Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсобливості організації розумової праці
Читайте также:
  1. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  2. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  3. Аналіз руху працівників на підприємстві
  4. Б) інтелектуалізація праці
  5. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  6. Безпека праці під час експлуатаціїелектронно-обчислювальних машин
  7. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  8. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  9. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  10. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях

Працівники розумової праці безпосередньо не виробляють матеріальні цінності, але без них виробництво не можливе.

Праця - діяльність людини, в процесі якої вона використовує фізичні і духовні сили і здатності. Чисто фізичної праці не існує. До числа робіт фізичної праці належать ті, в діяльності яких витрати фізичної енергії переважає над витратами розумової.

На підприємстві до робітників розумової праці відносять:

-інженерно-технічних робітників (ІТР)

- службовців - однорідна праця.

Праця ІТР відрізняється від праці службовців вищим ступенем творчості, більшою самостійністю і відповідальністю.

ІТР поділяють на: керівників; спеціалістів; виконавців.

Керівники – мають право приймати рішення і виступати як єдиноначальники в межах наданих їм повноважень (директор, його заступники, головні спеціалісти, начальники структурних одиниць).

Підготовкою і впровадженням виробництва зайняті спеціалісти: наукові робітники, інженери, техніки, економісти, які конструюють виріб, впроваджують у виробництво нові види продукції, розробляють нові технологічні процеси, нормативи. До числа службовців відносять основним чином технологічних виконавців, що зайняті створенням первинної інформації, її передачею і переробкою, підготовкою і оформленням різної документації, необхідної керівникам для виконання функцій управління.

Особливості праці ІТР і службовців:

- неможливість встановлення для більшості працівників кількісної оцінки праці, а звідси виконання розрахункової норми часу і виробництва.

- результат праці спеціалістів виражається за допомогою показника економічної ефективності розробки, зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності праці, економії трудовитрат;

- на роботи творчого характеру важко, чи неможливо взагалі, розробити норми виробітку. А для виконання управлінських функцій застосовують норми керованості чи нормативи чисельності;

- результат праці ІТР можна оцінити побічно з допомогою показника виробничої діяльності колективу, керованого ним, через визначений час;

- значна кількість робітників апарату управління має ненормований робочий день (тиждень) – час, що витрачає робітник на виконання його обов’язків, в окремих випадках може виходити за межі встановленої тривалості робочого дня. При цьому розміри відхилень законом не нормуються;- функції ІТР і службовців значно важче механізувати і автоматизувати;

- творчий характер праці ІТР і спеціаліста полягає в тому, щоб з множини можливих рішень вибрати найбільш раціональні, які б вели до поставленої мети з мінімальною витратою засобів;

- специфіка форм матеріального стимулювання.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты