Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
Читайте также:
  1. Ex lege XII tabularum aes alienum hereditarium... pro portionibus... ipso iure divisum (C. 2. 3.26). - По законам XII таблиц наследственные долги делятся автоматически на доли.
  2. I закон термодинамики
  3. I.4.2) Законы.
  4. II закон Ньютона.
  5. II закон термодинамики. Теорема Карно-Клаузиуса
  6. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  7. II.3. Закон как категория публичного права
  8. II.3.2) Классификация законов.
  9. II.3.3) Сила и пространство действия законов.
  10. III закон Ньютона.

Будь-який спокій і рух тіл відносний. Одне й те саме тіло може знаходитись в стані спокою в одній системі відліку й рухатись з прискоренням в іншій (приклад).

В яких же системах спостерігається явище інерції, й чи існують такі системи взагалі?

Відповідь – один з основних законів механіки – Перший закон Ньютона (закон інерції).

Існують такі системи відліку, відносно яких тіла, які поступально рухаються, залишають свою швидкість сталою, якщо на них не діють інші тіла.

Системи відліку, відносно яких тіло за відсутності зовнішніх впливів рухається рівномірно і прямолінійно, називають інерціальними системами відліку.\

 

Сила. Другий закон Ньютона

В інерціальних системах відліку будь-яка зміна швидкості тіла відбувається під дією інших тіл. Описуючи дію одного тіла на інше ми часто говоримо про слабку, сильну чи дуже сильну дію. Однак така характеристика невизначена, поки не має кількісної міри.

В фізиці для кількісного вираження дії одного тіла на інше вводиться поняття «сила».

Зв’язок між силою і прискоренням тіла встановлюється на підставі дослідів, з яких Ньютон сформулював ще один з основних законів механіки (ІІ закон Ньютона):

Сила, яка діє на тіло, дорівнює добутку маси тіла на його прискорення, яке надається цією силою: .

Звідси: .

Фізична сутність ІІ закону Ньютона є в тому, що діюча на тіло сила визначає зміну швидкості тіла, а не швидкість руху тіла (тільки для інерціальних систем відліку).

Рівнодіюча сил – це векторна сума всіх, одночасно діючих на тіло сил.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты