Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСуб’єкти, які здійснюють контроль та оперативне управління бюджетним процесом
Читайте также:
  1. II. Контроль прибутковості.
  2. III. Тестовый контроль знаний
  3. IV-1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1.
  4. Административно-общественный контроль в системе управления охраной труда
  5. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  6. Аналитическая, контрольная и арбитражная пробы.
  7. Аудиторський фінансовий контроль
  8. База ГДЗС по ремонту и проверке СИЗОД, контрольный пост ГДЗС
  9. БИГ МАК[74] И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ
  10. БИЛЕТ 22. Последовательный контроль надежности.

До суб’єктів, які здійснюють контроль та оперативне управління бюджетним процесом належать: Рада міністрів АР Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад, Міністерство фінансів АР Крим і місцеві фінансові органи, територіальні органи казначейства, органи державної податкової служби та інші органи стягнення, органи державної контрольно-ревізійної служби, Рахункова палата Верховної Ради АРК.

Виконавчі органи місцевого самоврядування та місцеві органи державної виконавчої влади – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих рад або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені), місцеві державні адміністрації – забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів:

1) Рада міністрів Автономної Республіки Крим – бюджету Автономної Республіки Крим;

2) обласні та районні державні адміністрації – обласних і районних бюджетів;

3) Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – Київського та Севастопольського міського бюджетів;

4) районні державні адміністрації районів у містах Києві та Севастополі – бюджетів районів у цих містах;

5) виконавчі органи місцевих рад або міські, селищні чи сільські голови – відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

Забезпечення виконання місцевого бюджету полягає у створенні необхідних умов та інфраструктури, а також розподілі повноважень, крім тих, які визначені бюджетним законодавством, між учасниками бюджетного процесу. Віднесення цієї функції до компетенції виконавчих органів передбачає, що саме вони несуть основну відповідальність за результати виконання бюджету.

Крім того, вказані виконавчі органи наділені такими бюджетними повноваженнями:

1) забезпечують складання та подають на розгляд рад проекти рішень про відповідні місцеві бюджети;

2) отримують короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання бюджетів;

3) здійснюють запозичення до місцевих бюджетів;

4) надають гарантії щодо виконання боргових зобов’язань суб’єктами в межах повноважень, встановлених рішенням про місцевий бюджет (Рада міністрів Автономної Республіки Крим в особі Міністра фінансів АРК та міські ради в особі керівників їх виконавчих органів);5) приймають рішення про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету та звітують перед радами про їх використання;

6) забезпечують здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, бюджетних розписів та кошторисів бюджетних установ;

7) подають до відповідних рад квартальні та річний звіти про виконання місцевого бюджету.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи міських рад, крім зазначених вище функцій, зобов’язані здійснювати також такі:

1) публікувати інформацію про відповідні місцеві бюджети, в тому числі рішення про бюджети та періодичні звіти про їх виконання;

2) брати участь у публічному представленні звіту про виконання місцевого бюджету.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад уповноважені виконувати також всі функції, які відповідно до чинного бюджетного законодавства мають здійснювати місцеві фінансові органи, у разі, якщо останні не створені.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та місцеві фінансові органи складають і подають на розгляд відповідного виконавчого органу місцевої ради або місцевого органу державної виконавчої влади розрахунки до проекту місцевого бюджету; здійснюють бюджетне планування і прогнозування, загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету; координують діяльність учасників бюджетного процесу на місцевому рівні з питань виконання бюджету.Територіальні органи Державного казначейства України здійснюють казначейське обслуговування місцевих бюджетів за функціями, визначеними статтею 48 Бюджетного кодексу України, а саме:

1) операції з коштами місцевих бюджетів;

2) розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

3) контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів;

4) бухгалтерський обліку та складання звітності про виконання місцевих бюджетів.

Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства. Перелік органів, за якими закріплено повноваження щодо контролю за справлянням до бюджетів обов’язкових платежів у розрізі окремих видів доходів щороку починаючи з 2004 року закріплюється законом про Державний бюджет України.

Чільне місце в системі органів стягнення належить органам державної податкової служби. Вони виконують такі функції:

1) забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків, зборів та інших обов’язкових платежів; здійснюють контроль за їх справлянням і надходженням до бюджетів;

2) ведуть облік надходжень місцевих бюджетів у розрізі окремих платників податків та кодів бюджетної класифікації;3) повідомляють платникам реквізити рахунків для зарахування платежів до місцевих бюджетів;

4) формують та після погодження з відповідними фінансовими органами подають до органів казначейства висновки про повернення з місцевих бюджетів помилково чи надміру зарахованих платежів;

5) аналізують стан надходження до бюджетів податків та інших обов’язкових платежів, досліджують фактори, що впливають на обсяги їх поступлень;

6) здійснюють прогнозування податкових надходжень;

7) розробляють пропозиції щодо збільшення надходжень податків і обов’язкових платежів та зменшення втрат бюджетів;

8) проводять звірку надходжень до місцевих бюджетів з органами державного казначейства;

9) складають і щомісяця подають до місцевих фінансових органів звіти (про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів до бюджету; про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат (в галузевому і територіальному розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм власності).

Органи державної контрольно-ревізійної служби здійснюють фінансовий контроль та аудит фінансової і господарської діяльності бюджетних установ, контролюють витрачання коштів місцевих бюджетів. Контроль за використанням коштів бюджету Автономної Республіки Крим проводить також Рахункова палата Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Крім того, функції щодо контролю за використанням цільових трансфертів, переданих до місцевих бюджетів з державного бюджету здійснює Рахункова палата України.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты