Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІКИ
Читайте также:
  1. Біоетичні основи утримання від дошлюбних і позашлюбних статевих зносин
  2. Будова кристалів. Фізичні типи ґраток
  3. Венера та її фізичні характеристики
  4. Вивчення основи слова і закінчення
  5. Геофізичні дослідження та роботи у свердловинах
  6. Динаміка як розділ механіки. Інерція. Маса тіла
  7. Екологічні основи вирощування високоврожайного насіння.
  8. Загальна характеристика групи. Фізичні і хімічні властивості речовин.
  9. Земля та її фізичні характеристики
  10. Інформаційна безпека, основи захисту інформації

 

Тема: Робота і енергія. Закон зберігання механічної енергії.

Робота постійної сили

Роботою А постійної сили називається фізична величина, рівна добутку модулів сили й переміщення, помноженому на косинус кута α між векторами сили й переміщення :

α

Робота є скалярною величиною і може приймати значення додатні і від'ємні в залежності від знаку косинуса кута α.

 

A>0 A=0 A<0

α

α

α

0 ≤ α< 90o α = 90o 90 < α ≤ 180o

 

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Будь-який спокій і рух тіл відносний. Одне й те саме тіло може знаходитись в стані спокою в одній системі відліку й рухатись з прискоренням в іншій (приклад).

В яких же системах спостерігається явище інерції, й чи існують такі системи взагалі?

Відповідь – один з основних законів механіки – Перший закон Ньютона (закон інерції).


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты