Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види цінних паперів та їх загальна характеристика
Акумулювання тимчасово вільних фінансових ресурсів та їх інвестування здійснюється за допомогою цінних паперів.

Цінні папери – документи, що свідчать про майнові права власника при його пред’явленні. Основні види цінних паперів наведені на рисунку 2.

Рисунок 2 Класифікація цінних паперів

Ф’ючерси
Опціони
Похідні
Акції
Пайові
Векселі
Казначейські зобов’язання
Ощадні
Облігації
Боргові
Цінні папери

Акція – цінний папір, що засвідчує участь у статутному фонді акціонерного товариства; дає право на участь в управління товариством; право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду; право на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Основні види акцій:

- іменні –на цінному папері вказується ім’я власника та його реквізити;

- на пред’явника – вільно обертаються на фінансовому ринку;

- привілейовані – дають переважне право на отримання фіксованого

дивіденду та частки майна при ліквідації акціонерного товариства. Такі акції не дають права на участь в управлінні товариством, а їх сумарна номінальна вартість не може преревищувати 10% від статутного капіталу;

- прості (звичайні) –дивіденди виплачуються в розмірах, що

визначаються кінцевими результатами фінансово-господарської діяльності

товариства за рік. Власники простих акцій беруть участь в управлінні акціонерним товариством.

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений термін з виплатою фіксованого відсотка.

Облігації можуть випускатись: державою; місцевими органами влади; підприємствами.

Облігації мають обмежений термін обігу і не дають права на участь в

управлінні товариством.

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання після закінчення встановленого терміну суми депозиту і відсотків на нього.

Види ощадних сертифікатів: іменні; на пред’явника; строкові; до запитання.

Казначейські зобов’язання – різновид боргових цінних паперів, що

розміщуються на добровільних засадах серед населення; засвідчує внесення його власником грошових коштів до бюджету; дає право на отримання фінансового доходу.

Вексель поділяється на два вида:

  1. простий – просте зобов’язання боржника сплатити власнику векселя у вказаний строк визначену суму;
  2. переказний (тратта) – письмовий наказ векселедержателя (трасанта), адресований платнику (трасату) сплатити третій особі (ремітенту) певну суму грошей у певний термін.

 

  1. Фондова біржа

Фондова біржа – ринок, який регулярно функціонує і на якому

здійснюється торгівля цінними паперами.

Функції фондової біржі:

1. Посередницька – створення достатніх і всебічних умов для торгівлі

цінними паперами емітентам, інвесторам, фінансовим посередникам. Торгові угоди на біржі укладають брокери, які діють від імені своїх клієнтів. Дохід брокера формується у вигляді комісійних. Крім того, на фондових біржах діють ділери. Вони купують через брокерів цінні папери з метою подальшого перепродажу. Дохід дилера – різниця в цінах продажу і покупки.

2. Індикативна – оцінка вартості й привабливості цінних паперів. Така

оцінка проводиться через систему котирування.

3. Регулююча – організація торгівлі цінними паперами.

Види операцій на фондовій біржі:

1. Касові – купівля–продаж цінних паперів з негайною оплатою.

2. Строкові – укладання угоди відбувається на даний час, а її виконання

через заздалегідь передбачений відлік часу.

3. Арбітражні – різновид спекулятивних операцій, пов’язаних із

різницею в курсах цінних паперів на різних фондових біржах.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 88; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты