Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виробнича програма (ВПр) підприємства
Оптимальна виробнича програма (річний план виробництва) – програма, що відповідає структурі ресурсів підприємства і забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями.

Вона повинна включати певну номенклатуру продукції, та обсяги в натуральних і вартісних показниках, числові значення техніко-економічних, соціальних та інших показників за критеріями і враховувати обмеження щодо матеріальних ресурсів і персоналу, виробничих потужностей тощо.

Номенклатура – перелік назв окремих видів продукції.

Асортимент – різновид виробів в межах даної номенклатури.

Виробнича програма підприємства – план виробництва і реалізації продукції, є основним і вихідним розділом плану господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Виробнича програма визначає: обсяг випуску продукції; номенклатуру і асортимент випуску продукції; кількість; якість; строки (терміни); вартість випуску продукції.

При розробленій ВПр вирішуються такі задачі:

- підвищення якості;

- підвищення надійності;

- поліпшення дизайну виробу з урахуванням попиту і дій конкурентів;

- забезпечення високих і стійких темпів зростання випуску продукції у вартісних і натуральних показниках;

- формування номенклатури і асортименту виробу відповідно до стадій їх життєвого циклу;

- найбільш повне використання виробничих потужностей і ресурсного потенціалу підприємства.

15.2. Виробнича потужність підприємства (ВПП)

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску запропонованої номенклатури продукції; залежить від специфіки виробництва і галузевої підпорядкованості. Вимірюється в тих одиницях, в яких планується випускпродукції.

ВПП характеризується за рівнем розрахунку:

- покращеного устаткування чи укрупненої групи;

- конкретного підрозділу підприємства;

- конкретного підприємства в цілому.

ВПП класифікується за видами:

-проектна;

- визначена в процесі реконструкції діючого або при будівництві нового підприємства;

- поточна – визначається періодично у зв’язку із змінами умов виробництва. Обчислюється в кінці року;

- резервна – має формуватися та існувати постійно в певних галузях народного господарствадляпокриття пікових навантажень.

ВПП формується під впливом багатьох факторів:

- номенклатура, асортимент, якість продукції;

- кількість встановленого обладнання, розміри, склад виробничих площ;

- прогресивні техніко-економічні норми випуску продукції

і використання устаткування;

- тривалість виробничого циклу і зміни, змінність.

ВПП визначається за всією номенклатурою виробництва продукції. ВПП встановлюється виходячи з продуктивності основних цехіввиробництвазврахуванням заходів щодо ліквідаціївузьких місць і можливого внеску господарського кооперування. При розрахунках ВПП враховується все діюче і недіюче обладнання.

ВПП обчислюється за технічними чи проектними нормами продуктивності обладнання, використання виробничих площ, трудомісткості виробів, норм випуску продукції з урахуванням прогресивних технологій. Для розрахунку ВПП приймається максимально можливий фонд часу роботи обладнання.

Загальна ВПП розраховується за формулою:

(15.1)

де Ni-виробнича потужність ; ai-годинна продуктивність

і-того устаткування; Tp-річний фонд часу роботи обладнання, год.; mi-середньорічна кількість і-того обладнання, шт.

(15.2)

де ti-трудомісткість виготовлення продукції.

Поряд з розрахунком ВП основних цехів розраховують ВП решти ланок. Визначення ВП завершується складанням балансу, що фіксує зміни розрахункового періоду і характеризує вихідну потужність:

(15.3)

де Nвих - вихідна потужність на кінець розрахункового періоду; Nвх - вхідна потужність на початок розрахункового періоду; Nвв, Nвив - введена і виведена ВП у розрахунковому періоді.

Вихідну потужність розраховують за формулою:

(15.4)

де Nотз - зміна ВП протягом розрахункового періоду внаслідок організаційно-технічних заходів; Np- нарощування ВП внаслідок реконструкції; Nаc - зміна ВП з-за зміни асортименту.

Середньорічна ВП визначається за формулою:

(15.5)

де k –кількість повних місяців експлуатації обладнання з повною потужністю протягом року.

Для торфопідприємств враховують кількість днів роботи виробничих площ протягом сезону видобутку:

(15.6)

де - площа полів видобутку торфу на початок сезону видобутку, га; qсез - плановий сезонний збір, т/га; Тсез- тривалість сезону, днів; k - кількість днів роботи ВП з повною потужністю; Fвв, Fвив – площа прирізок, що вводяться і виводяться за рік, га

Номінальний фонд часу роботи ВП за період:

(15.7)

де Фк - календарний фонд часу роботи за період, днів; С, В-святкові і вихідні дні, tзм - тривалість зміни, годин; nзм – змінність роботи обладнання

Дійсний фонд часу роботи обладнання:

(15.8)

де - частка втрат часу на ремонт, %

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 171; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты