Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Температуру, при якій повинен припинитися поступальний рух молекул, називають абсолютним нулем.




З формули випливає, що абсолютним нулем температур є температура, за якої середня кінетична енергія поступального руху молекул дорівнює нулю.

Зазначимо, що при наближенні до абсолютного нуля припиняється тільки тепловий рух молекул, а не всілякий рух взагалі усередині молекул елементарні частинки продовжують рух. Нині доведено, що навіть за абсолютного нуля молекули здійснюють коливальні рухи. Однак у жодному експерименті дістати абсолютний нуль неможливо. Тим більше не можна дістати температуру нижчу за абс. нуль, оскільки кінетична енергія завжди додатна величина.

(поглиблено)

Зв'язок між температурою і кінетичною енергією молекул газу. Стала Больцмана.

Знайдена Ж. Шарлем залежність p від t зображена на мал. а. Якщо перенести початок координат в крапку А, то графік проходитиме через початок координат. Всі значення температури збільшаться на 273 °С, оскільки довжина відрізка ОА рівна 273°С. Це відповідає формулі: T=273+t, тобто по осі абсцис тепер відкладаються значення абсолютної температури. В цьому випадку між p і Т є прямо пропорційна залежність. Дійсно, з подібності трикутників на мал. 4.5 маємо

Отже, з одного боку, тиск газу прямо пропорційний його абсолютній температурі Т, а з іншого боку, прямо пропорційний середній кінетичній енергії поступального руху молекул газу Епост (при постійній масі й незмінному об’ємі), Це означає, що Епост прямо пропорційна абсолютній температурі газу Т.

По пропозиції видатного німецького вченого Л. Больцмана коефіцієнт пропорційності в залежності Епоствід Т записують у вигляді (3/2)k:

Тоді, після підстановки цього значення Епост у формулу . отримаємо простий вираз.

З останньої формули видно, що тиск газу не залежить від його природи, а визначається тільки концентрацією молекул п0 і температурою газу Т.

Сталу величину k прийнято називати сталою Больцмана. В СІ вона має значення:

k = 1,38·10-23 Дж/К.

З формули виходить, що середнє значення кінетичної енергії поступального руху молекул не залежить від природи газу, а визначається тільки його температурою.

Оскільки при заданій температурі Т середні значення энергії поступального руху молекул для різних газів однакові, можна записати


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 324; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты