Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНормативи і правила написання та застосування позначень одиниць
Читайте также:
  1. I. Общие правила
  2. I. Общие правила
  3. I. Правила терминов
  4. I. ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  5. II. Основные правила черной риторики
  6. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы
  7. XXVI. Правила перевозки грузов на принципах транспортной логистики.
  8. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
  9. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  10. Билет № 12. 1.Основные правила безопасной работы с газобаллоным оборудованием.

Позначення одиниць фізичних величин слід застосовувати відповідно до позначень оди­ниць, які наведено у стандарті.

Крім установлення одиниць та їх позначень, він дає перелік правил написання позначень одиниць і вказівки щодо їх практичного використання.

Нижче наводяться вибірково деякі з цих правил і вказівок.

1. При написанні значень величин застосовуються позначення одиниць літерами та спеціальними знаками (...0, ... ', ... "), причому встановлено два види літерних позначень оди­ниць: міжнародні (з використан­ням літер латинського і грецько­го алфавітів) та державні ( з ви­користанням літер російського або українського алфавітів).

Міжнародні та державні по­значення відносних і логарифмічних одиниць такі: відсоток (сота частка) — %; проміле (ти­сячна частка) — ‰; мільйонна частка — ррm (млн -1); бел — В(Б) та ін.

2. Позначення одиниць слід застосовувати після числових значень величин і поміщати їх в одному рядку (без перенесення всього або частини позначення в наступний рядок).

Між останньою цифрою числа і позначенням одиниці слід лишати пропуск.

Наведемо приклади правиль­них і неправильних записів позначень фізичних величин.

Правильно: 100 kW; 100 кВт; 80 %; 20 °С.

Неправильно: 100kW; 100кВт; 80%; 20° C.

Винятки становлять позна­чення кутів у вигляді знаків, піднятих над рядком (...°, ...', ... "), які записуються без пропусків.

Правильно: 20°; 15'; 60".

Неправильно: 20 °; 15 '; 60 ".

3. Якщо числове значення величини є десятковим дробом, то позначення одиниці слід за­писувати після усіх цифр.

Правильно: 423,06 м; 5,758°; 5°45,48', 5°45'28,8".

Неправильно: 423м,06; 5°,758; 5°45',48; 5°45'28",8.

4. Стандартом не допуска­ється поміщати позначення оди­ниць в один рядок з формулою, що виражає залежність між ве­личинами. При необхідності по­яснень величин у формулі запис їх виконується окремо.

Правильно: v = 3,6 s/t,

де v — швидкість, м/с; s — шлях, м; t — час, с.

Неправильно: v = 3,6 s/t м/с, де s — шлях у м;/ — час у с.

5. Літерні позначення одиниць, які входять у добуток, слід відокремлювати крапками на се­редній лінії як знаками множен­ня.

Правильно: N · m, H · м ; A·m2, А·м2; Ра · s, Па · с.Неправильно: Nm,Нм; Am2,Ам2; Pas, Пас.

6. У літерних позначеннях відношень одиниць як знак ділення має застосовуватися лише одна похила або горизон­тальна риска. Допускається використовувати позначення одиниць у вигляді добутку по­значень одиниць, піднесених до степенів (додатних і від'ємних).

Примітка. Якщо для однієї з одиниць, що входять до відно­шення, встановлено позначення у вигляді від'ємного степеня (на­приклад, с-1 , м-1, К-1), то засто­совувати похилу або горизон­тальну риску не допускається.

Правильно: W ·m-2 ·K-1, Вт · м-2 К-1;

Неправильно: W/m2/K, Вт/м2/К;

7. При використанні похилої риски позначення одиниць у чисельнику та знаменнику слід поміщати в рядок, добуток по­значень одиниць у знаменнику необхідно брати в дужки.

Правильно: m/s, м/с; W/(m · K), Вт/(м · К).

Неправильно: m/S , м/ С ; W/ m · К , Вт/м · К .

8. При використанні похід­ної одиниці, що складається з двох і більше одиниць, не допус­кається комбінувати літерні по­значення та найменування оди­ниць, тобто для одних одиниць наводити позначення, а для інших — найменування.

Правильно: 1,05 кг/м3; 9,8 м/с2; 80 кілометрів за годину.

Неправильно: 1.05 кг/куб. м; 9,8 м/сек2; 80 кілометрів за год; 80 км за годину.9. У кінці позначень одиниць не можна вживати крапку як знак скорочення, за винятком випадків скорочення слів, як входять у найменування оди­ниці, але самі не є найменуван­нями одиниці.

Правильно: 745 мм рт. ст.; 120 мм вод. ст.

Неправильно: 745 мм. рт. ст.; 120 мм. вод. ст.

 

Міри маси для дорогоцінних металів і каменів

Найменування Значення в грамах
Монетна або тройська маса (для золота і срібла)  
1 тройський фунт =12 тройським унціям =5760 тройським гранам =0,82286 торгівельного фунта 373,2420 г
1 тройська унція = 480 гранам 31,1035 г
1 тройський гран 0,064799
Пробірна маса  
1 тройський фунт (для золота і срібла) = 24 каратам = 96 гранам 373,2420 г
1 (золотий) карат (для золота і срібла) = 4 гранам 15,5517 г
1 гран (для золота і срібла) 3,8879 г
1 (алмазний) карат (для дорогоцінних каменів) = 4 гранам 0,2053 г
1 гран (для дорогоцінних каменів) 0,0513 г

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты