Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПастухов О.В., 2010
Читайте также:
  1. Юнацький О.В., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

РЕФОРМУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

Основними завданнями Програми є:

- оптимізація державної політики в частині раціонального використання централізованого і децентралізованого теплопостачання;

- часткове самозабезпечення регіонів тепловою та електричною енергією, виробленою з максимальним використанням місцевих енергоресурсів;

- максимально можливе залучення для виконання Програми вітчизняного виробника енергетичного обладнання.

 

Найбільше значення для модернізації комунальної енергетики України мають наступні технології:

1. Когенераційні;

2. Глибока утилізація теплоти відхідних газів котлоагрегатів, що забезпечує економію палива до 12%;

3. Застосування при модернізації тепломереж попередньоізольованих труб, що практично повністю ліквідує величезні втрати енергії при її транспортуванні;

4. Широкомасштабне застосування приладів обліку та регулювання споживання тепла;

5. Впровадження керованого електричного приводу;

6. Впровадження енергоекономних систем і приладів освітлення.

 

Технології пов’язані з використанням місцевих палив, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії:

- біоенергетичні технології;

- використання біогазу;

- використання біогазу зі звалищ твердих побутових відходів;

- утилізація побутових відходів;

- енергетичне використання мулу та осаду з каналізаційних стоків на очисних спорудах;

- переробка автомобільних шин та гумових відходів;

- впровадження сонячних колекторів;

- використання місцевих гідроресурсів.

Потенціал економії палива за рахунок енергозбереження у споживачів енергії складається за рахунок впровадження таких технологій:

 

1. Теплоізоляція будівель 10-12%;

2. Впровадження приладів обліку та регулювання

споживання теплової енергії (теплорегулятори

та балансувальні клапани і т.і.) 15-20%;

3. Застосування новітніх енергоефективних засобів

зовнішнього освітлення та внутрішнього освітлення

адміністративних і житлових приміщень 1,5-2%;

 

 

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра розробки родовищ корисних копалин

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙЗ курсу "Економіка" для студентів

За напрямом підготовки 6.050301 "Гірництво" денної та заочної форм навчання

 

РІВНЕ-2010


Конспект лекцій з курсу "Економіка" для студентів за напрямом підготовки 6.050301 "Гірництво" денної та заочної форм навчання/ Пастухов О.В. - Рівне: НУВГП, 2010.-104 с.

 

Упорядник О.В.Пастухов, старший викладач кафедри розробки родовищ корисних копалин

 

 

Пастухов О.В., 2010


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты