Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лекція 5. Поняття про пряму ЗП і доплати до ЗП
Фонд ЗП - це загальна сума коштів направлена на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за визначений обсяг виконаної роботи або виготовленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного законодавства.

За змістом та джерелами формування виділяють фонд основної та фонд додаткової ЗП.

До фонду основної ЗП входять:

- ЗП нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за відрядними розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами працівників.

Фонд тарифної ЗП погодинників визначається:

(5.1)

де Чі - чисельність погодинників, які працюють в і-тих умовах праці (нормальні, шкідливі, особливо шкідливі); ФДі - дійсний фонд часу роботи одного погодинника при і-тих умовах праці, год./рік.; С - годинна тарифна ставка першого розряду при і-тих умовах праці, грн./год.; Ксер і - середній тарифний коефіцієнт погодинників при і-тих умовах праці

(5.2)

де Чj - чисельність погодинників j-того розряду, Кj – тариф-

ний коефіцієнт j-того розряду.

Фонд тарифної ЗП відрядників визначається:

(5.3)

де Ті - сумарна трудомісткість робіт при і-тих умовах праці, нормо-годин/рік; С - годинна тарифна ставка відрядника першого розряду при і-тих умовах праці; - середній тарифний коефіцієнт відрядників при і-тих умовах праці:

(5.4)

де - трудомісткість робіт j-того розряду, нормо-годин;

- суми процентних або комісійних нарахувань залежно від обсягу прибутку, отриманого від реалізації продукції у випадках, коли вони є основною ЗП;

- суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет та журналів та інших підприємств і оплата їх праці, що здійснюється за ставками авторської винагороди, нарахованої на даному підприємстві.

До фонду додаткової оплати праці включаються:

- надбавки і доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах передбачених чинним законодавством;

- премії робітникам, керівникам, спеціалістам, службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних матеріальних ресурсів;

- винагороди (процентні надбавки) за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві, передбачені чинним законодавством;

- оплата праці у вихідні та святкові дні, у понаднормований робочий час за розцінками, установленими законодавчими актами;

- оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи;

- оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку;

- суми виплат, пов’язані з індексацією ЗП;

- оплата робочого часу працівників, що залучаються до виконання державних чи громадських обов’язків, якщо ці обов’язки виконуються у робочий час, та на інші виплати, передбачені чинним законодавством.

Залежно від одиниці виміру (людино-година, людино-день) розрізняють: годинний, денний, місячний, квартальний, річний фонд ЗП.

Годинний фонд ЗП являє собою ЗП, нараховану робітникам за фактично відпрацьовані години в умовах нормальної тривалості зміни.

Денний фонд ЗП складають суми нараховані за час фактичної роботи, а також суми нараховані за невідпрацьований час. Він характеризує оплату фактично відпрацьованих людино-днів.

До суми денного фонду ЗП включають: годинний фонд ЗП; доплати за роботу в понаднормований час і святкові дні, оплати внутрішньо-змінних перерв не з вини робітника; оплату перерв у роботі матерів, які годують дітей; оплату внутрішньозмінного часу, витраченого на виконання державних та громадських обов’язків.

До місячного (квартального, річного) фонду включають:

- денний фонд ЗП;

- оплату чергових відпусток;

- винагороди за стаж роботи;

- виплату вихідної допомоги;

- оплату людино-днів, витрачених на виконання державних і громадських обов’язків;

- виплату ЗП робітникам, відрядженим на інші підприємства або для проходження навчання без виключення із списків підприємств;

- оплату цілоденних простоїв не з вини робітника.

При плануванні і аналізі рівня оплати праці та використання фонду ЗП обчислюються показники середньої годинної, денної, місячної (квартальної) ЗП.

Середньогодинна ЗП характеризує рівень оплати праці за час чистої роботи і визначається діленням годинного фонду на кількість відпрацьованих людино-годин.

Середньоденна ЗП залежить від величини середньогодинної ЗП, тривалості робочого дня і від доплат, не пов’язаних з відпрацьованими людино-годинами протягом дня. Вона визначається відношенням денного фонду ЗП до кількості відпрацьованих людино-днів.

Середньомісячна ЗП – найбільш повна характеристика ЗП, визначається діленням місячного фонду оплати праці на середньомісячну облікову чисельність працівників.

За часом формування розрізняють: плановий і фактичний фонд ЗП.

До планового фонду входять такі види витрат на оплату праці:

- всі форми відрядної та погодинної систем оплати праці;

- посадові оклади;

- премії з фонду ЗП;

- витрати грошових засобів на оплату часу простою не з вини працівника;

- витрати на оплату праці у святкові та передсвяткові дні;

- виплати за роботи в нічний час;

- оплата часу виконання державних та громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством ці обов’язки здійснюються у робочий час;

- оплата чергових відпусток та відпусток на навчання.

До фактичного фонду ЗП входять витрати з оплати праці, які нараховані на підприємстві за звітний період і які підлягають виплаті виробничому персоналу, керівникам, спеціалістам та службовцям, що перебувають в обліковому складі підприємства незалежно від того, з яких джерел ці витрати здійснювалися або будуть здійснюватися.

Як окрема позиція до фактичного фонду ЗП входять також виплати особам, які не зараховані до облікового складу.

При порівнянні фактичного фонду ЗП з плановим, останній передусім необхідно скоригувати з урахуванням рівня виконання плану виробництва продукції.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 156; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты