Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМЕХАНІКА
Читайте также:
  1. Механіка рідин і газів
Тонконіг лучний (Poa pratensis L.) Райграс пасовищний (багаторічний) (Lolium perenne L.)
Костриця червона (Festuca rubra L.). Мітлиця пагононесуча (Agrostis stolonifera)
Костриця овеча (Festuca ovina L.) Конюшина червона (Trifolium repens L.)

 

МЕХАНІКА

Тема:Кінематика. Прямолінійний рух

 

Механічний рух– зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з часом.

Основне завдання механіки – визначення положення тіла в просторі в будь-який момент часу.

Матеріальна точка – тіло, розмірами якого можна знехтувати в даних умовах руху. Тіло можна розглядати як матеріальну точку, якщо його розміри малі в порівнянні з відстанню яку воно проходить, або в порівнянні з відстанню від нього до інших тіл. (Приклад).

 

Переміщення – напрямлений відрізок (вектор),що з’єднує початкову і кінцеву точки руху тіла.

А
В
Траєкторія руху – множина точок, які послідовно проходить тіло під час руху.

Пройдений шлях – довжина траєкторії.

 

Поступальний рух – рух тіла, при якому всі його точки в даний момент часу рухаються однаково. Для описання поступального руху тіла достатньо обрати одну точку й описати її рух.

Обертальний рух – рух тіла, при якому траєкторії всіх точок тіла є колами з центрами на одній прямій й всі площини кіл перпендикулярні до цієї прямої.

Поступальний та обертальний рухи – найпростіші приклади механічного руху.

 

Для описання механічного руху тіла (точки) необхідно знати його координати в будь-який момент часу. Для визначення координат матеріальної точки необхідно перш за все обрати тіло відліку й пов’язати з ним систему координат. В механіці часто за тіло відліку приймають Землю, з якою пов’язується прямокутна декартова система координат. Для визначення положення точки в будь-який момент часу необхідно також знати початок відліку часу.

Система відліку – система координат, тіло відліку, з яким вона пов’язана й вказівка про початок відліку часу.

Система відліку: одновимірна , двовимірна, тривимірна.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты