Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФінансове забезпечення
Читайте также:
  1. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  2. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  3. Види забезпечення функціонування ПК
  4. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  5. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУП РОЗРОБЛЮВАЧІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ШТОРМ, НОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ.
  6. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  7. Життєзабезпечення видавництва
  8. Життєзабезпечення видавництва
  9. Забезпечення безпечної евакуації персоналу
  10. Забезпечення військових ешелонів.

Фінанси– економічна категорія, що відображає відносини з приводу формування, розподілу і використання грошових фондів у процесі їх кругообігу

Г…Т…Г

Основні суб’єкти фінансових відносин: держава – володіє державними, громадськими ресурсами і їх розподіляє: стягує платежі і податки; формує державний і місцеві бюджети;

підприємства, установи, організації, підприємці - отримують кошти за випущену продукцію; платять податки; відновлюють виробництва;

населення - отримує ЗП, пенсію, стипендію витрачає ці кошти на різні послуги.

Фінансові відносини охоплюють рух фінансових ресурсів між:

- державою, підприємствами, фірмами, організаціями;

- підприємствами, фірмами , організаціями;

- державою, підприємствами, фірмами, організаціями і населенням;

- державою, окремими регіонами і зарубіжними країнами.

Ці зв’язки утворюють структуру фінансових відносин.

Сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні держави, підприємств, організацій утворюють фінансові ресурси.

Будь-яке надання фінансових ресурсів економічним суб’єктам називається фінансуванням.

Фінанси господарюючих суб’єктів – грошові ресурси, що забезпечують процес виробництва і відтворення в межах певного підприємства, та сукупність форм і методів їх утворення і використання.

 

Рис11.1. Механізм формування фінансів суб’єктів господарювання

Фінанси виконують такі функції:

розподільчу, регулюючу, контролюючу.

Розподільча функція фінансів пов’язана передусім з розподілом і перерозподілом суспільного продукту і національного продукту для задоволення різних потреб народного господарства та населення.

Фінансове регулювання ґрунтується на правовому регулюванні грошових відносин у суспільстві. Забезпечується ця

функція набором фінансових інструментів, передусім податків.

Контролююча функція фінансів виконується в процесі утворення і використання грошових ресурсів. Функція передбачає дотримання підприємством і організаціями акумулювання і використовування грошових ресурсів, виконання зобов’язань перед державою. Основним інструментом виконання цієї функції є фінансове законодавство за допомогою якого держава регламентує процес нарахування, надходження платежів до бюджету, можливість зміни обсягів цих платежів. 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты