Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСуб’єкти, які наділені повноваженнями щодо нормативно-правового врегулювання бюджетного процесу на місцевому рівні
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  5. Виды бюджетного дефицита
  6. Виды бюджетного устройства в зарубежных странах
  7. Виды источников нормативно-правового регулирования института адвокатуры.
  8. Внесок українських суспільно-громадських та культурних зв’язків в розробку проблеми культурно-історичного процесу
  9. Глобалізація культури. Вплив процесу глобалізації на універсалізацію культур.
  10. Гра „Чарівні перетворення".

До суб’єктів, які наділені повноваженнями щодо нормативно-правового врегулювання бюджетного процесу на місцевому рівні, належать: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України і Державне казначейство України. Ці органи не беруть безпосередньої участі у здійсненні бюджетної діяльності на місцевому рівні. До їх компетенції належить регламентація бюджетної діяльності, зокрема затвердження відповідних нормативно-правових актів.

Президент України як глава держави підписує закон про Державний бюджет України, а також інші закони, положення яких регламентують здійснення бюджетного процесу або окремих його процедур на місцевому рівні. В разі незгоди з прийнятим Верховною Радою України законом Президент накладає вето та повертає закон на повторний розгляд.

Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні у сфері правової регламентації бюджетного процесу, що здійснюється на місцевому рівні, наділена такими повноваженнями:

1) розглядає та вносить пропозиції до положень про взаємовідносини між державним і місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді, що містяться у поданому Кабінетом Міністрів України проекті Основних напрямків бюджетної політики; приймає постанову про схвалення даного проекту або взяття його до відома;

2) щороку розглядає проект та приймає закон про Державний бюджет України, вносить зміни і доповнення до нього. В окремому розділі цього закону встановлюється перелік джерел доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, а також містяться положення, які регламентують взаємовідносини державного бюджету з місцевими та визначають особливості здійснення видатків на місцевому рівні в наступному бюджетному періоді;

3) одночасно з ухваленням закону про Державний бюджет України затверджує показники обсягів міжбюджетних трансфертів між державним і місцевими бюджетами на наступний бюджетний рік;

4) ухвалює інші законодавчі акти з питань бюджету, вносить зміни до бюджетного законодавства;

5) проводить експертизу законопроектів на предмет їх можливого впливу на дохідну та видаткову частини бюджетів;

6) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.До повноважень Кабінету Міністрів України належать:

1) подання на розгляд Верховної Ради України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

2) складання проекту закону про Державний бюджет України;

3) визначення механізму здійснення запозичень до місцевих бюджетів;

4) затвердження формули розподілу міжбюджетних трансфертів і порядку їх перерахування;

5) встановлення порядку здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок субвенцій із державного бюджету;

6) розробка та прийняття нормативних актів з метою правової регламентації тих сфер і ланок бюджетних відносин, які не врегульовані Бюджетним кодексом та законами України.

Міністерство фінансів України наділене такими повноваженнями:

1) затверджує єдину бюджетну класифікацію та вносить зміни до неї;

2) визначає вартісну величину впливу законопроектів на дохідну та видаткову частини бюджетів, готує й подає Комітету Верховної Ради з питань бюджету експертні висновки й пропозиції щодо доцільності їх прийняття і термінів набрання ними чинності;

3) складає і допрацьовує проект закону про державний бюджет, подає його на розгляд Кабінету Міністрів України;4) виносить на розгляд Уряду пропозиції щодо вдосконалення взаємовідносин між державним бюджетом і місцевими бюджетами;

5) доводить до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад (інформацію про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період; типові форми бюджетних запитів; розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення та інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів; пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типова форма рішення);

6) координує діяльність центральних органів виконавчої влади, пов’язану із забезпеченням своєчасного і повного надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів;

7) здійснює методичне керівництво у сфері бюджетного фінансування;

8) визначає порядок отримання у фінансово-кредитних установах короткотермінових позик для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання місцевих бюджетів;

9) погоджує визначені Державним казначейством України єдині правила бухгалтерського обліку фінансових операцій, активів і фінансових зобов’язань, а також єдині форми звітності про виконання місцевих бюджетів;

10) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

11) встановлює форму та порядок складання протоколу про бюджетне правопорушення.

Державне казначейство України здійснює правову регламентацію бюджетного процесу, що відбувається на місцевому рівні, з питань бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів, а саме:

1) визначає єдині правила бухгалтерського обліку фінансових активів і зобов’язань та виконання місцевих бюджетів;

2) встановлює єдині форми звітності про виконання місцевих бюджетів і визначає порядок їх складання.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты