Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державна політика оплати праці
ЗП робітників і службовців гарантується державним регулюванням оплати праці, що полягає у встановленні розміру мінімального рівня ЗП, рівня оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношеннях оплати праці (ОП), умов і розмірів ОП в державних організаціях та інше.

У механізмі регулювання ЗП вихідною базою є встановлення її мінімального розміру - це оплата за просту некваліфіковану працю, нижче за яку не може оплачуватися виконання працівником місячної (годинної) норми праці. До мінімальної ЗП не входять доплати, надбавки, заохочувальні і компенсаційні виплати.

Розмір мінімальної ЗП визначається з урахуванням:

- вартості величини мінімального споживчого бюджету;

- загального рівня середньої ЗП;

- продуктивності праці;

- рівня зайнятості та інших економічних умов.

Мінімальна ЗП встановлюється у розмірі не нижчим за вартісну величину межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу. Розмір мінімальної ЗП встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабміну України.

Основою організації ЗП на підприємствах є тарифна система – сукупність матеріалів, за якими здійснюється державне планування і регулювання диференціації рівня ЗП окремих категорій промислово-управлінського персоналу у різних галузях економіки, залежно від якісних характеристик праці:

- складності виконання робіт;

- народногосподарської значимості галузі;

- інтенсивності умов виконання та інше.

Тарифна система (нова) введена в дію 01.01.2003 р. і включає такі елементи: тарифну сітку; тарифні ставки; тарифно-кваліфікаційні довідники; систему посадових окладів.

Тарифна сітка - сукупність розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів за якими здійснюється диференціація зарплати, визначає величину середнього тарифного розряду, середній тарифний коефіцієнт, діапазон тарифних коефіцієнтів, міжрозрядні інтервали відхилень тарифних коефіцієнтів.

Тарифний розряд – показник що характеризує складність і рівень кваліфікації робітників

Тарифний коефіцієнт – характеризує відношення тарифних ставок того чи іншого тарифного розряду до тарифної ставки 1-го розряду, розмір якої взято за одиницю.

Тарифна ставка – величина оплати праці робітника, що виконує роботу відповідного тарифного розряду, за одиницю відпрацьованого часу.

Тарифно-кваліфікаційний довідник – нормативний документ призначений для тарифікації робіт і присвоєння кваліфікації, розрядів виробничому і управлінському персоналу підприємства, установ і організацій, являє собою зведення кваліфікаційних характеристик робіт кожного розряду, та вимог, що становить дана робота до професійних знань і трудових навичок робітника.

Тарифно-кваліфікаційні характеристики, що містяться у довіднику складаються з 3-х розділів: у першому наводяться тарифно-кваліфікаційні ознаки тих робіт, які повинен виконувати робітник даної кваліфікації; у другому вказується, що повинен знати робітник відповідної професії, кваліфікації; у третьому наводиться перелік робіт для кожного розряду.

Система посадових окладів -основа організації ОП керівників, посадовців, службовців і спеціалістів. Затверджується Урядом з урахуванням значення галузі, залежно від особливостей виробництва, умов праці, обсягу та складності роботи, рівня відповідальності, кваліфікації тощо.

Посадовий оклад –це щомісячний розмір погодинної ЗП, установлений у централізованому порядку для певної посади

управлінського персоналу, службовців і спеціалістів. Може передбачатись один рівень або вилка рівнів оплати.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 162; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты