Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНе змішуйте терміни: розмірність фізичної величини, позначення фізичної величини, одиниця фізичної величини.
Читайте также:
  1. За яким законом змінюються у гармонічних коливаннях миттєві значенння фізичної величини?
  2. Заняття з фізичної культури
  3. Заняття з фізичної культури на повітрі
  4. Методика проведення занять з фізичної культури у мішаних за віком групах
  5. НОМЕРНІ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, НАПИСИ І ПОЗНАЧЕННЯ
  6. Облік роботи з фізичної культури
  7. Особливості проведення занять з фізичної культури у різних вікових групах
  8. Позасистемні одиниці, які допускаються до застосування нарівні з одиницями СІ
  9. Поняття множини та її елементу, їхні позначення. Загальноприйняті позначення основних числових множин. Способи задання множин.

Наприклад

Фізична величина Позначення фізичної величини Розмірність фізичної величини Найменування одиниці фізичної величини Позначення одиниці фізичної величини
швидкість υ LT=1 метр за секунду м/с

Не називайте одиницю фізичної величини та її позначення розмірністю фізичної величини. Не кажіть, що розмірність швидкості метр за секунду. Запам‘ятайте, що розмірність являє собою характеристику фізичної величини у формі степеневого одночлена з коефіцієнтом рівним одиниці. Він виражає зв‘язок фізичної величини з основними величинами даної системи. Розмірність друкується великими буквами, прямим шрифтом. Розмірність безрозмірних відносних величин рівна 1.

3. Розрізняють два види рівнянь зв‘язку: рівняння зв‘язку між фізичними величинами (більшість рівнянь фізики) і рівняння зв‘язку між числовими значеннями величин. В цих рівняннях є коефіцієнти:

рівні одиниці – ;

безрозмірні коефіцієнти – S = π·R2;

розмірні коефіцієнти, які є, як правило, фундаментальними сталими – .

У цих рівняннях зв‘язку розмірність правої та лівої частин рівняння співпадають.

У рівняннях зв‘язку між числовими значеннями величин коефіцієнти – це безрозмірні числа і їх значення залежать від вибору одиниць, в яких виражені величини.

M = 10-3 · Mr, M у кг/моль.

4. Не використовуйте в якості найменувань фізичних величин геометричні поняття “поверхня”, “переріз” з вираженням їх в одиницях площі. Правильне найменування величин “площа поверхні”, “площа перерізу”.

5. Не дозволяється використовувати такі найменування фізичних величин, як сила ваги, сила тиску, об‘єм маси та інше, оскільки вони являють собою величину величини.

6. У зв‘язку з тим, що фізична величина – первинне поняття, а одиниця фізичної величини – вторинне поняття і фізична величина не залежить від одиниць, тому не слід використовувати такі найменування фізичних величин, в які б входили одиниці їх вимірювання.

Наприклад: правильно: густина газу, кг/м3; неправильно маса 1 м3 газу, кг.

7. Не називайте концентрацією величину, рівну відношенню маси компонента до маси суміші, розчину. В цих випадках використовуйте термін “масова частка” і виражайте їх одиниці в одиницях відносних величин (1, %, 0/00, млн -1).8. Масовою концентрацією називається величина, яка рівна відношенню маси одного компонента до повного об‘єму суміші, розчину і виражається у кілограмах на кубічний метр або у грамах на літр (у хімії).

9. Молярною концентрацією називається величина, яка рівна відношенню кількості речовини компонента до повного об‘єму суміші, розчину і виражається у (моль/м3, моль/л).

10. Не використовуйте поняття “мольний” замість “молярний” (молярна маса).

11. Не використовуйте терміни “число Авогадро”, “число Фарадея” замість “стала Авогадро”, “стала Фарадея”. Під числами Авогадро та Фарадея розуміють числові значення цих сталих.

12. Не використовуйте терміни “точка роси”, “потрійна точка води” з вираженням їх в одиницях температури замість правильних найменувань “температура точки роси”, “температура потрійної точки води”.

13. Запам‘ятайте, що в даний час не використовують виразів: шкала Цельсія, шкала Кельвіна. Допускається використання двох температурних шкал: Міжнародної практичної 1968 р. (МПТШ - 68) з градуюванням у градусах Цельсія і термодинамічної з градуюванням у кельвінах.

14. Не використовуйте слово “коефіцієнт” перед найменуваннями таких величин: теплопровідність, динамічна в‘язкість, кінематична в‘язкість, поверхневий натяг.15. Не використовуйте термін “видиме світло”, оскільки під світлом розуміють видиме випромінювання.

16. не використовуйте термін “точність” замість абсолютна похибка і відносна похибка. Точність – це величина обернена до відносної похибки вираженої в частинах, а тому вона більша за одиницю.

17. Не використовуйте термін “одиниця вимірювання сили” замість “одиниця сили”.

Не використовуйте град або …0 в якості позначення одиниць температури замість 0С, не кажіть 20 градусів холоду або 20 градусів нижче нуля замість –20 0С. Фундаментальні фізичні сталі

Назва величини Позначення Значення величини
Гравітаційна стала G (6,672 59 ± 0,000 85) · 10-11 м3 · кг-1 · с-2
Швидкість світла у вакуумі c 299 792 458 м · с-1
Магнітна стала* μ0 4π · 10-7 Гн/м = 12,566 370 614...·10-7 Гн/м
Електрична стала ε0 8, 854187817...· 10-12 Ф/м
Стала Планка h (6,6260755 ± 0,0000040) · 10-34 Дж · с
Стала Дірака ħ (1,054572 66 ± 0,00000063) · 10-34 Дж · с
Маса спокою електрона me (9,1093897 ± 0,0000054) · 10-31 кг
Маса спокою протона mp (1,6726231 ±0,0000010) · 10-27 кг
Маса спокою нейтрона mn (1,6749286 ± 0,0000010) · 10-27 кг
Елементарний заряд e (1,60217733 ± 0,00000049) · 10-19 Кл
Відношення заряду електрона до його маси e/me (-1,75881962 ± 0,00000053) · 1011 Кл · кг-1
Класичний радіус електрона re (2,81794092 ± 0,00000038) · 10-15 м
Борівський радіус a0 (0,529177249 ± 0,000000024) · 10-10 м
Атомна одиниця маси (уніфікована)** а.о.м. (1,6605402 ± 0,0000010) · 10-27 кг
Стала Авогадро NA (6,0221367 ± 0,0000036) · 1023 моль-1
Стала Фарадея F (96 485,309 ± 0,029) Кл · моль-1
Стала Лошмідта n0 (2,686763 ± 0,000023) · 1025 м-3
Універсальна (молярна)** газова стала R (8,314510 ± 0,000070) Дж · моль-1 · К-1
Молярний об'єм ідеального газу за нормальних умов (Т= 273,15 Κ, ρ = 101 325 Па) Vm (22,41410 ±0,00019) · 10-3 м3/моль
Стала Больцмана k (1,380658 ± 0,000012) · 10 -23 Дж · К-1
Стала Стефана — Больцмана σ (5,67051 ± 0,00019) · 10-8 Вт · м-2 ·К-4
Стала у законі зміщення Віна b (2,897756 ± 0,000024) · 10-3 м · Κ
Перша стала випромінення c1 (3,7417749 ± 0,0000022) · 10-16 Вт · м-2
Друга стала випромінення c2 (0,01438769 ± 0,00000012) м · Κ
Стала Рідберга R (10 973 73 1,534 ± 0,013) м-1

* точність визначається числом π.** наведене в дужках слово є необов'язковим до застосування.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты