Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПередача даних канального рівня
Читайте также:
  1. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  2. Аналіз та інтерпретація отриманих даних
  3. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  4. Бази даних
  5. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
  6. Билет 25. Производство, передача и распределение электрической энергии.
  7. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
  8. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  9. Використання логічних функцій в базах даних. Функції
  10. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа

Канальний рівень забезпечує передачу пакетів даних, що надходять від протоколів верхніх рівнів, вузлу призначення, адреса якого також вказує протокол верхнього рівня. Протоколи канального рівня інкапсулюють передані їм пакети у кадри власного формату, поміщаючи зазначену адресу призначення в одне з полів такого кадру та супроводжуючи кадр контрольною сумою.

Протокол канального рівня має локальний смисл, він призначений для доставки кадрів даних, як правило, у межах мереж із простою топологією зв’язків і однотипною чи близькою технологією, наприклад в односегментних мережах Ethernet або у багатосегментних мережах Ethernet і Token Ring ієрархічної топології, розділених лише мостами і комутаторами. В усіх цих конфігураціях адреса призначення має локальний смисл для даної мережі і не змінюється при проходженні кадру від джерела до адресата.

Можливість передавати дані між локальними мережами різних технологій пов’язана з тим, що в цих технологіях використовуються адреси однакового формату, до того ж виробники мережевих адаптерів забезпечують унікальність адрес незалежно від технології. Іншою областю дії протоколів канального рівня є зв’язки типу „точка-точка” глобальних мереж, коли протокол канального рівня, що відповідає за доставку кадру безпосередньому сусіду.

Адреса в цьому випадку не має принципового значення, а на перший план виходить здатність протоколу відновлювати спотворені та загублені кадри, оскільки погана якість територіальних каналів, особливо телефонних, часто вимагає виконання подібних дій. Якщо ж перераховані вище умови не дотримуються, наприклад зв’язки між сегментами Ethernet мають структуру у вигляд петлі, або поєднувані мережі використовують різні способи адресації, як це має місце в мережах Ethernet та Х.25 - то протокол канального рівня не може справитися з задачею передачі кадру між вузлами і потребує допомоги протоколу мережевого рівня. Найбільш істотними характеристиками методу передачі, а отже і протоколу, що працює на канальному рівні, є такі:

- асинхронний/синхронний;

- символьно-орієнтований/біт-орієнтований;

- з попереднім встановленням з’єднання/дейтаграмний;

- з виявленням перекручених даних/без виявлення;

- з виявленням загублених даних/без виявлення;

- з відновленням перекручених і загублених даних/без відновлення;

- з підтримкою динамічної компресії даних/без підтримки.

Багато з цих властивостей характерні не тільки для протоколів канального рівня, а й для протоколів більш високих рівнів.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты