Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДеякі старі українські й російські неметричні одиниці
Читайте также:
  1. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  2. Деякі властивості дійсних чисел
  3. Деякі властивості інформаційних документів
  4. Деякі історичні аспекти виникнення одиниць вимірювання фізичних величин
  5. Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу
  6. Закони грошового обігу. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спромож­ності грошової одиниці. Грошові реформи.
  7. Західноукраїнські землі 1900—1914 рр. Україна в роки Першої світової війни
  8. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами
  9. І лише одиниці – виграють.
Найменування одиниці та її співвідношення з іншими неметричними одиницями Значення в метричних одиницях
Одиниці довжини
1 верста = 500 сажням = 1500 аршинам 1066,80 м
1 сажень = 3 аршинам = 7 футам 2,13360 м
1 аршин = 16 вершкам = 28 дюймам 71,120 см
1 вершок = 1,75 дюйма 4,4450 см
1 фут = 12 дюймам 30,480 см
1 дюйм = 10 лініям 25,4 мм
1 лінія = 10 точкам 2,54 мм
1 точка 0,254 мм
Одиниці площі
1 квадратна верста 1,138062 км2
1 десятина = 2400 кв. сажням 10925,4 м2 = 1,09254 га
1 квадратний сажень 4,55225 м2
1 квадратний аршин 0,505805 м2
1 квадратний вершок 19,7580 см2
1 квадратний фут 929,030 см2
1 квадратний дюйм 6,45160 см2
1 квадратна лінія 6,45160 мм2
Одиниці об’єму
1 кубічний сажень = 27 квадратних аршинів 9,71268 м3
1 кубічний аршин 0, 35972 м3
1 кубічний вершок 87,8244 см3
1 кубічний фут 0,0283168 м3
1 кубічний дюйм 16,38706 см3
1 кубічна лінія 16, 387 мм3
Одиниці місткості для рідин
1 бочка = 40 відер = 491,91 л 0,5 м3
1 відро = 12,29941 л 12,29941 дм3
1 чверть (відра) 3,07485 дм3
1 штоф = 0,1 відра 1,229941 дм3
1 винна пляшка = 1/16 відра 0,7687129 дм3
1 горілчана пляшка = 1/20 відра 0,6149703 дм3
1 чарка = 1/5 горілчаної пляшки = 0,01 відра 122,9941 см3
1 шкалик = 1/2 чарки = 0,1 горілчаної пляшки 61,497 см3
Одиниці місткості для сипких тіл
1 четверть = 8 четверикам = 64 гарнцям 209,9099 дм3
1 четверик = 8 гарнцям 26,23873 дм3
1 гарнець 3,279842 дм3
Одиниці маси
1 берковець = 10 пудів 163,804964 кг
1 пуд = 40 фунтів 16,3804964 кг
1 фунт = 32 лотам = 96 золотникам 409,51241 г
1 лот = 3 золотникам 12,7972628 г
1 золотник = 96 доль 4,26575 г
1 доля 44,435 мг
1 карат (для дорогоцінних каменів) 0,2053 г

 

Деякі неметричні одиниці, що використовуються в Англії та США

Найменування одиниці та її співвідношення з іншими неметричними одиницями Значення в метричних одиницях
Одиниці довжини
1 морська ліга (міжн.) = 3 морські милі (міжн.) 5559,52 м
1 ліга законна (США) = 3 милі законні 4828,0 м
1 морська миля (міжн.) = 10 кабельтов 1852 м (точно)
1 миля законна (США) = 1760 ярдів 1609,344 м
1 фарлонг ≈ 201,17 м
1 кабельтов (міжн.) 185,2 м
1 ярд = 3 фути 0,9144м
1 фут = 12 дюймів 30,48см
1 дюйм 25,4 мм
1 велика лінія 2,54 мм
1 мала лінія 2,117 мм
Одиниці площі
1 квадратна миля = 640 акрів ≈ 2,590 км2
1 акр = 4840 квадратних ярдів ≈ 4047 м2
1 квадратний ярд = 9 квадратних футів ≈ 0,836 м2
1 квадратний фут = 144 квадратних дюйми ≈ 0,0929 м2
1 квадратний дюйм ≈ 6,452 см2
1 квадратна лінія (велика) ≈ 6,452 мм2
Одиниці об’єму
1 кубічний ярд = 27 кубічних футів ≈ 0,7646 м3
1 кубічний фут = 1728 кубічних дюймів ≈ 0,02832 м3
1 кубічний дюйм ≈ 16,387 см3
Одиниці місткості для рідин
1 барель нафтова (США) ≈ 159 дм3
1 галон (англ.) = 4 кварти = 8 пінтам ≈ 4,546 дм3
1 кварта (англ.) = 2 пінти ≈ 1, 136 дм3
1 пінта (англ.) ≈ 0,568 дм3
1 галон (США) = 4 кварти (США) ≈ 3,785 дм3
1 кварта рідинна (сша) = 2 пінти (США) ≈ 0,946 дм3
1 пінта рідинна (США) ≈ 0,473 дм3
Одиниці місткості для сипких тіл
1 барель суха (США) ≈ 115,6 дм3
1 бушель (англ.) = 8 галонів (англ.) ≈ 36,37 дм3
1 бушель (США) = 64 пінтам ≈ 35,24 дм3
1 галон сухий (США) ≈ 4,4 дм3
1 кварта суха (США) ≈ 1,1 дм3
1 пінта суха (США) 0,551 дм3
Одиниці маси
1 тонна (довга) = 2240 фунтів ≈ 1016 кг
1 тонна (коротка) = 2000 фунтів ≈ 907 кг
1 центнер (довгий) = 112 фунтів ≈ 50,80 кг
1 центнер (короткий) = 100 фунтів ≈ 45,36 кг
1 фунт = 16 унцій ≈ 453,59 г
1торгова унція (унція) = 16 драхм ≈28,35 г
1 тройська унція = 1 аптекарській унції = 480 гранам ≈ 31,1035 г
1 драхма (англ.) ≈ 1,772 г

Десяткові кратні та частинні одиниці

Для утворення десяткових кратних і частинних одиниць ви­користовується ряд множників, що дорівнюють 10n, де n — ціле додатне або від'ємне число, і префіксів до найменувань оди­ниць, по одній для кожного множника. Цей спосіб, який був уперше прийнятий ще під час створення метричної системи мір, дає змогу легко переводити числові значення величин при переході від одиниць СІ до кратних і частинних відних або від одних кратних і частинних оди­ниць до інших.Множники та префікси для утворення десяткових кратних і частинних одиниць а також їх найменувань наведено в таблиці.

Префікси СІ для утворення десяткових кратних і частинних одиниць

Множник Префікс Символ Множник Префікс Символ
міжн. укр. міжн. укр.
1024 йота Y Й 10-1 деци d д
1021 зета Z ЗТ 10-2 санти c с
1018 екса Е Е 10-3 мілі m м
1015 пета Р П 10-6 мікро μ мк
1012 тера Т Т 10-9 нано n н
109 гіга G Г 10-12 піко p п
106 мега М М 10-15 фемто f ф
103 кіло k к 10-18 атто а а
102 гекто h г 10-21 зепто z зп
101 дека da да 10-24 йокто y й

 

Примітка. Одиниці часу (хвилину, годину, добу), плоского кута (градус, хвилину, секунду), астрономічну одиницю, світловий рік, діоптрію та атомну одиницю маси не допускається застосовувати з префіксами.

При утворенні десяткових кратних і частинних одиниць слід керуватися певними правилами, встановленими стандартом.

1. Не допускається приєднання до найменування одиниці двох або більше префіксів підряд. Наприклад, замість найменування одиниці мікромікрофарад слід вживати пікофарад.

2. Префікс або його позначення слід писати разом з найменуванням одиниці, до якої він приєднується, або відповідно з його позначенням.

3. Якщо одиницю утворено як добуток або відношення одиниць, то префікс слід приєднувати до найменування першої одиниці, що входить до добутку або до відношення.

Правильно: кілопаскаль-секунда на метр (kPа · s/m; кПа · с/м).

Неправильно: Паскаль-кілосекунда на метр (Pa · ks/m; Па · кс/м).

4. Допускається застосовувати, префікс в другому множнику добутку або в знаменнику лише в обґрунтованих випадках, коли такі одиниці дуже поши­рені Наприклад, тонна-кілометр (t · km; т · км); ват на квад­ратний сантиметр (W/cm2 ;

Вт/см2); вольт на сантиметр (V/cm; В/см); ампер на квадрат­ний міліметр (A/mm2 ; А/мм2 ).

5. Найменування кратних і частинних одиниць від одиниці, піднесеної до степеня, слід утво­рювати приєднанням префікса до найменування вихідної оди­ниці. Наприклад, кратною або частинними одиницями від оди­ниці площі —квадратного метра — будуть квадратний кілометр, квадратний дециметр, квадрат­ний сантиметр, квадратний мілі­метр і т. д.

6. Позначення кратних і частинних одиниць від одиниці, піднесеної до степеня слід утво­рювати доданням відповідного показника степеня до позначен­ня кратної або частинної від цієї одиниці, при цьому показник означає піднесення до степеня кратної або частинної одиниці разом з префіксом. Наприклад:

а) 5 км2= 5(103 м)2 = 5 · 106 м2 ;

б) 250 см3/с = 250(10-2 м)3/(1 c) = 250 · 10-6 м 3/с ;

в) 0,002см-1 = 0,002(10 -2 м)-1 = 0,002 · 100 м-1 = 0,2 м-1 .

7. Вибір десяткової кратної або частинної одиниці від одиниці СІ диктується насамперед зручністю її застосування. З різних кратних і частинних одиниць, що можуть бути утворені за допомогою префіксів, ви­бирають таку, щоб числові зна­чення величини лежали в межах від 0,1 до 1000.

8. Як десяткові кратні та частинні одиниці від основних і похідних одиниць СІ рекомен­дуються такі:

Одиниці СІ Десяткові кратні та часткові від одиниць СІ
    Позначення Позначення
Найменування/ Наименования міжнародне українське Міжнародні/українські
Метр m м km; cm; mm; μm; nm; pm; fm
    км; см; мм; мкм; нм; пм; фм
Кілограм kg кг g; mg; μg.
    г; мг; мкг
Секунда s с ks; ms; μs; ns
кс; мс; мкс; нс  
Ампер A A kA; mA; μA; nA
кА; мА; мкА; нА
Кельвін K K МК; kK; mK; μК
МК; кК; мК; мкК
Моль mol моль kmol; mmol; μmol
кмоль; ммоль; мкмоль
Кандела cd кд  
Радіан rad рад mrad; μrad
мрад; мкрад
Стерадіан sr ср  

 

9. Для зменшення імовірності помилок при розрахунках десят­кові кратні та частинні одиниці рекомендується підставляти тільки в кінцевий результат, а під час розрахунків усі величини слід виражати в одиницях СІ, замінюючи префікси степенями числа 10.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 41; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты