Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПравила написання найменувань одиниць
Читайте также:
  1. I. Общие правила
  2. I. Общие правила
  3. I. Правила терминов
  4. I. ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  5. II. Основные правила черной риторики
  6. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы
  7. XXVI. Правила перевозки грузов на принципах транспортной логистики.
  8. Билет № 12. 1.Основные правила безопасной работы с газобаллоным оборудованием.
  9. Ведомственные правила перевозок пассажиров
  10. Вера иметод, или еще раз о правилах игры в бисер

1. Найменування одиниць, які входять у добуток, з'єдну­ються дефісом (короткою рисоч­кою). Наприклад, ньютон-метр, джоуль на кілограм-кельвін та ін.

2. Дефіс застосовується також у складних словах для наймену­вання одиниць сили, складо­вими частинами яких є кіло­грам, грам, тонна та ін. і слово «сила». Наприклад, кілограм-сила, грам-сила, тонна-сила тощо.

Для найменування добутку двох одиниць не допускається застосовувати сполучну голосну. Наприклад: правильно — кілограм-метр, ньютон-метр, а неправильно — кіло­грамометр, ньютонометр.

2. Якщо похідна одиниця є дробом, то в найменуванні цієї одиниці слід перед першою оди­ницею в знаменнику вживати прийменник “на”. Наприклад: метр на секунду в квадраті, ра­діан на секунду в квадраті, ампер на метр, кандела на квадратний метр та ін.

Це правило не поширюється на одиниці фізичних величин, які залежать від часу в першому степені і характеризують швид­кість проходження процесу: для Цих одиниць слід перед одини­цею часу, що стоїть у знамен­нику, вживати прийменник «за». Наприклад: метр за секунду, радіан за секунду, Грей за секун­ду та ін.

3. У найменуваннях одиниць площі й об'єму, а також у найменуваннях складних похідних одиниць, в які входять одиниці площі й об'єму, слід застосову­вати прикметники «квадратний» і «кубічний».

Якщо у найменування оди­ниці входять другий або третій степінь довжини, які не є оди­ницями площі або об'єму, то слід використовувати вирази у квадраті (або у другому степені) й у кубі (або у третьому степені) замість прикметників «квад­ратний» або «кубічний». Напри­клад: квадратний метр, квад­ратний кілометр, кубічний метр, кубічний дециметр, кандела на квадратний метр, але кілограм метр у квадраті (момент інерції).

4. У найменуваннях складних похідних одиниць, які є добут­ком кількох одиниць, слід відмі­нювати лише найменування ос­танньої одиниці та прикметник «квадратний» або «кубічний», який стосується її. Наприклад: питомий електричний опір міді дорівнює 1,7 · 10-8 ом · метрів; маг­нітний момент вимірюється в ампер-квадратних метрах; мо­мент інерції маховика дорівнює 73 кілограм-метрам у квадраті.

5. При відмінюванні найме­нувань складних похідних оди­ниць, які є дробом, слід зміню­вати лише найменування ос­танньої одиниці чисельника та прикметник «квадратний» або «кубічний», який стосується її, залишаючи без зміни знамен­ник. Наприклад: прискорення в метрах на секунду в квадраті;питома теплоємність у джоулях на кілограм-кельвін; густина електричного струму в амперах на квадратний метр та ін.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты