Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекція 8. Собівартість продукції
Читайте также:
  1. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  2. Випуск продукції з 1 м² виробничої площі
  3. Виробництво найважливішої продукції хімічної промисловості по ведучим країнам світу [ ].
  4. Виробництво окремих видів продукції машинобудування за другу половину ХХ ст. (млн. шт.) [ ].
  5. Виробництво основних видів продукції чорної металургії у світі в другій половині ХХ ст. [ ].
  6. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  7. Дані для складання кошторису витрат виробництва продукції
  8. До теми "Статистика виробництва та реалізації продукції".
  9. Загальна характеристика продукції, робіт та послуг.
  10. Калькулювання собівартості продукції

Собівартість продукції - вираження у грошовій формі, витрат на підготовку і випуск продукції, характеризує ефективність усього процесу виробництва на підприємстві.

Чим краще працює підприємство, ефективніше використовуються виробничі ресурси, тим нижча собівартість продукції, яка включає:

- витрати необхідної праці, тобто витрати, що забезпечують процес відтворення всіх факторів виробництва і не включають

витрати на випуск додаткової продукції, що відраховуються за рахунок прибутку;

- витрати на підготовку, освоєння і обслуговування виробництва;

- охорону праці і безпеку праці;

- оплату праці і підготовку кадрів;

- інші витрати.

Залежно від часу розрахунку розрізняють:

- планову собівартість – визначається перед початком планового періоду на основі прогресивних норм витрат ресурсів і цін на ресурси;

- фактичнусобівартість – відображає фактичні витрати на виробництво за даними бухгалтерського обліку;

- нормативнусобівартість - відбиває витрати на виробництво і реалізацію продукції, розраховані на основі поточних норм витрат ресурсів;

- кошторисну собівартість - характеризує витрати на окремий виріб чи замовлення, що виконується у разовому порядку.

Залежно від обсягу витрат, що входять у собівартість розрізняють:

- технологічну собівартість – витрати пов’язані з технологічним процесом виготовлення продукції;

- цеховусобівартість – охоплює витрати цехів на виробництво продукції;

- виробничусобівартість – витрати підприємства,

пов’язані з процесом випуску продукції. Фактично виробнича і цехова собівартості збігаються.

За тривалістю розрахункового періоду розрізняють собівартість місячну, квартальну, річну, індивідуальну - витрати на випуск продукції в умовах окремого конкретного підприємства; середньогалузеву – витрати на виготовлення однотипної продукції в середньому по галузі.

(8.1)

де Сі - собівартість певного виду продукції на і-му підприємстві, грн.; Nі - кількість виготовленої продукції на і-му підприємстві; n - кількість підприємств галузі, що випускають цю продукцію, шт.

Індивідуальна собівартість використовується для планування, аналізу і порівняння витрат виробництва окремих підприємств.

Середньогалузева – головним чином для ціноутворення. 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты