниця потенціалів між двома точками в зоні розтікання струму, що знаходяться на відстані кроку, яка дорівнює 0,8 м.При виявленні замикань на землю забороняється наближатися до них на відстань менше 4,0 м в закритих приміщеннях і ближче 8 м на відкритій місцевості.

 

4. Класифікація приміщень за небезпекою ураження людини

електричним струмом та умовами виробничого середовища:

1. Приміщення з підвищеною небезпекою – наявність одного із факторів (відносна вологість більш 75 %, струмоведучий пил, струмопровідна підлога, температура повітря більш 35 С, можливість одночасного дотику людини до металоконструкцій і електроустановок.

2. Особливо небезпечні приміщення – наявність одного з таких факторів: відносна вологість близько 100 %; хімічно активне середовище; одночасна дія двох або більш факторів небезпеки, що характеризують приміщення підвищеної небезпеки.

3. Приміщення без підвищеної небезпеки – в яких немає вищенаведених умов.

 

Технічні засоби захисту при нормальних режимах роботи електроустановок:

- ізоляція струмопровідних частин;

- забезпечення недосяжності неізольованих струмопровідних частин;

-попереджувальна сигналізація;

- мала напруга;

- вирівнювання потенціалів;

- захисне заземлення;

- захисне занулення;

- захисне вимикання.

 

5. Техника безпеки при роботі на комп’ютерах

Існує проблема випромінювання ультрафіолетових, інфрачервоних та рентгенівських промінів.

Заходи захисту:

1) площа на одне робоче місце має становити не менше ніж 6 м2, а об’єм – не менше ніж 20 м3;

2) знаходитись не ближче ніж за 0,5 м від екрану;

3 )повинен бути захисний екран від випромінювання;

4) освітленість екрана не більше 200 лк;

5) стінки приміщення повинні бути матового кольору;

6) якщо комп’ютер знаходиться поряд з вікном, то екран його повинен бути розташований перпендикулярно до вікна;

7) рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати 65 дБА;

8) температура повітря 21 –25 С; відносна вологість 4о – 60 %; швидкість руху повітря 0,1 – 0,2 м/с.

9) обов’язкове проходження медичного огляду – один раз на два роки;

10) обов’язкові технологічні перерви:

- для розробників програм: 15 хвилин через кожну годину роботи за монітором;

- для операторів електронно-обчислювальних машин: 15 хвилин через кожні дві години роботи;

- для операторів комп’ютерного набору: 10 хвилин після кожної години роботи за монітором.

 

2. Термінологічний словарь

 

1. Пожежна безпека об’єкта - це такій стан об’єкта, при якому виключається можливість виникнення та розвитку пожежі, дії на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

2. Нервово-психічні перевантаження – це монотонність праці, розумове перевантаження, емоційне перевантаження.

 

3 Рекомендована литература

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 76; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты