Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники ефективності використання капітальних вкладень
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
  4. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  5. Аудит використання природних ресурсів за видами
  6. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  7. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  8. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень
  9. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  10. Використання виробничих потужностей

Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень - відношення щорічного приросту прибутку від здійснення капітальних вкладень до суми капітальних вкладень:


(12.24)

де ∆П – приріст прибутку від здійснення капітальних вкладень, грн.; КВ – капіталовкладення, грн.

Термін окупності капітальних вкладень – обернений до коефіцієнта ефективності капітальних вкладень, відображає кількість років, протягом яких сума прибутку перекриє суму капітальних вкладень:

(12.25)

Приведені (зведенні) витрати – сума поточних витрат на одиницю продукції за і-тим варіантом та добутку нормативного коефіцієнта ефективності використання капітальних вкладень та питомих капітальних вкладень за і-тим варіантом:

(12.26)

де Сі - поточні витрати,грн.; Коі - питомі капіталовкладення на одиницю продукції, грн.; Ен – нормативний коефіцієнт використання капітальних вкладень, Ен =0,15.

Найкращим буде варіант з найменшими приведеними витратами.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты