Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Джерела формування Напрями використання
податкові надходження Державний бюджет економічна діяльність держави
неподаткові надходження соціальна сфера і соціальний захист населення
доходи від операцій з капіталом державне управління, правоохоронна діяльність
бюджетні трансфери національна оборона
  цільові бюджетні фонди зовнішньоекономічна діяльність
  обслуговування державного боргу
    1. Функції державного бюджету. Бюджетна політика

 

Суть бюджету виражається через функції, які він виконує. Державний

бюджет як складова ланка фінансової системи виконує розподільчу і контрольну функції.

Завдяки розподільчій функції держава концентрує грошові кошти і використовує їх з метою задоволення загальнодержавних потреб. Її зміст визначається перерозподілом фінансових ресурсів між різними підрозділами суспільного виробництва.

Особливості розподільчої функції бюджету:

ü Основним об’єктом розподілу виступає чистий дохід суспільства – національний дохід;

ü Одна й та ж частина національного доходу може багаторазово проходити через бюджетний розподільчий механізм (наприклад, прибуток, заробітна плата);

ü Багатоканальність грошових потоків.

Контрольна функція – дозволяє знати наскільки ефективно і

повнофінансові ресурси поступають у розпорядження держави, як фактично складаються пропорції з розпорядниками бюджетних коштів і наскільки ефективно вони використовуються. Суть функції полягає в тому, що бюджет об’єктивно, через формування і використання фонду грошових коштів держави відтворює економічні процеси, які відбуваються в структурних ланках економіки. Основу цієї функції складає рух бюджетних ресурсів.

В умовах сьогодення суттєво зростає роль бюджету як фінансового важеля. Бюджетна політика має забезпечувати вирішення таких важливих завдань:

ü Забезпечення фінансової стабілізації;

ü Стимулювання інвестиційної активності;

ü Скорочення непродуктивних виплат з бюджету;

ü Зміцнення дохідної частини бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування;

ü Створення системи фінансового контролю за ефективним використанням державних видатків;

ü Посилення контролю за величиною державного боргу.

Бюдже́тна полі́тика — це сукупність державних заходів спрямованих на зміцнення доходної частини державного бюджету, посилення соціальної направленості видатків бюджету, створення умов макроекономічної стабілізації.

Стратегічною ж метою бюджетної політики є створення державою необхідних економічних, правових та організаційних засад щодо підвищення ролі бюджету як інструменту формування і оптимального розподілу фінансових ресурсів між різними ланками бюджетної системи для ефективного її розвитку, спрямованого на економічне зростання та підвищення життєвого рівня населення. За цих умов активний вплив бюджетної системи на фінансові зв'язки і потоки між різними секторами економіки виступає необхідною умовою для забезпечення економічного росту.

Таким чином, бюджетна система повинна бути визначальною формою відносин, що реалізують фінансові інтереси і цілі держави. Звідси головним пріоритетним напрямком бюджетної політики України має стати фінансове оздоровлення підприємств реального сектора шляхом створення сприятливих макроекономічних умов і проведення зваженої податкової реформи

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 104; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты