Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура зведених бюджетів України
Зведений бюджет України
Показники Державного бюджету України Показники зведеного бюджету АР Крим Показники зведених бюджетів областей Показники бюджетів міст Києва та Севастополя
Зведений бюджет АР Крим
Показники бюджету АР Крим Показники зведених бюджетів районів АР Крим Показники бюджетів міст республіканського АР Крим значення
Зведений бюджет області
Показники обласного бюджету Показники зведених бюджетів районів Показники бюджетів міст обласного значення
Зведений бюджет району
Показники районного бюджету Показники бюджетів міст районного значення Показники селищних та сільських бюджетів району
Зведений бюджет міста з районним
Показники міського бюджету Показники бюджетів районів, що входять до складу міста
           

 

Кожна держава має власну бюджетну систему та встановлює принципи її побудови, щоб законодавчо закріпити права на витрачання коштів як державною владою за рахунок державного бюджету, так і окремими адміністративно-територіальними одиницями за рахунок місцевих бюджетів. Бюджетний кодекс України, всупереч положенням Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розмежовує поняття «місцевий бюджет» та «бюджети місцевого самоврядування». Так, стаття 2 Бюджетного кодексу України визначає, що бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань, в свою чергу, місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування.

У Конституції України вживається поняття «місцеві бюджети», а саме, стаття 142 визначає, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних та обласних рад. Крім цього, відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Рис. 1. Структура бюджетної системи України

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» взагалі не застосовує термін «місцеві бюджети», хоча відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу саме бюджети Автономної Республіки Крим, обласні та районні бюджети вважаються місцевими. Наприклад, у пункті 1 статті 18 Закону «Про місцеві державні адміністрації», при визначенні повноважень в галузі бюджету та фінансів зазначено, що місцева державна адміністрація складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання. Тим самим у даному Законі законодавець залишає можливість визначення окремого тлумачення поняття місцевих бюджетів, розподіляючи їх на обласний бюджет або районний бюджет.

Отже, ні Конституція України, ні зазначені Закони не розмежовують поняття «бюджети місцевого самоврядування» та «місцеві бюджети». Більше того, Закон України «Про місцеве самоврядування» ототожнює дані поняття, а Конституція України визначає бюджети місцевого самоврядування як бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

На думку Піскотіна М. І., місцевий бюджет не можна назвати бюджетом місцевого самоврядування, так як це неточно, двозначно і незрозуміло. Ресурси місцевого бюджету мають своїм призначенням задоволення місцевих суспільних потреб, створення бази для організації обслуговування населення області, району, міста тощо. Ними розпоряджається як рада, так і її виконавчо-розпорядчі органи в інтересах населення цієї території.

Поняття «місцеві бюджети» є ширшим, ніж поняття «бюджети місцевого самоврядування», оскільки включає в себе обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах, бюджет Автономної Республіки Крим і бюджети місцевого самоврядування. Конституція України не визначила правового характеру бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів. Поряд із тим, їх слід вважати місцевими, адже у правовій унітарній державі може бути лише один державний бюджет.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 299; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты