Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні виробничі фонди та оборотні засоби підприємства
12.7.1. Основні засоби - це такі засоби виробництва, які відносяться до засобів праці, приймають участь у виробничому процесі тривалий час (більше одного року та одного виробничого циклу), переносять свою вартість на собівартість виробленої частинами, по мірі зношування, зберігають натуральну форму та можуть відновлюватися як повністю (реновація), так і частково (ремонт). При цьому виробничим циклом вважається завершений склад операцій з виготовлення виробу.

Для відображення участі основних засобів у виробничому процесі підприємств за функціональною ознакою їх поділяють на промислово-виробничі засоби, які прямо чи побічно приймають участь у виготовленні продукції підприємства, та непромислові (невиробничі) засоби, які ніякої участі у виробничому процесі не приймають. Вони задовольняють побутові та культурні потреби працівників підприємства і можуть знаходитись на балансі підприємства (їдальні, дитячі садочки, спортивні споруди, будинки відпочинку тощо).

Для промислових підприємств особливе значення мають такі групи основних засобів, як:

- будівлі(виробничі приміщення, депо, гаражі, склади, офіси тощо); споруди(шахти, свердловини, під’їзні шляхи, греблі, мости, естакади, опори електромереж тощо); передавальні пристрої(електромережі, трубопроводи холодної та гарячої води, газу тощо);

- машини та обладнання,у тому числі силові машиниі обладнання, які визначають енергоозброєність виробництва: котли, турбіни, насоси, вентилятори, генератори, трансформатори, двигуни тощо, і робочі машинита обладнання, які визначають технічну озброєність праці: верстати, апарати, лабораторне устаткування, обчислювальна та комп'ютерна техніка тощо;

- транспортні засоби(локомотиви, вагони, цистерни, автомобілі, електрокари тощо);

- інструменти(механізовані та немеханізовані різальні, ударні та інші знаряддя ручної праці, а також різні пристрої для обробки та складання виробів), прилади, інвентар;

- інші основні засоби.

12.7.2. Виробничі оборотні фонди (ВФоб)- це виробничі фонди, які повністю споживаються впродовж виробничого циклу, їхня вартість повністю відноситься на готовий продукт. Елементами оборотних фондів є: предмети праці (сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо);незавершене виробництво; малоцінні засоби праці та інструменти.

Фонди обігу (ФО)включать грошові засоби підприємств і ще нереалізовану продукцію.

Фонди обігу разом з оборотними виробничими фондами становлять оборотні засоби підприємства (ОЗП):

ОЗП = ФО + ВФоб (12.27)

За джерелами формування оборотні засоби підприємства поділяють на власні та позичені.

Фонди підприємства перебувають у постійному русі. Вони переходять з однієї стадії до іншої, втілюючись на кожній з них у відповідну матеріальну форму - засобів виробництва, готової продукції, грошових коштів.

Послідовну зміну функціональних форм виробничих фондів можна визначити за формулою

Г…Т…ЗВ+РС…Т’…Г’ (12.28)

де Г - гроші; Т - товар; ЗВ - засоби виробництва; PC -

робоча сила; ЗВ+РС - процес виробництва; Т' - товар (вироблена продукція); Г’- гроші з прирощенням.

Крапки (...) означають, що процес обігу переривається. Кругооборот фондів здійснюється не один раз, а повторюється один за одним, поки функціонує підприємство. Кругооборот виробничих фондів як процес, що періодично і безперервно повторюється, називають оборотом фондів.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 137; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты